A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lost In Your Love-1 (Prarado savo meilę-1) Dainų tekstai

Menininkai: At Vance (Ne Vance)

Albumas: No Escape-3 (Ne pabėgti-3)

The summer breeze in your hair
Tai reiškia, dainų tekstai: Vasaros vėjas į plaukus
Seems to be so warm and tender
Tai reiškia, dainų tekstai: Atrodo, kad toks šiltas ir švelnus
Is your love really true
Tai reiškia, dainų tekstai: Ar jūsų meilės tiesa
That it can't stand anything
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad ji negali atsispirti nieko
Where we gotta go through
Tai reiškia, dainų tekstai: Kai mes turim eiti per
Then I'll send my love to you
Tai reiškia, dainų tekstai: Tada aš atsiųsime jums mano meilė

Through the dark and the night
Tai reiškia, dainų tekstai: Per tamsus ir naktį
Through the day and the light
Tai reiškia, dainų tekstai: Per dieną ir šviesos
I will hold you forever
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš turėti jus amžinai
Anywhere that you go
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet kur, kad jūs einate
I would share all my dreams
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš norėčiau pasidalinti mano svajones
But it seems that you don't understand
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet atrodo, kad jūs nesuprantate

That I am lost in your love
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad aš prarado savo meilę
'Cause you
Tai reiškia, dainų tekstai: 'Cause you
Came like a force from above
Tai reiškia, dainų tekstai: Atėjo kaip jėga iš viršaus
So I will open my heart
Tai reiškia, dainų tekstai: Taigi aš atidaryti savo širdies
Won't you try
Tai reiškia, dainų tekstai: Negali jums pabandyti
Try to make a new start
Tai reiškia, dainų tekstai: Pabandyti padaryti nauja pradžia

But times may change as they say
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet laikas gali keisti kaip sakoma
But my love for you is far beyond their range
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet mano meilė tau yra daug daugiau nei jų paplitimo
Nobody's with me as I'm on my way
Tai reiškia, dainų tekstai: Niekas su manimi, kaip aš savo kelyje
Watchin the waves in the sea searchin for my destiny
Tai reiškia, dainų tekstai: Žiūrėti bangos jūroje ieškau savo likimo

Through the dark and the night
Tai reiškia, dainų tekstai: Per tamsus ir naktį
Through the day and the light
Tai reiškia, dainų tekstai: Per dieną ir šviesos
I will hold you forever
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš turėti jus amžinai
Anywhere that you go
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet kur, kad jūs einate
I would share all my dreams
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš norėčiau pasidalinti mano svajones
But it seems that you don't understand
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet atrodo, kad jūs nesuprantate

That I am lost in your love
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad aš prarado savo meilę
'Cause you
Tai reiškia, dainų tekstai: 'Cause you
Came like a force from above
Tai reiškia, dainų tekstai: Atėjo kaip jėga iš viršaus
So I will open my heart
Tai reiškia, dainų tekstai: Taigi aš atidaryti savo širdies
Won't you try
Tai reiškia, dainų tekstai: Negali jums pabandyti
Try to make a new start
Tai reiškia, dainų tekstai: Pabandyti padaryti nauja pradžia
Lost In Your Love-1 (Prarado savo meilę-1) Dainų tekstai Lost In Your Love-1 (Prarado savo meilę-1) Dainų tekstai-2