A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Any Way-3 (Jebkurš ceļš 3) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: How You Live-1 (Kā tu dzīvo-1)

Setting out, what a child, my steps ahead of my mind
Nozīmē, ka lyrics: Izklāstot to, ko bērns, mana soļus priekšā manā prātā
Not a doubt, 'til You knocked me off my paradigm
Nozīmē, ka lyrics: Nav šaubu, til jūs pieklauvējām mani pie mana paradigma
Simple me, only trying to see You in the stained glass
Nozīmē, ka lyrics: Vienkārši man, tikai cenšas tevi redzēt vitrāžas
I walked right past the unexpected
Nozīmē, ka lyrics: Man pagāja tieši garām negaidīti

Anyway You wanna show me
Nozīmē, ka lyrics: Vai tomēr vēlaties rādīt
All Your glory
Nozīmē, ka lyrics: Jūsu godība
Anywhere You choose to speak
Nozīmē, ka lyrics: Jebkur vēlaties runāt
Tell Your story
Nozīmē, ka lyrics: Izveidotu savu stāstu

In the low or lofty places
Nozīmē, ka lyrics: Zems vai augstās vietās
Strangers faces
Nozīmē, ka lyrics: Svešiem sejas
Anywhere
Nozīmē, ka lyrics: Jebkur
Any way
Nozīmē, ka lyrics: vienalga

Doubt that I would have found You there in Bethlehem
Nozīmē, ka lyrics: Šaubos, ka es nebūtu atradis tevi tur Betlēmē
No surprise, You changed the world through fishermen
Nozīmē, ka lyrics: Nav pārsteigums, mainīt pasauli ar zvejniekiem
Good to know, You would go so far to finally get through
Nozīmē, ka lyrics: Labi zināt, jūs varētu iet tik tālu beidzot nokļūt caur
That's just like You and so unlike me
Nozīmē, ka lyrics: Tas ir tāpat kā jūs, un tāpēc atšķirībā no manis

Anyway You wanna show me
Nozīmē, ka lyrics: Vai tomēr vēlaties rādīt
All Your glory
Nozīmē, ka lyrics: Jūsu godība
Anywhere You choose to speak
Nozīmē, ka lyrics: Jebkur vēlaties runāt
Tell Your story
Nozīmē, ka lyrics: Izveidotu savu stāstu

In the low or lofty places
Nozīmē, ka lyrics: Zems vai augstās vietās
Strangers faces
Nozīmē, ka lyrics: Svešiem sejas
Anywhere
Nozīmē, ka lyrics: Jebkur
Any way
Nozīmē, ka lyrics: vienalga

In the alley, on the rooftop
Nozīmē, ka lyrics: Aleja, uz jumta
At the end of a rocky road, You don't stop
Nozīmē, ka lyrics: Akmeņainā ceļa beigās, Don't stop
On a mountain, in a rainstorm
Nozīmē, ka lyrics: Par kalnu, jo lietus gāze
In the eyes of a mother with her newborn
Nozīmē, ka lyrics: Māte ar savu jaundzimušo acīs

In the back pew, at the altar
Nozīmē, ka lyrics: Atpakaļ solā pie altāra
At the well where You gave the woman water
Nozīmē, ka lyrics: Tajā nu kur jūs sniedzāt sieviete ūdens
In the chaos, in the holy
Nozīmē, ka lyrics: Haosu, Svētajā
In the darkness, anywhere a heart beats
Nozīmē, ka lyrics: Tumsā, nekur sirds sitas
Anywhere a heart beats
Nozīmē, ka lyrics: Jebkur sirds sitas

Anyway You wanna show me
Nozīmē, ka lyrics: Vai tomēr vēlaties rādīt
All Your glory
Nozīmē, ka lyrics: Jūsu godība
Anywhere You choose to speak
Nozīmē, ka lyrics: Jebkur vēlaties runāt
Tell Your story
Nozīmē, ka lyrics: Izveidotu savu stāstu

In the low or lofty places
Nozīmē, ka lyrics: Zems vai augstās vietās
Strangers faces
Nozīmē, ka lyrics: Svešiem sejas
Anywhere
Nozīmē, ka lyrics: Jebkur
Any way
Nozīmē, ka lyrics: vienalga

Anyway You wanna show me
Nozīmē, ka lyrics: Vai tomēr vēlaties rādīt
All Your glory
Nozīmē, ka lyrics: Jūsu godība
Anywhere You choose to speak
Nozīmē, ka lyrics: Jebkur vēlaties runāt
Tell Your story
Nozīmē, ka lyrics: Izveidotu savu stāstu

In the low or lofty places
Nozīmē, ka lyrics: Zems vai augstās vietās
Strangers faces
Nozīmē, ka lyrics: Svešiem sejas
Anywhere
Nozīmē, ka lyrics: Jebkur
Any way
Nozīmē, ka lyrics: vienalga


Any Way-3 (Jebkurš ceļš 3) Lyrics Any Way-3 (Jebkurš ceļš 3) Lyrics-2

Vēl albumi no Punktu, Grace