A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Light of the World-9 (Gaismas pasaule-9) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: A Christmas Story-1 (Ziemassvētku stāsts-1)

Light of the world, shine down on Bethlehem
Nozīmē, ka lyrics: Pasaules gaisma spīdēt uz leju uz Betlēmi
God in His glory has sent us a Son
Nozīmē, ka lyrics: Dievs viņa krāšņumā mums atsūtīja, dēls
Shout from on high, out in the street
Nozīmē, ka lyrics: Kliegt no augšienes, ārā uz ielas
Jesus, our Savior is born
Nozīmē, ka lyrics: Jēzus, mūsu Pestītājs dzimst

Bright shining star, shine down on everyone
Nozīmē, ka lyrics: Bright, spīdošs zvaigzne, spīdēt uz leju uz visiem
God in His mercy has sent us a Son
Nozīmē, ka lyrics: Dievs ar savu žēlastību mums atsūtīja, dēls
The shepherds will cry, praise to the Lord
Nozīmē, ka lyrics: Raudās gani, slavēt Kungu
Jesus, our Savior is born
Nozīmē, ka lyrics: Jēzus, mūsu Pestītājs dzimst

Alleluia, baby Jesus
Nozīmē, ka lyrics: Aleluja, bērnu Jēzu
Alleluia, baby Jesus
Nozīmē, ka lyrics: Aleluja, bērnu Jēzu
Jesus, our Savior is born
Nozīmē, ka lyrics: Jēzus, mūsu Pestītājs dzimst
Sing Alleluia
Nozīmē, ka lyrics: Dziedāt Aleluja

Light of the world, shine down on Bethlehem
Nozīmē, ka lyrics: Pasaules gaisma spīdēt uz leju uz Betlēmi
God in His glory has sent us a Son
Nozīmē, ka lyrics: Dievs viņa krāšņumā mums atsūtīja, dēls
Shout from on high and out in the street
Nozīmē, ka lyrics: Kliegt no augšienes un ārā uz ielas
Jesus, our Savior
Nozīmē, ka lyrics: Jēzus, mūsu Pestītājs

No, don't you know He's born
Nozīmē, ka lyrics: Nē, vai tu zini, viņš ir dzimis
Don't you know
Nozīmē, ka lyrics: Vai tu zini

Alleluia, baby Jesus
Nozīmē, ka lyrics: Aleluja, bērnu Jēzu
Alleluia, baby Jesus
Nozīmē, ka lyrics: Aleluja, bērnu Jēzu
Jesus, our Savior is born
Nozīmē, ka lyrics: Jēzus, mūsu Pestītājs dzimst
Sing Alleluia
Nozīmē, ka lyrics: Dziedāt Aleluja

Alleluia, baby Jesus
Nozīmē, ka lyrics: Aleluja, bērnu Jēzu
Alleluia, baby Jesus
Nozīmē, ka lyrics: Aleluja, bērnu Jēzu
Jesus, our Savior is born
Nozīmē, ka lyrics: Jēzus, mūsu Pestītājs dzimst
Sing Alleluia
Nozīmē, ka lyrics: Dziedāt Aleluja

Joy to the world
Nozīmē, ka lyrics: Prieks pasaulei

Light of the World-9 (Gaismas pasaule-9) Lyrics

Vēl albumi no Punktu, Grace