A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Holds Everything-1 (Viņam pieder viss-1) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: No Changin' Us-1 (Neviens Changin' mums-1)

Waiting for that other shoe to drop
Nozīmē, ka lyrics: Gaida, ka citi kurpju nomest
And you swear this world's gonna come to a stop
Nozīmē, ka lyrics: Un zvēru šajā pasaulē gatavojas nākt apstājās
Drowning on dry land a can't come up for air
Nozīmē, ka lyrics: Slīkšana, uz sauszemes gaisa nevar nākt klajā
Your knees are so weak and you look at that mountain
Nozīmē, ka lyrics: Ceļi ir tik vāja un paskatās uz šo kalnu
Say there's no way over and no way around it
Nozīmē, ka lyrics: Teikt, ka nekādā veidā pāri un nekādā veidā ap to
And it feels like you're so far from home
Nozīmē, ka lyrics: Un tā uzskata, tāpat kā jūs esat tik tālu no mājām
Even God's not there
Nozīmē, ka lyrics: Pat Dieva nav
But
Nozīmē, ka lyrics: bet

Oh but every single sparrow flying
Nozīmē, ka lyrics: AI bet ik viens zvirbulis peld
And every broken soul that's crying
Nozīmē, ka lyrics: Un katru šķelto dvēsele, kas brēc
He can see yeah you're in His reach
Nozīmē, ka lyrics: Viņš var redzēt, jā, jūs esat vēzienu
If He can hold an ocean back with one little shore
Nozīmē, ka lyrics: Ja viņš var turēt atpakaļ ar vienu mazo krasta okeānā
Then what's all this worry and doubting for
Nozīmē, ka lyrics: Tad kādi ir šo bažu un bažām par
Oh I believe He holds everything
Nozīmē, ka lyrics: Ak es uzskatu, ka viņam pieder viss

When it's late at night and you're staring at the stack of bills
Nozīmē, ka lyrics: Kad tas ir vēlu naktī un esam skatās materiālu kaudzītes
It don't add up and you don't know how it will
Nozīmē, ka lyrics: To nepapildina, un jūs nezināt, kā tas tiks
Clinging to your mother's faith with a half-hearted prayer
Nozīmē, ka lyrics: Cieši turējās pie savas mātes ticība ar negribīgs lūgšanu
But you still don't know
Nozīmē, ka lyrics: Bet jūs vēl nezināt
When the anchor man breaks in on your TV
Nozīmē, ka lyrics: Kad enkurs cilvēks pārtraukumiem Jūsu TV
And says these times they won't be easy
Nozīmē, ka lyrics: Un saka, ka šie laiki tie nebūs viegli
And fear sets in and you wanna give in
Nozīmē, ka lyrics: Un bailes televizoriem un vēlaties, lai dotu
Just let it go
Nozīmē, ka lyrics: Vienkārši ļaujiet tai iet
Oh let it go
Nozīmē, ka lyrics: Ak, ļaujiet tam iet

Every single sparrow flying
Nozīmē, ka lyrics: Ik viens zvirbulis peld
And every broken soul that's crying
Nozīmē, ka lyrics: Un katru šķelto dvēsele, kas brēc
He can see yeah you're in His reach
Nozīmē, ka lyrics: Viņš var redzēt, jā, jūs esat vēzienu
If he can hold an ocean back with one little shore
Nozīmē, ka lyrics: Ja viņš var turēt atpakaļ ar vienu mazo krasta okeānā
Then what's all this worry and doubting for
Nozīmē, ka lyrics: Tad kādi ir šo bažu un bažām par
Oh I believe, yeah I believe He holds everything, he holds everything
Nozīmē, ka lyrics: Ak, es uzskatu, jā, es ticu, ka viņam pieder viss, kas viņam pieder viss
He Holds Everything-1 (Viņam pieder viss-1) Lyrics

Vēl albumi no Punktu, Grace