A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zanzibar-1 (Zanzibaras-1) Dainų tekstai

Menininkai: Lizzy Borden (Lizzy Borden)

Albumas: Deal with the Devil-2 (Kovoti su velniu-2)

The streets are paved with savage dust
Tai reiškia, dainų tekstai: Gatvėse yra grįstas laukinis dulkių
They torture love come cum they must
Tai reiškia, dainų tekstai: Jie kankinimo meilė ateis cum jie turi
Feel the night with the smell of lust
Tai reiškia, dainų tekstai: Jaučiu naktį su geismo kvapas
Intoxicates the air
Tai reiškia, dainų tekstai: Intoxicates oro
Feel your flesh it makes me whole
Tai reiškia, dainų tekstai: Jausti savo kūną, tai man visai
It makes me cold your love I stole
Tai reiškia, dainų tekstai: Ji daro mane šalta savo meilę aš pavogė
The one you hold you'll never know
Tai reiškia, dainų tekstai: Vieną turite jūs niekada nežinote
She sold her soul beware
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis pardavė savo siela saugokitės
There all out there now, I'll take you there
Tai reiškia, dainų tekstai: Ten visi iš ten dabar, aš jus ten
There out on the move, ga, ga, god knows where
Tai reiškia, dainų tekstai: Ten, ant perkelti, ga, ga, Dievas žino, kur
The dirty girls all bent on pleasure
Tai reiškia, dainų tekstai: Purvinas merginas linkusi malonumas
Extort the greedy sex offenders
Tai reiškia, dainų tekstai: Išpešti gobšus lytinį nusikaltimą
Creature comforts never end her
Tai reiškia, dainų tekstai: Padaras patogumais niekada nesibaigs savo
Lust for life for love
Tai reiškia, dainų tekstai: Geismas gyvenimo meilės
The sinful ways of wickedness
Tai reiškia, dainų tekstai: Nuodėmingas būdų blogio
Alluring power of decadence
Tai reiškia, dainų tekstai: Masinantis galia Decadence
Never lonely loneliness
Tai reiškia, dainų tekstai: Niekada vienišas vienatvė
The affair is never fair
Tai reiškia, dainų tekstai: Reikalas yra niekada teisinga
The lights glow far from star to star in Zanzibar
Tai reiškia, dainų tekstai: Šviesos švyti nuo kelio į žvaigždę Zanzibar
The calling card, your love is hard in Zanzibar
Tai reiškia, dainų tekstai: Telefono kortelę, jūsų meilė yra sunkiai Zanzibar
One look one touch, a touch too much in Zanzibar
Tai reiškia, dainų tekstai: Atrodo vienu prisilietimu, per daug į Zanzibaras liesti
The fantasy seems real to me in Zanzibar
Tai reiškia, dainų tekstai: Fantazija atrodo realus man Zanzibar
Zanzibar-1 (Zanzibaras-1) Dainų tekstai