A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Antidotes in Passing (Pretindes garāmejot) Lyrics

Mākslinieku: Soilwork (Soilwork)

Albums: The Living Infinite (Bezgalīgā dzīves)

Who cares but sorrow
Nozīmē, ka lyrics: Who cares, bet bēdas
When you're down and close to nothing
Nozīmē, ka lyrics: Kad jūs esat uz leju, un gandrīz nekas
No one will bother
Nozīmē, ka lyrics: Neviens būs nepatikšanas
Watching antidotes in passing
Nozīmē, ka lyrics: Vērojot pretindes garāmejot

I'm left without a cause
Nozīmē, ka lyrics: Esmu palicis bez iemesla
Believe me
Nozīmē, ka lyrics: tici man
They never told me why
Nozīmē, ka lyrics: Viņi nekad paskaidroja, kāpēc
I'm grieving
Nozīmē, ka lyrics: Es esmu sērojošas
Now where is the light?
Nozīmē, ka lyrics: Kur ir gaisma?

Outside the world goes on
Nozīmē, ka lyrics: Ārā pasaule iet
It keeps on turning
Nozīmē, ka lyrics: Tā notur uz pagrieziena
The feeling of being an outcast
Nozīmē, ka lyrics: Sajūta, ka par izstumto
Just keeps growing
Nozīmē, ka lyrics: Tāpat turpina augt

There must be life there must be light
Nozīmē, ka lyrics: Ir jābūt dzīves jābūt gaismas
Take me home, where the truth unfolds
Nozīmē, ka lyrics: Aizved mani mājās, kur atklājas patiesība
And steals away the night
Nozīmē, ka lyrics: Un nozog prom naktī

Distance keeps growing
Nozīmē, ka lyrics: Distances turpina augt
Soon I'm far enough to lose it
Nozīmē, ka lyrics: Drīz es esmu pietiekami tālu, lai zaudēt to
Am I deserving
Nozīmē, ka lyrics: Es esmu pelnījusi
'Cause I was brave enough to use it?
Nozīmē, ka lyrics: Izraisīt es biju pietiekami drosmīgi, lai to izmantot?

I'm left without a cause
Nozīmē, ka lyrics: Esmu palicis bez iemesla
Believe me
Nozīmē, ka lyrics: tici man
They never told me why
Nozīmē, ka lyrics: Viņi nekad paskaidroja, kāpēc
I'm grieving
Nozīmē, ka lyrics: Es esmu sērojošas
Now where is the light?
Nozīmē, ka lyrics: Kur ir gaisma?

Outside the world goes on
Nozīmē, ka lyrics: Ārā pasaule iet
It keeps on turning
Nozīmē, ka lyrics: Tā notur uz pagrieziena
The feeling of being an outcast
Nozīmē, ka lyrics: Sajūta, ka par izstumto
Just keeps growing
Nozīmē, ka lyrics: Tāpat turpina augt

There must life.. there must be light
Nozīmē, ka lyrics: Tur ir dzīve... ir jābūt gaismas
Take me home, where the truth unfolds
Nozīmē, ka lyrics: Aizved mani mājās, kur atklājas patiesība
And steals away the night
Nozīmē, ka lyrics: Un nozog prom naktī
Steals away the night
Nozīmē, ka lyrics: Nozog prom naktī
Antidotes in Passing (Pretindes garāmejot) Lyrics Antidotes in Passing (Pretindes garāmejot) Lyrics-2