A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

This Is the Night-4 (Tai naktį-4) Dainų tekstai

Menininkai: Clay Aiken (Clay Aiken)

Albumas: Super Hits-69 (Super Hits-69)

When the world was in upside down
Tai reiškia, dainų tekstai: Kada pasaulyje buvo aukštyn kojomis
I could take all the time I had
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš galėtų būti visą laiką turėjau
But I'm not gonna wait
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet aš neketinu laukti
When a moment can vanish so fast
Tai reiškia, dainų tekstai: Kada momentas gali išnykti taip greitai
Cause every kiss is a kiss you can never get back
Tai reiškia, dainų tekstai: Priežastis kiekvienas Bučinys yra Bučinys jums gali niekada grįžti

Lift me up in your arms
Tai reiškia, dainų tekstai: Pakelk mane rankose
If you told me that's where heaven is
Tai reiškia, dainų tekstai: Jei jūs man pasakė, kad yra kur tai dangus
(Well, you'd be right)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Na, jums būtų teisinga)
I've been waiting forever for this
Tai reiškia, dainų tekstai: I been waiting amžinai tai
This is the night
Tai reiškia, dainų tekstai: Tai naktį

When the answer to all my dreams
Tai reiškia, dainų tekstai: Kai atsakymas į visus mano svajones
Is as close as a touch away
Tai reiškia, dainų tekstai: Kuo liesti toli
Why am I here holding back what I'm trying to say
Tai reiškia, dainų tekstai: Kodėl aš čia stabdo ką aš bandau pasakyti

Lift me up in your arms
Tai reiškia, dainų tekstai: Pakelk mane rankose
If you told me that is where heaven is
Tai reiškia, dainų tekstai: Jei jūs man pasakė, kad yra kur tai dangus
(Well, you'd be right)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Na, jums būtų teisinga)
Hold me close to your heart
Tai reiškia, dainų tekstai: Laikyti mane artimas jūsų širdis
I will go with you to the end of the Earth
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš eisiu su jumis pabaigoje žemės
(And we'll fly)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Ir mes skristi)
I've been waiting forever for this
Tai reiškia, dainų tekstai: I been waiting amžinai tai
This is the night
Tai reiškia, dainų tekstai: Tai naktį

This is the night where we capture forever
Tai reiškia, dainų tekstai: Tai naktį kai mes užfiksuoti amžinai
And all out tomorrows begin
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir visą, būsimos pradėti
After tonight we will never be lonely again
Tai reiškia, dainų tekstai: Po šį vakarą mes niekada nebus vienišas vėl

Lift me up in your arms
Tai reiškia, dainų tekstai: Pakelk mane rankose
If you told me that is where heaven is
Tai reiškia, dainų tekstai: Jei jūs man pasakė, kad yra kur tai dangus
(Well, you'd be right)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Na, jums būtų teisinga)
Hold me close to your heart
Tai reiškia, dainų tekstai: Laikyti mane artimas jūsų širdis
I would go with you to the end of the Earth
Tai reiškia, dainų tekstai: Norėčiau eiti su jumis pabaigoje žemės
(And we'll fly)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Ir mes skristi)
I've been waiting forever for this
Tai reiškia, dainų tekstai: I been waiting amžinai tai
This is the night
Tai reiškia, dainų tekstai: Tai naktį
This Is the Night-4 (Tai naktį-4) Dainų tekstai This Is the Night-4 (Tai naktį-4) Dainų tekstai-2 This Is the Night-4 (Tai naktį-4) Dainų tekstai-3