A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Am I Blue?-14 (Es esmu Blue? -14) Lyrics

Mākslinieku: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albums: Love Is the Thing/Where Did Everyone Go? (Mīlestība ir lieta, / kur visi iet?)

Got up this morning
Nozīmē, ka lyrics: Šorīt piecēlās
Along about dawn
Nozīmē, ka lyrics: Kopā par dawn
Without a warning
Nozīmē, ka lyrics: Bez brīdinājuma
I found she was gone
Nozīmē, ka lyrics: Es atklāju, ka viņa bija aizgājusi

Why should she do it
Nozīmē, ka lyrics: Kāpēc viņa tā dara
How could she do it
Nozīmē, ka lyrics: Kā viņa varēja to izdarīt
She'd never done it
Nozīmē, ka lyrics: Viņa nekad nav darījuši
Before...
Nozīmē, ka lyrics: Pirms...

Am I blue?
Nozīmē, ka lyrics: Man ir zilas?
Am I blue?
Nozīmē, ka lyrics: Man ir zilas?
Ain't these tears
Nozīmē, ka lyrics: Nav šīs asaras
In these eyes
Nozīmē, ka lyrics: Šajās acīs
Tellin' you?
Nozīmē, ka lyrics: Stāsta jums?

Am I blue?
Nozīmē, ka lyrics: Man ir zilas?
You'd be too
Nozīmē, ka lyrics: Jums varētu būt pārāk
If your dreams
Nozīmē, ka lyrics: Ja jūsu sapņi
And your schemes
Nozīmē, ka lyrics: Un jūsu sistēmas
Just fell through
Nozīmē, ka lyrics: Tikai nogāzās

Was a time
Nozīmē, ka lyrics: Bija laiks
I was her only one
Nozīmē, ka lyrics: Man bija viņas vienīgais
But now I'm
Nozīmē, ka lyrics: Bet tagad es esmu
The sad and
Nozīmē, ka lyrics: Skumji un
Lonely one
Nozīmē, ka lyrics: Vientuļa

Was I gay
Nozīmē, ka lyrics: Man bija gejs
Till today?
Nozīmē, ka lyrics: Līdz šodien?
Now she's gone
Nozīmē, ka lyrics: Tagad viņa ir aizgājusi
And we're through
Nozīmē, ka lyrics: Un mēs jau esam cauri
Am I blue?
Nozīmē, ka lyrics: Man ir zilas?
Am I Blue?-14 (Es esmu Blue? -14) Lyrics

Vēl albumi no NAT King Cole