A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Before the Throne of Grace (Pirms tronī, Grace) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: How You Live (Kā tu dzīvo)

Before the throne of grace I come
Nozīmē, ka lyrics: Pirms tronī, Greisa, es nāku
Humble and repentant one
Nozīmē, ka lyrics: Pazemīgs un nožēlojošs vienu
With sorrow for the deeds I've done
Nozīmē, ka lyrics: Ar skumjām par darbiem, ko es esmu darījusi
Before the throne of grace I come
Nozīmē, ka lyrics: Pirms tronī, Greisa, es nāku

Before the throne of grace I fall
Nozīmē, ka lyrics: Pirms žēlastības troņa nokritīšu
With a trembling voice I call
Nozīmē, ka lyrics: Ar drebošu balsi es saucu
For pardon from the Lord of all
Nozīmē, ka lyrics: Par apžēlošanu no Lord no visiem
Before the throne of grace I fall
Nozīmē, ka lyrics: Pirms žēlastības troņa nokritīšu
I love the Lamb Who took my sin
Nozīmē, ka lyrics: Es mīlu jērs, kas bija mans grēks
Whose Mercy makes me clean again
Nozīmē, ka lyrics: Kura varā padara mani tīru atkal

Before the throne of grace I hear
Nozīmē, ka lyrics: Pirms tronī, Greisa, es dzirdu
Your debt is paid your name is clear
Nozīmē, ka lyrics: Jūsu parāds tiek samaksāts jūsu vārds ir skaidrs
Such precious words of life so dear
Nozīmē, ka lyrics: Šāda dārgakmeņi vārdiem dzīves tik mīļš
Before the throne of grace I hear
Nozīmē, ka lyrics: Pirms tronī, Greisa, es dzirdu
I love the Lamb Who took my sin
Nozīmē, ka lyrics: Es mīlu jērs, kas bija mans grēks
Whose Mercy makes me clean again
Nozīmē, ka lyrics: Kura varā padara mani tīru atkal
I rise with words of grateful praise
Nozīmē, ka lyrics: Es pieceļos, pateicīgi uzslavas
Knowing now the only way
Nozīmē, ka lyrics: Zinot, ka tagad vienīgais veids, kā

Before the throne of grace I stand
Nozīmē, ka lyrics: Pirms tronī, Greisa, es stāvu
Is all because the Son of Man
Nozīmē, ka lyrics: Ir viss, jo cilvēka dēls
Bears my wounds in His Feet and Hands
Nozīmē, ka lyrics: Sedz manas brūces, viņa kājas un rokas
So before the throne of grace I stand
Nozīmē, ka lyrics: Tātad pirms žēlastības tronī es stāvu
Before the throne of grace I stand
Nozīmē, ka lyrics: Pirms tronī, Greisa, es stāvu
Before the throne of
Nozīmē, ka lyrics: Pirms troņa

Before the Throne of Grace (Pirms tronī, Grace) Lyrics

Vēl albumi no Punktu, Grace