A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

To a Wild Rose-1 (Laukinių rožių-1) Dainų tekstai

Menininkai: Nat King Cole (Nat King Cole)

Albumas: Non Stop Music-1 (Non Stop muzika-1)

Come, oh, songs! come, oh, dreams!
Tai reiškia, dainų tekstai: Ateis, Oi, dainas! ateis, Oi, svajones!
Soft the gates of day close,
Tai reiškia, dainų tekstai: Minkštas dieną vartai uždaryti,
Sleep, my birds, sleep, streams!
Tai reiškia, dainų tekstai: Miego, mano paukščiai, miego, srautus!
Sleep, my wild rose!
Tai reiškia, dainų tekstai: Miego, mano laukinių rose!

Pool and bud, hill and deep,
Tai reiškia, dainų tekstai: Baseinas ir pumpurų, kalvos ir giliai,
You who wore my robes, sleep!
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūs, kurie nešiojo mano drabužius, miegoti!
Droop, East! die, West!
Tai reiškia, dainų tekstai: Paviršiai, Rytų! Die, Vakarų!
Let my land rest.
Tai reiškia, dainų tekstai: Tegul mano žemės poilsio.

Woods, I woke your boughs!
Tai reiškia, dainų tekstai: Miškai, pabudau savo šakos!
Hills, I woke your elf-throngs!
Tai reiškia, dainų tekstai: Kalvų, pabudau jūsų elf-minios!
Land, All thy hopes and woes
Tai reiškia, dainų tekstai: Žemės, visi tavo viltis ir bėdas
Rang from me in songs!
Tai reiškia, dainų tekstai: Paskambino iš manęs dainas!

Come, oh, songs! come, oh,dreams!
Tai reiškia, dainų tekstai: Ateis, Oi, dainas! ateis, Oi, svajones!
In our house is deep rest,
Tai reiškia, dainų tekstai: Mūsų namuose yra giliai poilsio,
Through the pines gleams, gleams,
Tai reiškia, dainų tekstai: Per pušys gleams, gleams,
Bright the gold West,
Tai reiškia, dainų tekstai: Šviesus auksas vakarai,

There the flutes shall cry,
Tai reiškia, dainų tekstai: Ten fleita turi verkti,
There the viols weep,
Tai reiškia, dainų tekstai: Ten į viols verkti,
Laugh, my dreams, and sigh!
Tai reiškia, dainų tekstai: Juoktis, svajones, ir atodūsis!
Sing, and vigil keep,
Tai reiškia, dainų tekstai: Dainuoti ir nemiegojimas išlaikyti,
Awake, wild rose.
Tai reiškia, dainų tekstai: Miega, laukinių rose.
To a Wild Rose-1 (Laukinių rožių-1) Dainų tekstai

Daugiau albumai iš Nat King Cole