A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

People-50 (Žmonės-50) Dainų tekstai

Menininkai: Nat King Cole (Nat King Cole)

Albumas: Platinum [Capitol]-8 (Platina [Capitol] -8)

People,
Tai reiškia, dainų tekstai: Žmonės,
People who need people,
Tai reiškia, dainų tekstai: Žmonėms, kuriems reikia žmonių,
Are the luckiest people in the world
Tai reiškia, dainų tekstai: Yra pats laimingiausias žmonių pasaulyje
We're children, needing other children
Tai reiškia, dainų tekstai: Mes esame vaikai, kuriems reikia kitų vaikų
And yet letting a grown-up pride
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir dar nuomos suaugęs pasididžiavimas
Hide all the need inside
Tai reiškia, dainų tekstai: Slėpti visus reikia viduje
Acting more like children than children
Tai reiškia, dainų tekstai: Veikia daugiau kaip vaikus nei vaikai
Lovers are very special people
Tai reiškia, dainų tekstai: Mėgėjams yra ypatinga žmonių
They're the luckiest people in the world
Tai reiškia, dainų tekstai: Jie yra pats laimingiausias žmonių pasaulyje
With one person one very special person
Tai reiškia, dainų tekstai: Vienas žmogus vienas labai ypatingas asmuo
A feeling deep in your soul
Tai reiškia, dainų tekstai: Jausmas, giliai į savo sielą
Says you were half now you're whole
Tai reiškia, dainų tekstai: Sako, buvote pusė dabar esate visą
No more hunger and thirst
Tai reiškia, dainų tekstai: Ne daugiau alkio ir troškulio
But first be a person who needs people.
Tai reiškia, dainų tekstai: Tačiau pirmasis asmuo, kuris turi žmonės.

People who need people
Tai reiškia, dainų tekstai: Žmonėms, kuriems reikia žmonių
Are the luckiest people in the world
Tai reiškia, dainų tekstai: Yra pats laimingiausias žmonių pasaulyje
With one person one very special person
Tai reiškia, dainų tekstai: Vienas žmogus vienas labai ypatingas asmuo
No more hunger and thirst
Tai reiškia, dainų tekstai: Ne daugiau alkio ir troškulio
But first be a person who needs people
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet pirmiausia būti asmuo, kuris turi žmonių
People who need people
Tai reiškia, dainų tekstai: Žmonėms, kuriems reikia žmonių
Are the luckiest people in the world
Tai reiškia, dainų tekstai: Yra pats laimingiausias žmonių pasaulyje
People-50 (Žmonės-50) Dainų tekstai

Daugiau albumai iš Nat King Cole