A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

People Will Say We're in Love-105 (Žmonės bus Say We're in Love-105) Dainų tekstai

Menininkai: Nat King Cole (Nat King Cole)

Albumas: The MacGregor Years, 1941-1945-2 (MacGregor metų, 1941-1945 m.-2)

Don't throw bouquets at me; don't please my folks too much
Tai reiškia, dainų tekstai: Don't throw Puokštės į mane; ne per daug prašau maniškiai
Don't laugh at my jokes too much; people will say we're in love
Tai reiškia, dainų tekstai: Ne juoktis mano anekdotai per daug; žmonės bus pasakyti, mes su meile
Don't sigh and gaze at me; your sighs are so like mine
Tai reiškia, dainų tekstai: Ne aikčioti ir žvilgsnį į mane; jūsų atsidūsta yra tokie kaip mano
Your eyes mustn't glow like mine; people will say we're in love
Tai reiškia, dainų tekstai: Akis neturi švyti kaip mano; žmonės bus pasakyti, mes su meile

Don't start collecting things; give me my rose and my glove
Tai reiškia, dainų tekstai: Negalima pradėti rinkti dalykų; duoti man mano rožė ir mano pirštinės
Sweetheart, they're suspecting things; people will say we're in love
Tai reiškia, dainų tekstai: Brangioji, jie labai įtarti dalykų; žmonės bus pasakyti, mes su meile
Don't praise my charm to much; don't look so vain with me
Tai reiškia, dainų tekstai: Ne giriasi savo žavesio daug; Nežiūrėkite taip veltui su manimi
Don't stand in the rain with me; people will say we're in love
Tai reiškia, dainų tekstai: Nereikia stovėti lietuje su manimi; žmonės bus pasakyti, mes su meile

Don't take my arm too much; don't keep your hand in mine
Tai reiškia, dainų tekstai: Nevartokite mano rankos per daug; negalima laikyti mano ranką
Your hand feels so grand in mine; people will say we're in love
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūsų ranka jaučiasi tokia didinga minų; žmonės bus pasakyti, mes su meile
Don't dance all night with me till the stars fade out of sight
Tai reiškia, dainų tekstai: Nereikia šokti visą naktį su manimi iki žvaigždžių išnyks iš akių
They'll see it's all right with me; people will say we're in love
Tai reiškia, dainų tekstai: Jie matys tai viskas gerai su manimi; žmonės bus pasakyti, mes su meile
People Will Say We're in Love-105 (Žmonės bus Say We're in Love-105) Dainų tekstai

Daugiau albumai iš Nat King Cole