A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Everyday-70 (Ikdienā-70) Lyrics

Mākslinieku: Kottonmouth (Kottonmouth)

Albums: King Kong Kotton (King Kong Kotton)

This one's dedicated, to the Big LT and the reality of life
Nozīmē, ka lyrics: Šis viens ir veltīts liels LT un dzīves realitāti
Take a moment smoke a bowl, let's talk about life (What's that?)
Nozīmē, ka lyrics: Veltiet brīdi laika, dūmu bļodā, let's talk par dzīves (kas tas ir?)
Simply reality of life
Nozīmē, ka lyrics: Vienkārši dzīves realitāti
Now death to the motherfucker that causes strife
Nozīmē, ka lyrics: Tagad nāvi motherfucker, kas izraisa nesaskaņas

R.I.P. Uncle Roy God bless your wife
Nozīmē, ka lyrics: RIP tēvocis Roy Dievs svētī jūsu sieva
R.I.P. Uncle Mark God bless your wife
Nozīmē, ka lyrics: RIP tēvocis Mark Dievs svētī jūsu sieva
I guess we can't call em in this life of the strife
Nozīmē, ka lyrics: Es domāju, ka mums nevar izsaukt em šajā dzīvē nesaskaņas
Now my pops was there when Uncle Roy got buried
Nozīmē, ka lyrics: Tagad mans pops bija klāt, kad tēvocis Roy ieguva aprakti

So my pops was there when Sheila got married
Nozīmē, ka lyrics: Tātad mans pops bija klāt, kad apprecējos Sheila
Represent for his brother AKA best friend
Nozīmē, ka lyrics: Pārstāvēt viņa brālis AKA labākais draugs
I was there for myself and Big Hoss in the pen
Nozīmē, ka lyrics: Es biju tur sevi un liels Höss pildpsalvas
In this life of sin it takes me gin to get by, no lie
Nozīmē, ka lyrics: Šajā dzīvē, tā ņem mani grēka džins iztiekam bez meliem

I steady blaze and forever stay high
Nozīmē, ka lyrics: Es stingri aizsvilties un mūžīgi palikt augsta
Don't try to understand it, this life you can't plan it
Nozīmē, ka lyrics: Nemēģiniet to saprast, šajā dzīvē nevar plānot to
Just don't take it for granted
Nozīmē, ka lyrics: Vienkārši nav ņemt to par pašsaprotamu

Life, to live while you live
Nozīmē, ka lyrics: Dzīvi, dzīvot, kamēr jūs dzīvojat
Death, to give what you get
Nozīmē, ka lyrics: Nāvi, lai sniegtu to, ko jums
Pain, the reality of change
Nozīmē, ka lyrics: Sāpes, pārmaiņu realitāte
I wonder whether, things will ever get better
Nozīmē, ka lyrics: Es brīnos, vai lietas kādreiz kļūs labāk

Everday, there's more pain that comes my way
Nozīmē, ka lyrics: Everday, tur ir vairāk sāpes, kas nāk savu ceļu
And so I pray, the Lord to take me away
Nozīmē, ka lyrics: Un tāpēc es lūdzu Kungu, lai man atņemt
And if I lay, in the casket 6 feet deep
Nozīmē, ka lyrics: Un ja es gulēja zārkā 6 pēdas dziļa
I ask to be at ease and please don't mourn me
Nozīmē, ka lyrics: Es lūgt pie vieglumu un lūdzu nav man sērot

I picture life as a dream here today gone tomorrow
Nozīmē, ka lyrics: Es attēlu dzīvi kā sapnis, kas šeit šodien aizgāja rīt
Love equals hollow, hate equals sorrow
Nozīmē, ka lyrics: Vienāds ar dobu mīlestību, naidu ir vienāds ar skumjām
Now follow the real as I take you to a field in my mind where I journey
Nozīmē, ka lyrics: Tagad izpildiet reālo, kā es tevi ar lauku manā prātā, kur es ceļojums
Sucker bitches can't burn me, bring an attorney
Nozīmē, ka lyrics: Zīdējs kuces nevar ierakstīt mani, lai advokāts

