A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fearless Heart-3 (Bezbailīgs sirds-3) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: How You Live-1 (Kā tu dzīvo-1)

For even the most trusting soul
Nozīmē, ka lyrics: Pat visvairāk uzticēšanās dvēselei
This world can be a scary place
Nozīmē, ka lyrics: Šajā pasaulē var būt biedējošu vieta
So much that we can't control
Nozīmē, ka lyrics: Tik daudz, ka mēs nevaram kontrolēt
In every moment that we face
Nozīmē, ka lyrics: Ik brīdi, ka mēs saskaramies

When a thousand what ifs
Nozīmē, ka lyrics: Kad tūkstoš ko ifs
Whisper in our ears
Nozīmē, ka lyrics: Pat ja čukstat mūsu ausīs
We remember who's we are
Nozīmē, ka lyrics: Mēs atceramies, kas ir mums ir
And watch them disappear
Nozīmē, ka lyrics: Un skatīties to, izzudīs

I wanna live with a fearless heart
Nozīmē, ka lyrics: Es gribu dzīvot ar bezbailīgs sirds
Courage that's coming from trust in God
Nozīmē, ka lyrics: Drosme, kas nāk no Dieva uzticību
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Nozīmē, ka lyrics: Tas ir pastāvīgi vadošais mani gan ceļu var likties tumši
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Nozīmē, ka lyrics: Es gribu dzīvot, dzīvot ar bezbailīgs sirds

There are worries chasing everyone
Nozīmē, ka lyrics: Pastāv bažas ikviens pakaļdzīšanās
It's evident in times like these
Nozīmē, ka lyrics: Ir skaidrs, laikā, piemēram, šo
But I have found the confidence that comes
Nozīmē, ka lyrics: Bet ir atraduši pašpaļāvība, kas nāk
From time I spend on my knees
Nozīmē, ka lyrics: Laikam man tērēt manu ceļgaliem

There's a truth I'm holding onto
Nozīmē, ka lyrics: Tur ir patiesība esmu turējās pie
As these days unfold
Nozīmē, ka lyrics: Kā šajās dienās risināties
Greater is He, God is in you
Nozīmē, ka lyrics: Lielāks, viņš ir Dievs ir ar jums
And hear it in the world
Nozīmē, ka lyrics: Un dzirdēt visā pasaulē

I wanna live with a fearless heart
Nozīmē, ka lyrics: Es gribu dzīvot ar bezbailīgs sirds
Courage that's coming from trust in God
Nozīmē, ka lyrics: Drosme, kas nāk no Dieva uzticību
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Nozīmē, ka lyrics: Tas ir pastāvīgi vadošais mani gan ceļu var likties tumši
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Nozīmē, ka lyrics: Es gribu dzīvot, dzīvot ar bezbailīgs sirds

He's my strength, He's my shelter
Nozīmē, ka lyrics: Viņš ir mans spēks, viņš ir mans patvērums
He is with me all the way
Nozīmē, ka lyrics: Viņš ir kopā ar mani līdz galam
He's my light and my salvation
Nozīmē, ka lyrics: Viņš ir mana gaisma un mans pestīšanas
Of whom shall I be afraid, of whom shall I be afraid?
Nozīmē, ka lyrics: Kam man ir bail, no kuriem man ir bail?

I wanna live with a fearless heart
Nozīmē, ka lyrics: Es gribu dzīvot ar bezbailīgs sirds
Courage that's coming from trust in God
Nozīmē, ka lyrics: Drosme, kas nāk no Dieva uzticību
It's constantly guiding me though the road may seem dark, yeah
Nozīmē, ka lyrics: Tas ir pastāvīgi vadošais mani gan ceļu var likties tumšs, jā

I wanna live with a fearless heart
Nozīmē, ka lyrics: Es gribu dzīvot ar bezbailīgs sirds
Courage that's coming from trust in God
Nozīmē, ka lyrics: Drosme, kas nāk no Dieva uzticību
It's constantly guiding me though the road is dark
Nozīmē, ka lyrics: Tas ir pastāvīgi vadošais mani gan ceļa ir tumšs
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Nozīmē, ka lyrics: Es gribu dzīvot, dzīvot ar bezbailīgs sirds

With a fearless heart, with a fearless heart
Nozīmē, ka lyrics: Ar bezbailīgs sirds ar bezbailīgs sirds
With a fearless heart
Nozīmē, ka lyrics: Ar bezbailīgs sirds


Fearless Heart-3 (Bezbailīgs sirds-3) Lyrics Fearless Heart-3 (Bezbailīgs sirds-3) Lyrics-2

Vēl albumi no Punktu, Grace