A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Giver and the Gift-2 (Davėjas ir dovana-2) Dainų tekstai

Menininkai: Point of Grace (Punktas dėl atidėjimo)

Albumas: Home for the Holidays-13 (Namuose už atostogas-13)

Three men and a star in the sky
Tai reiškia, dainų tekstai: Trys vyrai ir žvaigždės danguje
Oh what I would give for a wisdom so bright
Tai reiškia, dainų tekstai: O ką aš norėčiau duoti už išmintis toks ryškus
One girl with a journey to make
Tai reiškia, dainų tekstai: Viena mergina su į kelionę, kad
Oh how I wish I was that brave
Tai reiškia, dainų tekstai: Oi kaip norėčiau buvo, kad drąsus

Fearless, shameless, faith through the dark
Tai reiškia, dainų tekstai: Bebaimis, begėdis, tikėjimą per tamsus
How I wish I was as strong as they are
Tai reiškia, dainų tekstai: Kaip norėčiau buvo tokia pat stipri, kaip jie

You say come to me wait no more
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūs sakote ateiti man palaukti no daugiau
I give you all you're asking for
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš tau Viskas ko klausiate
Forget the lies this world has told
Tai reiškia, dainų tekstai: Pamiršti šį pasaulį papasakojo melas
I'll wrap your life in linen gold
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūsų gyvenimas bus suvynioti į lino aukso
I'm more than just only
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš daugiau nei vos tik
One night that's holy
Tai reiškia, dainų tekstai: Vieną naktį, kad yra šventas
I?m your star and I'm your wish
Tai reiškia, dainų tekstai: Man? m savo žvaigždę ir aš esu jūsų norą
Cause I am both the giver and the gift
Tai reiškia, dainų tekstai: Priežastis aš esu davėjas ir dovana

A child far away born in the night
Tai reiškia, dainų tekstai: Vaiko toli naktį
Too young to know what is meant for his life
Tai reiškia, dainų tekstai: Per jaunas žinoti, ką reiškia už savo gyvenimą
But he'll grow and he'll love more than anyone can
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet jis augti ir jis jums patinka daugiau nei kas nors gali
And the world's gonna see a light where he stands
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir pasaulio ketiname aplankyti šviesos kur jis stovi

He'll say come to me wait no more
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis pasakys, kaip ateiti man palaukti no daugiau
I give you all you're asking for
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš tau Viskas ko klausiate

Forget the lies this world has told
Tai reiškia, dainų tekstai: Pamiršti šį pasaulį papasakojo melas
I'll wrap your life in linen gold
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūsų gyvenimas bus suvynioti į lino aukso
I'm more than just only
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš daugiau nei vos tik
One night that's holy
Tai reiškia, dainų tekstai: Vieną naktį, kad yra šventas
I'm your star and I'm your wish
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš savo žvaigždę ir aš savo pageidavimų
Cause I am both the giver and the gift
Tai reiškia, dainų tekstai: Priežastis aš esu davėjas ir dovana

Christmas Eve, all I see
Tai reiškia, dainų tekstai: Kalėdų išvakarėse, visi matau
Is snow on the trees
Tai reiškia, dainų tekstai: Yra sniego ant medžių
And it's white and it glows
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir tai yra baltos ir jis švyti
That's how I want to be
Tai reiškia, dainų tekstai: Tai, kaip aš noriu būti

And You say come to me wait no more
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir sakote ateiti man palaukti no daugiau
I give you all you're asking for
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš tau Viskas ko klausiate
Forget the lies this world has told
Tai reiškia, dainų tekstai: Pamiršti šį pasaulį papasakojo melas
I'll wrap your life in linen gold
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūsų gyvenimas bus suvynioti į lino aukso
I'm more than just only
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš daugiau nei vos tik
One night that's holy
Tai reiškia, dainų tekstai: Vieną naktį, kad yra šventas
I'm your star and I'm your wish
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš savo žvaigždę ir aš savo pageidavimų
Cause I am both the giver and the gift
Tai reiškia, dainų tekstai: Priežastis aš esu davėjas ir dovana
The giver and the gift
Tai reiškia, dainų tekstai: Davėjas ir dovana
The Giver and the Gift-2 (Davėjas ir dovana-2) Dainų tekstai The Giver and the Gift-2 (Davėjas ir dovana-2) Dainų tekstai-2

Daugiau albumai iš Punktas dėl atidėjimo