'Cause since child birth I've been raised to do dirt on this earth
Nozīmē, ka lyrics: Izraisīt kopš bērna dzimšanas es esam paaugstinājuši darīt netīrumi uz šīs zemes
Yes it hurts
Nozīmē, ka lyrics: Jā, tas sāp
To find out that I can't get away from all the pressures and pain
Nozīmē, ka lyrics: Lai uzzinātu, ka es nevaru saņemt no visiem spiedieniem un sāpes
And misfortunes that I've gained straight
Nozīmē, ka lyrics: Un nelaimēm, ka esam guvuši tieši

Sometimes a fire grows inside, hatred starts to rise
Nozīmē, ka lyrics: Dažreiz uguns aug iekšpusē, naids sāk celties
Still I can't despise all the lies I've been told, the secrets they hold
Nozīmē, ka lyrics: Joprojām nevaru nicināt visus melus, ko esmu teicis, tās glabā noslēpumus
The government control, man fuck five-O
Nozīmē, ka lyrics: Valdības kontroli, vīrietis fuck pieci-O
So I say, keep your faith in the J, Saint Dog and great smokes a pack a day
Nozīmē, ka lyrics: Tā teikt, es turpinu savu ticību J, Saint suns un liels smēķē paciņu dienā

Keep your faith in the J, every day I pray
Nozīmē, ka lyrics: Saglabāt savu ticību J, katru dienu es lūdzos
Keep your faith in the J, man pass it this way
Nozīmē, ka lyrics: Saglabāt savu ticību j, cilvēks nodot to šādā veidā

Everyday, there's more pain that comes my way
Nozīmē, ka lyrics: Ikdienas, tur ir vairāk sāpes, kas nāk savu ceļu
And so I pray, the Lord to take me away
Nozīmē, ka lyrics: Un tāpēc es lūdzu Kungu, lai man atņemt
And if I lay, in the casket 6 feet deep
Nozīmē, ka lyrics: Un ja es gulēja zārkā 6 pēdas dziļa
I ask to be at ease and please don't mourn me
Nozīmē, ka lyrics: Es lūgt pie vieglumu un lūdzu nav man sērot
Everyday-70 (Ikdienā-70) Lyrics Everyday-70 (Ikdienā-70) Lyrics-2
Šī lapa ir paredzēta, lai nodrošinātu dziesmu tekstus Ikdienā-70, kas tiek apkopoti King Kong Kotton albumā, ko izveidojis dziedātājs Kottonmouth. Jūs varat izlasīt šādu teksta versiju Ikdienā-70. Ja jūs interesē citas dziesmas tajā pašā albumā, lūdzu, noklikšķiniet uz Ikdienā-70. Lai atrastu visaptverošu albumu sarakstu no tā paša dziedātāja, vienkārši noklikšķiniet uz Kottonmouth. Ja jums patīk šāda dziesma lyrics, jūs varat pievienot šo lapu, lai jūsu mīļākie. Ērtības labad jūs varat lejupielādēt attēla versiju no Ikdienā-70, lai drukātu, vai arī varat kopīgot to ar draugiem pa e-pastu, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK utt. Šīs lapas beigās jūs redzēsiet Ikdienā-70 dziesmu tekstus citās 42 valodās, tostarp arābu, čehu, dāņu, vācu, grieķu, somu, franču, ebreju, ungāru, itāliešu, japāņu, korejiešu, holandiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, krievu, taju utt. No vienas puses, lūdzu, rakstiet mums, ja jums ir nepieciešams dziesmu teksti PDF versijā vai vēlaties bez maksas lejupielādēt MP3 Ikdienā-70. No otras puses, ja jūs zināt citas dziesmas, kas nav iekļautas šajā albumā, lūdzu, nekautrējieties sazināties ar mums. Mēs to iekļausim nākamās mūsu datu bāzes atjaunināšanas laikā.