A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gone Are the Dark Days-2 (Pazudis ir tumši dienām-2) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: Life, Love & Other Mysteries-2 (Dzīvi, mīlestību & citi noslēpumi-2)

Words & music by gayla borders, jeff borders & phil maderia
Nozīmē, ka lyrics: Vārdi un mūzika, gayla robežām, jeff robežām & Fils maderia
Be still my beating heart, love is whispering your name
Nozīmē, ka lyrics: Būtu vēl sirds pukstēšana, mīlestība ir whispering jūsu vārds
There were years stumbling in the dark
Nozīmē, ka lyrics: Tur bija tumšs klupšanas gadi
Fighting back the tears and pain
Nozīmē, ka lyrics: Valdīdams asaras un sāpes
But love has kept me safe and sound
Nozīmē, ka lyrics: Bet mīlestība ir tur man sveikam un veselam
Those days that seemed like endless nights cannot be found
Nozīmē, ka lyrics: Nevar atrast šajās dienās, kas šķita bezgalīgas naktis
They're behind me now
Nozīmē, ka lyrics: Tagad viņi man aiz muguras

(chorus)
Nozīmē, ka lyrics: (chorus)
Gone are the dark days
Nozīmē, ka lyrics: Gone ir dienās, tumši
That had me so confused
Nozīmē, ka lyrics: Kas bija mani tik apjucis
Now I'm counting the tender ways
Nozīmē, ka lyrics: Tagad esmu skaitīšanas konkursa veidos
That your love has broken through
Nozīmē, ka lyrics: Ka jūsu mīlestība ir sadalīti
And through these eyes no longer covered
Nozīmē, ka lyrics: Un caur šīm acīm vairs nav iekļautas
I see love that's like no other love I've ever known
Nozīmē, ka lyrics: Es redzu, mīlestība, tas ir tāpat kā citām mīlestība nav jebkad esmu pazinis
You'd think I'd know by now that your light will light my way
Nozīmē, ka lyrics: Jūs domājat, ka es zinu tagad, ka jūsu gaisma būs gaismas ceļu
But if I ever start to doubt and my strength begins to fade
Nozīmē, ka lyrics: Bet, ja es kādreiz sākt šaubas un mans spēks sāk izbalēt
I will be calling out to you
Nozīmē, ka lyrics: Būs jābūt aicinot, jums
Each day you give reminds me that your love is true
Nozīmē, ka lyrics: Katru dienu jūs piešķirat man atgādina, ka jūsu mīlestība ir patiesa
And it comes shining through
Nozīmē, ka lyrics: Un runa, spīd caur

(repeat chorus)
Nozīmē, ka lyrics: (atkārtot koris)
And as the ages pass
Nozīmē, ka lyrics: Un kā vecumu iet
Until I breathe my last
Nozīmē, ka lyrics: Mana pēdējā paelpot
I will be calling out to you
Nozīmē, ka lyrics: Būs jābūt aicinot, jums
Each day you give reminds me that your love is true
Nozīmē, ka lyrics: Katru dienu jūs piešķirat man atgādina, ka jūsu mīlestība ir patiesa
And it comes shining through
Nozīmē, ka lyrics: Un runa, spīd caur

(repeat chorus)
Nozīmē, ka lyrics: (atkārtot koris)
And as the ages pass
Nozīmē, ka lyrics: Un kā vecumu iet
Until I breathe my last
Nozīmē, ka lyrics: Mana pēdējā paelpot
I will be calling out to you
Nozīmē, ka lyrics: Būs jābūt aicinot, jums
Each day you give reminds me that your love is true
Nozīmē, ka lyrics: Katru dienu jūs piešķirat man atgādina, ka jūsu mīlestība ir patiesa
And it comes shining through
Nozīmē, ka lyrics: Un runa, spīd caur

(repeat chorus)
Nozīmē, ka lyrics: (atkārtot koris)
Gone are the dark days
Nozīmē, ka lyrics: Gone ir dienās, tumši
I saw the light
Nozīmē, ka lyrics: Es redzēju gaismu
I saw the light...
Nozīmē, ka lyrics: Es redzēju gaismu...
Gone Are the Dark Days-2 (Pazudis ir tumši dienām-2) Lyrics Gone Are the Dark Days-2 (Pazudis ir tumši dienām-2) Lyrics-2

Vēl albumi no Punktu, Grace