A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Precious Memories-35 (Tauriųjų prisiminimai-35) Dainų tekstai

Menininkai: Frank Patterson (Frank Patterson)

Albumas: Songs of Inspiration-9 (Dainų Įkvėpimas-9)

Precious memories, unseen angels
Tai reiškia, dainų tekstai: Maloniais prisiminimais, nematytas angelai
Sent from somewhere to my soul
Tai reiškia, dainų tekstai: Siųsti iš kažkur mano siela
How they linger, ever near me
Tai reiškia, dainų tekstai: Kaip jie svyruos, kada nors šalia manęs
And the sacred scenes unfold.
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir šventa scenos atsiskleisti.


Precious memories, how they linger
Tai reiškia, dainų tekstai: Maloniais prisiminimais, kaip jie svyruos
How they ever flood my soul
Tai reiškia, dainų tekstai: Kaip jie kada nors potvynių savo sielą
In the stillness of the midnight
Tai reiškia, dainų tekstai: Ramybė, vidurnaktį
Precious, sacred scenes unfold.
Tai reiškia, dainų tekstai: Brangų, šventą scenos atsiskleisti.


Precious father, loving mother
Tai reiškia, dainų tekstai: Brangų tėvo, mylintis motina
Fly across the lonely years
Tai reiškia, dainų tekstai: Skristi per vienišas metų
And old home scenes of my childhood
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir senų namų scenos mano vaikystės
In fond memory appear.
Tai reiškia, dainų tekstai: Mėgsta atminties rodomi.


In the stillness of the midnight
Tai reiškia, dainų tekstai: Ramybė, vidurnaktį
Echoes from the past I hear
Tai reiškia, dainų tekstai: Aidai iš praeities girdžiu
Old-time singing, gladness bringing
Tai reiškia, dainų tekstai: Senovinis dainavimo, džiugesys pareikšti
From that lovely land somewhere.
Tai reiškia, dainų tekstai: Nuo to puikių žemės kažkur.


I remember mother praying
Tai reiškia, dainų tekstai: Prisimenu mama girdi
Father, too, on bended knee
Tai reiškia, dainų tekstai: Tėvas, taip pat Sulenkto kelio
Sun is sinking, shadows falling
Tai reiškia, dainų tekstai: Saulės nuskendo, klasifikuojamų šešėliai
But their prayers still follow me.
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet jų malda dar paskui mane.


As I travel on life's pathway
Tai reiškia, dainų tekstai: Kaip aš keliauti gyvenimo kelią
Know not what the years may hold
Tai reiškia, dainų tekstai: Žinoti ne kas metus gali turėti
As I ponder, hope grows fonder
Tai reiškia, dainų tekstai: Kaip aš apmąstyti, viltis auga meile
Precious memories flood my soul.
Tai reiškia, dainų tekstai: Maloniais prisiminimais potvynių savo sielą.


Precious Memories-35 (Tauriųjų prisiminimai-35) Dainų tekstai