A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Down-67 (Uz leju-67) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: Point of Grace Gift Tin-1 (Punktu žēlastības dāvanu Nik-1)

Curiosity can get the best of me
Nozīmē, ka lyrics: Zinātkāre var iegūt labāko no manis
As I try to conceive the inconceivable
Nozīmē, ka lyrics: Kamēr es mēģinu iedomāties, neiedomājami
All philosophy is escaping me
Nozīmē, ka lyrics: Man ir izvairījusies visa filozofija
As I try to believe the unbelievable
Nozīmē, ka lyrics: Kamēr es mēģinu ticēt neticams
I want to believe
Nozīmē, ka lyrics: Es gribu ticēt
Without a single question
Nozīmē, ka lyrics: Bez atsevišķu jautājumu
Oh Lord hear my confession
Nozīmē, ka lyrics: Ak kungs, dzirdēt, mana atzīšanās
Chorus
Nozīmē, ka lyrics: Koris
I know, I know, I know, I know
Nozīmē, ka lyrics: Es zinu, es zinu, es zinu, es zinu
Though I don't know everything
Nozīmē, ka lyrics: Lai gan es nezinu visu
And I believe that I could never truly figure it out
Nozīmē, ka lyrics: Un es uzskatu, ka es varētu nekad patiesi saprast to
'Cause You are so much more than me
Nozīmē, ka lyrics: Izraisīt jums ir tik daudz vairāk, nekā man
Above me - beyond me
Nozīmē, ka lyrics: Virs manis - aiz manis
So far over my head but I still see You
Nozīmē, ka lyrics: Tik tālu pār manu galvu, bet es joprojām tevi redzēt
And I am finally making sense of it all
Nozīmē, ka lyrics: Un beidzot es esmu padarot to visu sajūtu
As the wisdom of this fool begins to fall, fall, fall
Nozīmē, ka lyrics: Kā šis muļķis gudrības sāk krist, rudenī, krist
Down
Nozīmē, ka lyrics: Uz leju
The story of my soul seems like a broken road
Nozīmē, ka lyrics: Stāsts par manu dvēseli, šķiet, piemēram, bojāta ceļa
And how I'm standing here is unbelievable
Nozīmē, ka lyrics: Un cik esmu stāvot šeit ir neticams
Keep me lost in the mystery - down here on my knees
Nozīmē, ka lyrics: Turēt man zaudēja mystery - lejā uz manu ceļgaliem
The only way that I can reach what seems unreachable
Nozīmē, ka lyrics: Vienīgais veids, kā es varu sasniegt to, kas šķiet nesasniedzams
I want to believe
Nozīmē, ka lyrics: Es gribu ticēt
Without a single question
Nozīmē, ka lyrics: Bez atsevišķu jautājumu
Oh Lord hear my confession
Nozīmē, ka lyrics: Ak kungs, dzirdēt, mana atzīšanās
Chorus
Nozīmē, ka lyrics: Koris
Down-67 (Uz leju-67) Lyrics

Vēl albumi no Punktu, Grace