A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Broken Thing (Bojāta lieta) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: How You Live (Kā tu dzīvo)

I tried to walk quickly past the water's edge
Nozīmē, ka lyrics: Es mēģināju ātri ejot gar ūdens malu
Didn't wanna see my own reflection
Nozīmē, ka lyrics: Negribēju, lai redzētu savu atspulgu
But I just stepped off the highest ledge
Nozīmē, ka lyrics: Bet es tikko izkāpa no augstākajiem dzegas
And fell into the sea of imperfection
Nozīmē, ka lyrics: Un iekrita jūrā nepilnības

And just like every other time before
Nozīmē, ka lyrics: Un tāpat kā katru reizi, pirms
I washed up in pieces on the shore
Nozīmē, ka lyrics: Es mazgāju gabalu krasta

But you found beauty in this broken thing
Nozīmē, ka lyrics: Bet skaistums atrodas manta sadalīti
Made angels dance with wounded wings
Nozīmē, ka lyrics: Izgatavotu eņģeļi deju ar ievainotos spārnus
I can't imagine anything more beautiful
Nozīmē, ka lyrics: Es nevaru iedomāties kaut ko tik skaistu

You took the damaged part of me
Nozīmē, ka lyrics: Saņēma bojātā daļa no manis
Restored what little dignity was left inside
Nozīmē, ka lyrics: Atjaunot nedaudz cieņas palika iekšā
This broken thing
Nozīmē, ka lyrics: Šito sadalīti

Yeah, I was wading in deep despair
Nozīmē, ka lyrics: Jā, bija bradāju dziļā izmisumā
Wandering with no sense of direction
Nozīmē, ka lyrics: Wandering ar nekādas sajēgas par virzienu
Thinking prayers just vanished in the air
Nozīmē, ka lyrics: Domāšanas lūgšanām tikai pazudis gaisā
Cause I got myself in this situation
Nozīmē, ka lyrics: Iemesls es saņēmu sevi šajā situācijā

And just like every other time before
Nozīmē, ka lyrics: Un tāpat kā katru reizi, pirms
You made the pieces into so much more
Nozīmē, ka lyrics: Gabalus pārvērstas tik daudz

You found beauty in this broken thing
Nozīmē, ka lyrics: Jūs atradāt skaistumu manta sadalīti
Made angels dance with wounded wings
Nozīmē, ka lyrics: Izgatavotu eņģeļi deju ar ievainotos spārnus
I can't imagine anything more beautiful
Nozīmē, ka lyrics: Es nevaru iedomāties kaut ko tik skaistu

You took the damaged part of me
Nozīmē, ka lyrics: Saņēma bojātā daļa no manis
Restored what little dignity was left inside
Nozīmē, ka lyrics: Atjaunot nedaudz cieņas palika iekšā
This broken thing
Nozīmē, ka lyrics: Šito sadalīti

I know I'm not worthy of this
Nozīmē, ka lyrics: Es zinu, ka neesmu cienīgs šo
Never ending perfect love
Nozīmē, ka lyrics: Perfekta mīlestība nekad nebeidzas

You found beauty in this broken thing
Nozīmē, ka lyrics: Jūs atradāt skaistumu manta sadalīti
And I can't imagine anything more beautiful
Nozīmē, ka lyrics: Un es nevaru iedomāties kaut ko tik skaistu

You found beauty in this broken thing
Nozīmē, ka lyrics: Jūs atradāt skaistumu manta sadalīti
Made angels dance with wounded wings
Nozīmē, ka lyrics: Izgatavotu eņģeļi deju ar ievainotos spārnus
I can't imagine anything more beautiful
Nozīmē, ka lyrics: Es nevaru iedomāties kaut ko tik skaistu

You took the damaged part of me
Nozīmē, ka lyrics: Saņēma bojātā daļa no manis
Restored what little dignity was left inside
Nozīmē, ka lyrics: Atjaunot nedaudz cieņas palika iekšā
Was left inside this broken thing
Nozīmē, ka lyrics: Palika iekšā tas salauzts

I know I'm not worthy of this
Nozīmē, ka lyrics: Es zinu, ka neesmu cienīgs šo
Never ending perfect love
Nozīmē, ka lyrics: Perfekta mīlestība nekad nebeidzas

I can't imagine anything more beautiful
Nozīmē, ka lyrics: Es nevaru iedomāties kaut ko tik skaistu
You found beauty in this broken thing
Nozīmē, ka lyrics: Jūs atradāt skaistumu manta sadalīti
This broken thing
Nozīmē, ka lyrics: Šito sadalīti

I know I'm not worthy of this love
Nozīmē, ka lyrics: Es zinu, ka neesmu cienīgs šo mīlestību
Broken Thing (Bojāta lieta) Lyrics Broken Thing (Bojāta lieta) Lyrics-2

Vēl albumi no Punktu, Grace