A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Will You Still Love Me Tomorrow-16 (Bus jums vis dar myli mane rytoj-16) Dainų tekstai

Menininkai: Fady Maalouf (Semıh Maalouf)

Albumas: Blessed-11 (Palaimintas-11)

Will you still love me tomorrow
Tai reiškia, dainų tekstai: Bus jums vis dar myli mane rytoj

Will, will you still, you be taking care of me now
Tai reiškia, dainų tekstai: Bus, jūs vis dar, jums būti rūpinimasis mane dabar
Will, will you still, love me the rest of your life
Tai reiškia, dainų tekstai: Bus, bus dar, mylite mane visą likusį savo gyvenimą

You have so much love to give
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūs turite tiek daug meilės duoti
That without you I can?t live
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad be tavęs aš galiu? t gyventi
Oh until the end of time
Tai reiškia, dainų tekstai: O iki laikų pabaigos

My first and only love I do sincerely ask one thing to
Tai reiškia, dainų tekstai: Mano pirmasis ir tik meilė man nuoširdžiai prašyti vienas dalykas
You
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūs

Can you tell me one more time
Tai reiškia, dainų tekstai: Gali man pasakyti dar kartą

Will, will you still love me tomorrow
Tai reiškia, dainų tekstai: Bus, bus dar myli mane rytoj
Will, will you still stand always here by my side
Tai reiškia, dainų tekstai: Bus, bus dar stovi visada čia iš mano pusės
And take away all my sorrow
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir atimti visus mano liga
Will, will you still love me tomorrow
Tai reiškia, dainų tekstai: Bus, bus dar myli mane rytoj
Will, will you still stand always here by my side
Tai reiškia, dainų tekstai: Bus, bus dar stovi visada čia iš mano pusės
Will you still love me tomorrow
Tai reiškia, dainų tekstai: Bus jums vis dar myli mane rytoj

Will you still love me tomorrow
Tai reiškia, dainų tekstai: Bus jums vis dar myli mane rytoj

Deep, deep inside, I know that you?re made for me
Tai reiškia, dainų tekstai: Giliai, giliai viduje, aš žinau, kad jūs? re padarė man
Now, it looks right There?s just one thing I just want
Tai reiškia, dainų tekstai: Dabar, atrodo teisinga ten? s tik vienas dalykas, aš tik noriu
To know
Tai reiškia, dainų tekstai: žinoti

You have so much love to give
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūs turite tiek daug meilės duoti
That without you I can?t live
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad be tavęs aš galiu? t gyventi
Oh until the end of time
Tai reiškia, dainų tekstai: O iki laikų pabaigos

My first and only love I do sincerely ask one thing to
Tai reiškia, dainų tekstai: Mano pirmasis ir tik meilė man nuoširdžiai prašyti vienas dalykas
You
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūs

Can you tell me one more time
Tai reiškia, dainų tekstai: Gali man pasakyti dar kartą

Will, will you still love me tomorrow
Tai reiškia, dainų tekstai: Bus, bus dar myli mane rytoj
Will, will you still stand always here by my side
Tai reiškia, dainų tekstai: Bus, bus dar stovi visada čia iš mano pusės
And take away all my sorrow
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir atimti visus mano liga
There?s so much I can give to you
Tai reiškia, dainų tekstai: Ten? s tiek daug aš galiu duoti jums
Uh I just wanna live with you
Tai reiškia, dainų tekstai: Uh aš tiesiog nori gyventi su jumis
Will, will you still stand always here by my side
Tai reiškia, dainų tekstai: Bus, bus dar stovi visada čia iš mano pusės
Will you still love me tomorrow
Tai reiškia, dainų tekstai: Bus jums vis dar myli mane rytoj
There?s so much I can give to you
Tai reiškia, dainų tekstai: Ten? s tiek daug aš galiu duoti jums
Uh I just wanna live with you
Tai reiškia, dainų tekstai: Uh aš tiesiog nori gyventi su jumis
Will, will you still stand always here by my side
Tai reiškia, dainų tekstai: Bus, bus dar stovi visada čia iš mano pusės
Will you still love me tomorrow
Tai reiškia, dainų tekstai: Bus jums vis dar myli mane rytoj
Love me tomorrow
Tai reiškia, dainų tekstai: Patinka man rytoj
Will You Still Love Me Tomorrow-16 (Bus jums vis dar myli mane rytoj-16) Dainų tekstai Will You Still Love Me Tomorrow-16 (Bus jums vis dar myli mane rytoj-16) Dainų tekstai-2