A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Might Be Today-1 (Gali būti šiandien-1) Dainų tekstai

Menininkai: Point of Grace (Punktas dėl atidėjimo)

Albumas: A Thousand Little Things-1 (Tūkstančio mažai dalykų-1)

So you had yourself a bad break
Tai reiškia, dainų tekstai: Taigi tu turėtum save neblogai pertraukos
I know that you’re feeling down about it
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš žinau, kad jūs esate jausmas žemyn apie tai
Seems like the sun just went out today
Tai reiškia, dainų tekstai: Atrodo saulė tiesiog išėjo šiandien
But there’s blue sky hiding out
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet yra mėlynas dangus slepiasi
It may not seem like it now but
Tai reiškia, dainų tekstai: Ji gali atrodyti kaip ji dabar, bet

Things can change in an instant
Tai reiškia, dainų tekstai: Ką galima pakeisti akimirksniu
Grey clouds run out of rain
Tai reiškia, dainų tekstai: Pilkųjų debesys baigsis lietus
It’s just the matter of time till it happens
Tai reiškia, dainų tekstai: Tai tik laiko klausimas, kol tai vyksta
Hey, might be today
Tai reiškia, dainų tekstai: Ei, gali būti šiandien
Might be today
Tai reiškia, dainų tekstai: Gali būti šiandien

So just hold on to Him, He’s holding on to you
Tai reiškia, dainų tekstai: Tad tiesiog eiti į jį, jis yra ūkyje jums
There’s nothing so wrong He can’t make it right
Tai reiškia, dainų tekstai: Nieko taip blogai, jis negali padaryti ją tinkamą
Oh, this life, it taught me anything
Tai reiškia, dainų tekstai: Oi, šiame gyvenime, jis mane išmokė, ką nors
It takes you up, then drives you down
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis užima jums, tada vairuoja žemyn
You hold on tight, then write it out
Tai reiškia, dainų tekstai: Laikykis stora, tada parašyti jį

You never know when it could happen
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūs niekada nežinote, kada gali atsitikti
When the sun starts shining down on me
Tai reiškia, dainų tekstai: Kai saulė pradeda man šviečia
You look back at these moments
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūs pažvelgti atgal į šiuos momentus
And see all He’s brought you through
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir pamatyti visus jis davė jums per
Might Be Today-1 (Gali būti šiandien-1) Dainų tekstai

Daugiau albumai iš Punktas dėl atidėjimo