A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No More Pain-2 (Ne daugiau skausmo-2) Dainų tekstai

Menininkai: Point of Grace (Punktas dėl atidėjimo)

Albumas: 24 [2003]-2 (24 [2003] -2)

She sits by the window with wandering eyes
Tai reiškia, dainų tekstai: Ji sėdi prie lango su klajojo akis
She has a song in her heart
Tai reiškia, dainų tekstai: Ji turi dainą savo širdyje
And a golden disguise
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir aukso nuslėpti
Her body is torn because age doesn't heal
Tai reiškia, dainų tekstai: Jos kūnas 's torn, nes amžius nėra išgydyti
She's not letting on
Tai reiškia, dainų tekstai: Ji yra ne nuomos
About the pain that she feels
Tai reiškia, dainų tekstai: Apie skausmą, kad ji mano
But she knows in her soul
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet ji žino savo sielos
That it won't be too long
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad jis nebus pernelyg ilgai
'Til Jesus comes back
Tai reiškia, dainų tekstai: 'Til Jėzus grįžta
To carry her home...
Tai reiškia, dainų tekstai: Vykdyti savo namuose...

[Chorus]
Tai reiškia, dainų tekstai: [Chorus]
Where there will be no more pain
Tai reiškia, dainų tekstai: Jei ten bus ne daugiau skausmo
No more sorrow
Tai reiškia, dainų tekstai: Daugiau skausmo
No more waiting
Tai reiškia, dainų tekstai: Daugiau jokių
For illusive tomorrows
Tai reiškia, dainų tekstai: Už išgalvotos rytojaus
There will be no more pain
Tai reiškia, dainų tekstai: Ten bus ne daugiau skausmo
No more dying
Tai reiškia, dainų tekstai: Ne daugiau miršta
No more striving or strain
Tai reiškia, dainų tekstai: Ne daugiau siekti arba padermės
No more pain
Tai reiškia, dainų tekstai: Daugiau skausmo

My mind's eye remembers the trouble I've seen
Tai reiškia, dainų tekstai: Mano mintyse prisimena mačiau problemų
All I have been through,
Tai reiškia, dainų tekstai: Visi man buvo per,
And how I long to be free
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir kaip aš ilgai būti be
But I learn by her patience that I need her resolve
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet aš išmokti iš savo kantrybės kad man reikia ją išspręsti
To wait for the opening of eternity's halls
Tai reiškia, dainų tekstai: Laukti amžinybės 's salės atidarymas
And I know that in time we will stand side by side
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir aš žinau, kad laiko mes būsime šalia
When Jesus comes back receiving his bride
Tai reiškia, dainų tekstai: Kada Jėzus grįžta gauti jo nuotaka

[Chorus 3X]
Tai reiškia, dainų tekstai: [Choras 3 X]

No more pain
Tai reiškia, dainų tekstai: Daugiau skausmo
No More Pain-2 (Ne daugiau skausmo-2) Dainų tekstai

Daugiau albumai iš Punktas dėl atidėjimo