A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Because You Are-2 (Jo ir-2) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: How You Live-2 (Kā tu dzīvo 2)

Infinite beauty, humbly and faint
Nozīmē, ka lyrics: Bezgalīgo skaistumu, pazemīgi un vāju
In a mortal and breakable body You came
Nozīmē, ka lyrics: Trausli un mirstīgo ķermeni jūs ieradāties
To rescue our souls from the debts they were in
Nozīmē, ka lyrics: Lai glābtu mūsu dvēseles no parādiem, viņi bija
Because of, in spite of, to cover my sins
Nozīmē, ka lyrics: Tāpēc, neskatoties uz, lai segtu savus grēkus

Master and servant together in one
Nozīmē, ka lyrics: Saimnieku un kalpu kopā vienā
Come to redeem what our hearts had undone
Nozīmē, ka lyrics: Ieradies, lai izpirktu mūsu sirdīs bija atsaukt
Saviour of all, come to gather his kin
Nozīmē, ka lyrics: Pestītājs ierasties savākt radus
Because of, in spite of, to cover my sins
Nozīmē, ka lyrics: Tāpēc, neskatoties uz, lai segtu savus grēkus

Holy, unbreakable, infinite God
Nozīmē, ka lyrics: Svēts, nesalaužams, bezgalīgā Dieva
Ever unchanging in all that You are
Nozīmē, ka lyrics: Visu, ko jūs esat kādreiz Nemainīgais
Light of the world and the sun and the stars
Nozīmē, ka lyrics: Gaismas pasaule un sauli un zvaigznes
You are I am and I am because You are
Nozīmē, ka lyrics: Jums ir, es esmu, un es esmu tāpēc, ka tu esi

Shepherd and pastured a wandering sheep
Nozīmē, ka lyrics: Gans un nedrošā aitas ganās
Gave up His life so our own we could keep
Nozīmē, ka lyrics: Deva uz augšu savu dzīvi, tādēļ mūsu pašu, mēs varētu turēt
Soldier in battle for souls He might win
Nozīmē, ka lyrics: Kareivis kaujas par dvēselēm, viņš var vinnēt
Because of, in spite of, to cover my sins
Nozīmē, ka lyrics: Tāpēc, neskatoties uz, lai segtu savus grēkus

Holy, unbreakable, infinite God
Nozīmē, ka lyrics: Svēts, nesalaužams, bezgalīgā Dieva
Ever unchanging in all that You are
Nozīmē, ka lyrics: Visu, ko jūs esat kādreiz Nemainīgais
Light of the world and the sun and the stars
Nozīmē, ka lyrics: Gaismas pasaule un sauli un zvaigznes
You are I am and I am because You are
Nozīmē, ka lyrics: Jums ir, es esmu, un es esmu tāpēc, ka tu esi

Humbly forsaking His heavenly seat
Nozīmē, ka lyrics: Pazemīgi forsaking debesu sēdeklī
Beaten, bloodied and washing my feet
Nozīmē, ka lyrics: Piekauts, asiņains un mazgāja kājas
Opened our eyes to what loving it means
Nozīmē, ka lyrics: Atvērt mūsu acis uz ko mīlēt to līdzekļiem
The blood on my hands is what washes me clean
Nozīmē, ka lyrics: Asinīs manās rokās ir tas, ko mazgā mani tīru

Holy, unbreakable, infinite God
Nozīmē, ka lyrics: Svēts, nesalaužams, bezgalīgā Dieva
Ever unchanging in all that You are
Nozīmē, ka lyrics: Visu, ko jūs esat kādreiz Nemainīgais
Light of the world and the sun and the stars
Nozīmē, ka lyrics: Gaismas pasaule un sauli un zvaigznes
You are I am and I am because You are
Nozīmē, ka lyrics: Jums ir, es esmu, un es esmu tāpēc, ka tu esi

Holy, unbreakable, infinite God
Nozīmē, ka lyrics: Svēts, nesalaužams, bezgalīgā Dieva
Ever unchanging in all that You are
Nozīmē, ka lyrics: Visu, ko jūs esat kādreiz Nemainīgais
Light of the world and the sun and the stars
Nozīmē, ka lyrics: Gaismas pasaule un sauli un zvaigznes
You are I am and I am
Nozīmē, ka lyrics: Jums ir, es esmu, un es esmu
You are I am and I am because You are
Nozīmē, ka lyrics: Jums ir, es esmu, un es esmu tāpēc, ka tu esi
Because You Are-2 (Jo ir-2) Lyrics Because You Are-2 (Jo ir-2) Lyrics-2

Vēl albumi no Punktu, Grace