A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

More Than Anything-2 (Daugiau nei nieko-2) Dainų tekstai

Menininkai: Point of Grace (Punktas dėl atidėjimo)

Albumas: Rarities & Remixes (Retenybė & remiksai)

[Chorus:]
Tai reiškia, dainų tekstai: [Choras:]
God loves people more than anything
Tai reiškia, dainų tekstai: Dievas myli žmonių daugiau nei nieko
God loves people more than anything
Tai reiškia, dainų tekstai: Dievas myli žmonių daugiau nei nieko
More than anything he wants
Tai reiškia, dainų tekstai: Daugiau nei nieko jis nori
Them to know
Tai reiškia, dainų tekstai: Jiems žinoti
He'd rather die than let them go
Tai reiškia, dainų tekstai: O mirs nei leisti jiems eiti
'Cause god love people more
Tai reiškia, dainų tekstai: 'Cause Dievo meilės žmonės labiau
Than anything
Tai reiškia, dainų tekstai: Nei nieko

God loves the weary
Tai reiškia, dainų tekstai: Dievas myli pavargęs
When they're too weak to try
Tai reiškia, dainų tekstai: Kai jie per silpni pabandyti
He feels their pain, he knows their shame
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis jaučia savo skausmą, jis žino savo gėda
He cries with those who cry
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis verkia su tais, kurie verkti
He won't give up or walk away
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis ne mesti arba pėsčiomis
When other people do
Tai reiškia, dainų tekstai: Kada kiti žmonės daro
'Cause god loves people more
Tai reiškia, dainų tekstai: Nes Dievas myli žmones daugiau
Than anything
Tai reiškia, dainų tekstai: Nei nieko

[Chorus:]
Tai reiškia, dainų tekstai: [Choras:]
More than anything he wants us to go
Tai reiškia, dainų tekstai: Daugiau nei kas nors jis nori mums eiti
And show the world so they will know
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir parodyti pasauliui, kad jie žinos
That god loves people more
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad Dievas myli žmones daugiau
Than anything
Tai reiškia, dainų tekstai: Nei nieko
More Than Anything-2 (Daugiau nei nieko-2) Dainų tekstai

Daugiau albumai iš Punktas dėl atidėjimo