A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

More Than Anything-2 (Vairāk nekā jebkas-2) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: Rarities & Remixes (Retumus & Remixes)

[Chorus:]
Nozīmē, ka lyrics: [Chorus:]
God loves people more than anything
Nozīmē, ka lyrics: Dievs mīl cilvēku vairāk nekā jebkas cits
God loves people more than anything
Nozīmē, ka lyrics: Dievs mīl cilvēku vairāk nekā jebkas cits
More than anything he wants
Nozīmē, ka lyrics: Vairāk par visu viņš vēlas
Them to know
Nozīmē, ka lyrics: Lai viņi zinātu
He'd rather die than let them go
Nozīmē, ka lyrics: Viņš labāk mirtu nekā ļaut tiem aiziet
'Cause god love people more
Nozīmē, ka lyrics: Izraisīt Dievs mīl cilvēkus vairāk
Than anything
Nozīmē, ka lyrics: Nekā jebkas

God loves the weary
Nozīmē, ka lyrics: Dievs mīl apnicis
When they're too weak to try
Nozīmē, ka lyrics: Kad viņi ir pārāk vājš, lai mēģinātu
He feels their pain, he knows their shame
Nozīmē, ka lyrics: Jūt, ka viņu sāpes, viņš zina, ka viņu kauns
He cries with those who cry
Nozīmē, ka lyrics: Viņš ar tiem, kuri raudāt raud
He won't give up or walk away
Nozīmē, ka lyrics: Viņš paradis atmest vai iet prom
When other people do
Nozīmē, ka lyrics: Kad citi cilvēki dara
'Cause god loves people more
Nozīmē, ka lyrics: Izraisīt Dievs mīl cilvēku vairāk
Than anything
Nozīmē, ka lyrics: Nekā jebkas

[Chorus:]
Nozīmē, ka lyrics: [Chorus:]
More than anything he wants us to go
Nozīmē, ka lyrics: Vairāk nekā jebkas, ko viņš grib mums iet
And show the world so they will know
Nozīmē, ka lyrics: Un parādīt pasaulei, lai viņi zinātu
That god loves people more
Nozīmē, ka lyrics: Ka Dievs mīl cilvēku vairāk
Than anything
Nozīmē, ka lyrics: Nekā jebkas
More Than Anything-2 (Vairāk nekā jebkas-2) Lyrics

Vēl albumi no Punktu, Grace