A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth-1 (Dievo žalia žemėje-1) Dainų tekstai

Menininkai: Point of Grace (Punktas dėl atidėjimo)

Albumas: How You Live-1 (Kaip jums gyventi-1)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
Tai reiškia, dainų tekstai: Dievo žalia žemėje vandenyno plaukia puikus Bliuzas
The yellow sun warms me and you
Tai reiškia, dainų tekstai: Geltona saulė šildo man ir jums
'Til it's chased by an iridescent moon
Tai reiškia, dainų tekstai: 'Til jis yra įgijęs vaivorykštės spalvų mėnulis
On God's green earth
Tai reiškia, dainų tekstai: Dievo žalia žemėje

On God's green earth the mountains climb with purple haze
Tai reiškia, dainų tekstai: Dievo žalia žemėje kalnus lipti su purpurę rūkas
Against a sky of stormy grays
Tai reiškia, dainų tekstai: Audringas pilko dangaus
There are ebony nights and silver days
Tai reiškia, dainų tekstai: Juodmedis naktų ir sidabro dienų
On God's green earth
Tai reiškia, dainų tekstai: Dievo žalia žemėje

We live, we laugh and love and dance
Tai reiškia, dainų tekstai: Mes gyvename, mes juoktis ir meilė ir šokiai
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Tai reiškia, dainų tekstai: Nes Dievas daro viską gražus ir puikiai į savo rankas
We rise from the ashes of our past
Tai reiškia, dainų tekstai: Mes pakilti iš pelenų mūsų praeities
'Cause we've learned the truth at last
Tai reiškia, dainų tekstai: Nes mes išmokome tiesą pagaliau
Love is not blind
Tai reiškia, dainų tekstai: Meilė yra ne aklas
Every color shines
Tai reiškia, dainų tekstai: Kiekvieną spalvą šviečia
On God's green earth
Tai reiškia, dainų tekstai: Dievo žalia žemėje

On God's green earth...if eery color was the same
Tai reiškia, dainų tekstai: Ant Dievo žalia žemėje... Jei nykus spalva buvo tas pats
And every child had just one name
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir kiekvienas vaikas turėjo tik vieną pavadinimą
There'd be no beauty for each of us to claim
Tai reiškia, dainų tekstai: Nebūtų jokių grožio kiekvienam iš mūsų reikalauti

On God's green earth
Tai reiškia, dainų tekstai: Dievo žalia žemėje
We see the scars of yesterday
Tai reiškia, dainų tekstai: Matome vakar randus
Of wars that we cannot erase
Tai reiškia, dainų tekstai: Karų, kad mes negali ištrinti
But we can walk hand in hand in healing grace
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet mes vaikščioti ranka ranką gydant malonės
On God's green earth
Tai reiškia, dainų tekstai: Dievo žalia žemėje

We live, we laugh and love and dance
Tai reiškia, dainų tekstai: Mes gyvename, mes juoktis ir meilė ir šokiai
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Tai reiškia, dainų tekstai: Nes Dievas daro viską gražus ir puikiai į savo rankas
We rise from the ashes of our past
Tai reiškia, dainų tekstai: Mes pakilti iš pelenų mūsų praeities
'Cause we've learned the truth at last
Tai reiškia, dainų tekstai: Nes mes išmokome tiesą pagaliau
Love is not blind
Tai reiškia, dainų tekstai: Meilė yra ne aklas
Every color shines
Tai reiškia, dainų tekstai: Kiekvieną spalvą šviečia
On God's green earth
Tai reiškia, dainų tekstai: Dievo žalia žemėje

(bridge)
Tai reiškia, dainų tekstai: (tiltas)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
Tai reiškia, dainų tekstai: Ką daryti, jei tik upių siautėjo ir neapykanta ištirpo visi?
We can live in peace today!
Tai reiškia, dainų tekstai: Mes galime gyventi taikiai šiandien!
On God's green earth
Tai reiškia, dainų tekstai: Dievo žalia žemėje

We live, we laugh and love and dance
Tai reiškia, dainų tekstai: Mes gyvename, mes juoktis ir meilė ir šokiai
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Tai reiškia, dainų tekstai: Nes Dievas daro viską gražus ir puikiai į savo rankas
We live, we laugh and love and dance
Tai reiškia, dainų tekstai: Mes gyvename, mes juoktis ir meilė ir šokiai
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Tai reiškia, dainų tekstai: Nes Dievas daro viską gražus ir puikiai į savo rankas
We rise from the ashes of our past
Tai reiškia, dainų tekstai: Mes pakilti iš pelenų mūsų praeities
'Cause we've learned the truth at last
Tai reiškia, dainų tekstai: Nes mes išmokome tiesą pagaliau
Love is not blind
Tai reiškia, dainų tekstai: Meilė yra ne aklas
Every color shines
Tai reiškia, dainų tekstai: Kiekvieną spalvą šviečia
On God's green earth
Tai reiškia, dainų tekstai: Dievo žalia žemėje

On God's Green Earth-1 (Dievo žalia žemėje-1) Dainų tekstai On God's Green Earth-1 (Dievo žalia žemėje-1) Dainų tekstai-2

Daugiau albumai iš Punktas dėl atidėjimo