A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Light of the World-10 (Šviesos pasaulyje-10) Dainų tekstai

Menininkai: Point of Grace (Punktas dėl atidėjimo)

Albumas: A Christmas Story-2 (Kalėdų istorija-2)

Light of the world, shine down on Bethlehem
Tai reiškia, dainų tekstai: Šviesos pasaulyje, valymo žemyn Betliejaus
God in His glory has sent us a Son
Tai reiškia, dainų tekstai: Jo šlovės Dievas atsiuntė mums sūnus
Shout from on high, out in the street
Tai reiškia, dainų tekstai: Šaukti iš aukštai, iš gatvės
Jesus, our Savior is born
Tai reiškia, dainų tekstai: Jėzaus, mūsų Išganytojo gimimo

Bright shining star, shine down on everyone
Tai reiškia, dainų tekstai: Ryškiai šviečia žvaigždė, valymas žemyn visiems
God in His mercy has sent us a Son
Tai reiškia, dainų tekstai: Dievas savo malonės atsiuntė mums sūnus
The shepherds will cry, praise to the Lord
Tai reiškia, dainų tekstai: Piemenys bus verkti, giriasi Viešpats
Jesus, our Savior is born
Tai reiškia, dainų tekstai: Jėzaus, mūsų Išganytojo gimimo

Alleluia, baby Jesus
Tai reiškia, dainų tekstai: Aleliuja, kūdikio Jėzaus
Alleluia, baby Jesus
Tai reiškia, dainų tekstai: Aleliuja, kūdikio Jėzaus
Jesus, our Savior is born
Tai reiškia, dainų tekstai: Jėzaus, mūsų Išganytojo gimimo
Sing Alleluia
Tai reiškia, dainų tekstai: Dainuoti Alleluia

Light of the world, shine down on Bethlehem
Tai reiškia, dainų tekstai: Šviesos pasaulyje, valymo žemyn Betliejaus
God in His glory has sent us a Son
Tai reiškia, dainų tekstai: Jo šlovės Dievas atsiuntė mums sūnus
Shout from on high and out in the street
Tai reiškia, dainų tekstai: Šaukti iš aukštai ir iš gatvės
Jesus, our Savior
Tai reiškia, dainų tekstai: Jėzaus, mūsų Išganytojo

No, don't you know He's born
Tai reiškia, dainų tekstai: Ne, don't you know, jis yra gimęs
Don't you know
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūs nežinote

Alleluia, baby Jesus
Tai reiškia, dainų tekstai: Aleliuja, kūdikio Jėzaus
Alleluia, baby Jesus
Tai reiškia, dainų tekstai: Aleliuja, kūdikio Jėzaus
Jesus, our Savior is born
Tai reiškia, dainų tekstai: Jėzaus, mūsų Išganytojo gimimo
Sing Alleluia
Tai reiškia, dainų tekstai: Dainuoti Alleluia

Alleluia, baby Jesus
Tai reiškia, dainų tekstai: Aleliuja, kūdikio Jėzaus
Alleluia, baby Jesus
Tai reiškia, dainų tekstai: Aleliuja, kūdikio Jėzaus
Jesus, our Savior is born
Tai reiškia, dainų tekstai: Jėzaus, mūsų Išganytojo gimimo
Sing Alleluia
Tai reiškia, dainų tekstai: Dainuoti Alleluia

Joy to the world
Tai reiškia, dainų tekstai: Džiaugsmo pasauliui

Light of the World-10 (Šviesos pasaulyje-10) Dainų tekstai

Daugiau albumai iš Punktas dėl atidėjimo