A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth (Par Dieva zaļā zeme) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: How You Live (Kā tu dzīvo)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
Nozīmē, ka lyrics: Uz Dieva zaļās zemes okeāna peld spoži Blues
The yellow sun warms me and you
Nozīmē, ka lyrics: Dzeltena saule silda mani un tevi
'Til it's chased by an iridescent moon
Nozīmē, ka lyrics: Til tas ir chased zaigojoša mēness
On God's green earth
Nozīmē, ka lyrics: Par Dieva zaļā zeme

On God's green earth the mountains climb with purple haze
Nozīmē, ka lyrics: Uz Dieva zaļās zemes kalnos kāpt ar sārtās dūmakas
Against a sky of stormy grays
Nozīmē, ka lyrics: Pret debesīm vētrains pelēkos
There are ebony nights and silver days
Nozīmē, ka lyrics: Melnkoks naktis un sudraba dienas
On God's green earth
Nozīmē, ka lyrics: Par Dieva zaļā zeme

We live, we laugh and love and dance
Nozīmē, ka lyrics: Mēs dzīvojam mēs smieties un patīk dejot
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Nozīmē, ka lyrics: Izraisīt Dievs liek viss skaists un nevainojams rokās
We rise from the ashes of our past
Nozīmē, ka lyrics: Mēs pieaugs no mūsu pagātnes pelniem
'Cause we've learned the truth at last
Nozīmē, ka lyrics: Jo beigu beigās mēs mēs uzzinājām patiesību
Love is not blind
Nozīmē, ka lyrics: Mīlestība nav akls
Every color shines
Nozīmē, ka lyrics: Katrai krāsai spīd
On God's green earth
Nozīmē, ka lyrics: Par Dieva zaļā zeme

On God's green earth...if eery color was the same
Nozīmē, ka lyrics: Par Dieva zaļās zemes … ja eery krāsa bija tāds pats
And every child had just one name
Nozīmē, ka lyrics: Un katrs bērns bija tikai vienu vārdu
There'd be no beauty for each of us to claim
Nozīmē, ka lyrics: Tur būtu katram no mums pieprasīt skaistuma

On God's green earth
Nozīmē, ka lyrics: Par Dieva zaļā zeme
We see the scars of yesterday
Nozīmē, ka lyrics: Mēs redzam vakar rētas
Of wars that we cannot erase
Nozīmē, ka lyrics: Kari, kas mums nevar izdzēst
But we can walk hand in hand in healing grace
Nozīmē, ka lyrics: Bet mums var staigāt roku rokā dziedināšanas žēlastību
On God's green earth
Nozīmē, ka lyrics: Par Dieva zaļā zeme

We live, we laugh and love and dance
Nozīmē, ka lyrics: Mēs dzīvojam mēs smieties un patīk dejot
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Nozīmē, ka lyrics: Izraisīt Dievs liek viss skaists un nevainojams rokās
We rise from the ashes of our past
Nozīmē, ka lyrics: Mēs pieaugs no mūsu pagātnes pelniem
'Cause we've learned the truth at last
Nozīmē, ka lyrics: Jo beigu beigās mēs mēs uzzinājām patiesību
Love is not blind
Nozīmē, ka lyrics: Mīlestība nav akls
Every color shines
Nozīmē, ka lyrics: Katrai krāsai spīd
On God's green earth
Nozīmē, ka lyrics: Par Dieva zaļā zeme

(bridge)
Nozīmē, ka lyrics: (tilts)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
Nozīmē, ka lyrics: Ja nu vienīgi upēm plosījās un naidu izkusa visiem?
We can live in peace today!
Nozīmē, ka lyrics: Mēs varam dzīvot mierā, šodien!
On God's green earth
Nozīmē, ka lyrics: Par Dieva zaļā zeme

We live, we laugh and love and dance
Nozīmē, ka lyrics: Mēs dzīvojam mēs smieties un patīk dejot
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Nozīmē, ka lyrics: Izraisīt Dievs liek viss skaists un nevainojams rokās
We live, we laugh and love and dance
Nozīmē, ka lyrics: Mēs dzīvojam mēs smieties un patīk dejot
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Nozīmē, ka lyrics: Izraisīt Dievs liek viss skaists un nevainojams rokās
We rise from the ashes of our past
Nozīmē, ka lyrics: Mēs pieaugs no mūsu pagātnes pelniem
'Cause we've learned the truth at last
Nozīmē, ka lyrics: Jo beigu beigās mēs mēs uzzinājām patiesību
Love is not blind
Nozīmē, ka lyrics: Mīlestība nav akls
Every color shines
Nozīmē, ka lyrics: Katrai krāsai spīd
On God's green earth
Nozīmē, ka lyrics: Par Dieva zaļā zeme

On God's Green Earth (Par Dieva zaļā zeme) Lyrics On God's Green Earth (Par Dieva zaļā zeme) Lyrics-2

Vēl albumi no Punktu, Grace