A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Living Infinite II (Gyvenimo begalybės II) Dainų tekstai

Menininkai: Soilwork (Soilwork)

Albumas: The Living Infinite (Gyvenimo begalinis)

The shackles of a lifetime
Tai reiškia, dainų tekstai: Visą gyvenimą pančiai
Are bound to be broken
Tai reiškia, dainų tekstai: Privalo būti skaldyti
My fate will be sinking
Tai reiškia, dainų tekstai: Mano likimas bus nuskendo
To a world beneath
Tai reiškia, dainų tekstai: Į pasaulį, po

Dedicating my hopes and fears
Tai reiškia, dainų tekstai: Skiriame mano viltis ir baimė
To the world below
Tai reiškia, dainų tekstai: Į žemiau pasaulio
It will swallow all my visions
Tai reiškia, dainų tekstai: Ji praris visas mano vizijos
And turn them into gold
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir paversti juos į aukso
I wanna pierce the surface of dreams
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš noriu, kad pierce svajones paviršiaus
I wanna go where there is no need
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš noriu eiti kai nereikia
To accommodate my beliefs
Tai reiškia, dainų tekstai: Prisitaikyti prie savo įsitikinimus
And preserve the disease
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir išlaikyti ligos

There will be no one to tell you why
Tai reiškia, dainų tekstai: Ten bus niekas pasakyti, kodėl
Why we need to pursue our dreams
Tai reiškia, dainų tekstai: Kodėl mums reikia įgyvendinti savo svajones
A gift of resemblance
Tai reiškia, dainų tekstai: Panašus dovana
Without the greed
Tai reiškia, dainų tekstai: Be godumas
A new constitution
Tai reiškia, dainų tekstai: Nauja konstitucija

It will bring us apart
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis atneš mums apart
Then build it all up
Tai reiškia, dainų tekstai: Tada statyti visi
To challenge our fearful waters
Tai reiškia, dainų tekstai: Iššūkis mūsų bijo vandens
I can sense what it's like
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš gali pajusti tai, ką
And what if it might
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir ką daryti, jei jis gali
Be the key to a new conclusion
Tai reiškia, dainų tekstai: Būti raktas į naują išvada

Stay aware of all that you bare
Tai reiškia, dainų tekstai: Likti žino apie viską, kad jums ant pliko
Far below the sun
Tai reiškia, dainų tekstai: Daug mažesnė nei saulės
(I'll take you there)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Aš jus ten)
It won't ever cease, it numbs the feel
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis nebus kada nors nutraukti, ji numbs jaustis
So unlock the damage done
Tai reiškia, dainų tekstai: Taigi atrakinti padarytą žalą
(I'll take you there)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Aš jus ten)

The feelings you carry won't ever die
Tai reiškia, dainų tekstai: Vykdote jausmai niekada nemirs
They're one with eternity
Tai reiškia, dainų tekstai: Jie yra vienas su amžinybės
The tears you've shed
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūs jau barsto ašaros
The words you said
Tai reiškia, dainų tekstai: Sakei žodžiai

Are all a part of a constant realm
Tai reiškia, dainų tekstai: Yra dalis nuolat Karalystė
Withering emotions
Tai reiškia, dainų tekstai: Vytimo žymių emocijas
Turn into mindful dust
Tai reiškia, dainų tekstai: Paversti prisimindama dulkių
The reality you've known
Tai reiškia, dainų tekstai: Jums žinoma realybė
Has always fed your trust
Tai reiškia, dainų tekstai: Visada buvo šeriami jūsų pasitikėjimą

There will be on one to tell you why
Tai reiškia, dainų tekstai: Ten bus viena pasakyti, kodėl
Why we need to pursue our dreams
Tai reiškia, dainų tekstai: Kodėl mums reikia įgyvendinti savo svajones
A gift of resemblance
Tai reiškia, dainų tekstai: Panašus dovana
Without the greed
Tai reiškia, dainų tekstai: Be godumas
A new constitution
Tai reiškia, dainų tekstai: Nauja konstitucija

Believe me,
Tai reiškia, dainų tekstai: patikėk manimi
There will be something else
Tai reiškia, dainų tekstai: Ten bus kažkas
That drains you
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad kanalizaciją jums
From unwelcomed distress
Tai reiškia, dainų tekstai: Nuo unwelcomed nelaimės
So bring it to a whole new dimension
Tai reiškia, dainų tekstai: Taigi pateikti ją į visiškai naują dimensiją
Captured in the deep
Tai reiškia, dainų tekstai: Fiksuojami giliai

It will bring us apart
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis atneš mums apart
Then build it all up
Tai reiškia, dainų tekstai: Tada statyti visi
To challenge our fearful waters
Tai reiškia, dainų tekstai: Iššūkis mūsų bijo vandens
Can sense what it's like
Tai reiškia, dainų tekstai: Galite pajusti tai, ką
And what if it might
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir ką daryti, jei jis gali
Be the key to a new conclusion
Tai reiškia, dainų tekstai: Būti raktas į naują išvada

Stay aware of all that you bare
Tai reiškia, dainų tekstai: Likti žino apie viską, kad jums ant pliko
Far below the sun
Tai reiškia, dainų tekstai: Daug mažesnė nei saulės
(I'll take you there)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Aš jus ten)
It won't ever cease. It numbs the feel
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis nebus kada nors nebebus. Ji numbs jaustis
So unlock the damage done
Tai reiškia, dainų tekstai: Taigi atrakinti padarytą žalą

Stay aware of all that you bare
Tai reiškia, dainų tekstai: Likti žino apie viską, kad jums ant pliko
Far below the sun
Tai reiškia, dainų tekstai: Daug mažesnė nei saulės
(I'll take you there)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Aš jus ten)
It won't ever cease, it numbs the feel
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis nebus kada nors nutraukti, ji numbs jaustis
So unlock the damage done
Tai reiškia, dainų tekstai: Taigi atrakinti padarytą žalą
(I'll take you there)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Aš jus ten)
The Living Infinite II (Gyvenimo begalybės II) Dainų tekstai The Living Infinite II (Gyvenimo begalybės II) Dainų tekstai-2 The Living Infinite II (Gyvenimo begalybės II) Dainų tekstai-3 The Living Infinite II (Gyvenimo begalybės II) Dainų tekstai-4 The Living Infinite II (Gyvenimo begalybės II) Dainų tekstai-5