A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He's the Best Thing-1 (Jis yra geriausias dalykas-1) Dainų tekstai

Menininkai: Point of Grace (Punktas dėl atidėjimo)

Albumas: Rarities & Remixes-1 (Retenybė & remiksai-1)

He's a light unto my pathway
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra mano kelias šviesa
He's a lamp unto my feet
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra pas mano kojų lempa
When I was sinkin', sinkin' in sin and sorrow
Tai reiškia, dainų tekstai: Kai man buvo sinkin', sinkin' į nuodėmę ir smutku
He came along and rescued me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis atėjo kartu ir gelbėjo mane
He's a joy, joy of salvation
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra džiaugsmas, džiaugsmo ir išganymo
He's all the world to me, to me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra viso pasaulio man, man
He saved me and He raised me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis išgelbėjo mane ir jis pakėlė mane
All my sins, He forgave me
Tai reiškia, dainų tekstai: Visos mano nuodėmės, jis tiesiog man
He's the best thing, best thing to happen to me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra geriausias dalykas, geriausia, ką reikia atsitikti man

I have a friend above all others
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš turiu draugą, visų pirma kitų
He's everything to me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra viskas, ko man
His love is deeper, deeper than any ocean
Tai reiškia, dainų tekstai: Jo meilė yra giliau, giliau nei bet kuris vandenyno
His love is wider than the sea
Tai reiškia, dainų tekstai: Jo meilė yra platesnė nei į jūrą
How can I tell just how much I love Him
Tai reiškia, dainų tekstai: Kaip sužinoti, kiek daug aš myliu jį
He's all the world to me, to me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra viso pasaulio man, man
He saved me and He raised me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis išgelbėjo mane ir jis pakėlė mane
All my sins, He forgave me
Tai reiškia, dainų tekstai: Visos mano nuodėmės, jis tiesiog man
He's the best thing, best thing to happen to me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra geriausias dalykas, geriausia, ką reikia atsitikti man

Talkin' bout Jesus
Tai reiškia, dainų tekstai: Talkin ' bout Jėzus

He's the best thing that ever happened to me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra geriausias dalykas, kad kada nors atsitiko su manimi
The best thing to happen to me
Tai reiškia, dainų tekstai: Geriausia, ką reikia atsitikti man
You see when he saved me and He raised me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūs matote, kada jis išgelbėjo mane ir jis pakėlė mane
All my sins, He forgave me
Tai reiškia, dainų tekstai: Visos mano nuodėmės, jis tiesiog man
He's the best thing (the best thing), best thing to happen to me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra geriausias dalykas (geriausia), geriausia, ką reikia atsitikti man

Well, I have a friend (I have a friend),
Tai reiškia, dainų tekstai: Na, aš turiu draugą, (aš turiu draugą,),
Wowohwow (above all others)
Tai reiškia, dainų tekstai: Wowohwow (visų pirma kitų)
He's everything to me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra viskas, ko man
And His love, is deeper (His love is deeper..deeper than any ocean)
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir jo meilė, yra giliau (jo meilė yra giliau... giliau nei bet vandenynas)
His love is wider (His love is wider than the sea)
Tai reiškia, dainų tekstai: Jo meilė yra platesnė (jo meilė yra platesnė nei į jūrą)
I can't tell (How can I tell)
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš negaliu pasakyti (kaip aš galiu pasakyti)
How much (just how much I love Him)
Tai reiškia, dainų tekstai: Kiek (tik kaip aš myliu jį)
He's all the world (to me), all the world, all the world to me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra viso pasaulio (pas mane), visas pasaulis, visų pasaulio mane
You see when He saved me and He raised me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūs matote, kada jis išgelbėjo mane ir jis pakėlė mane
All my sins, He forgave me
Tai reiškia, dainų tekstai: Visos mano nuodėmės, jis tiesiog man
He's the best thing (the best thing), the best thing to happen to me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra geriausias dalykas (geriausia), geriausia, ką reikia atsitikti man

Oh, I'm talkin' 'bout Jesus
Tai reiškia, dainų tekstai: Oi, aš esu talkin' ' bijau Jėzus

He's the best thing to happen to me (He is the)
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra geriausia, ką reikia atsitikti man (jis yra į)
The best thing to happen to me
Tai reiškia, dainų tekstai: Geriausia, ką reikia atsitikti man
You see when He saved me and He raised me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūs matote, kada jis išgelbėjo mane ir jis pakėlė mane
All my sins He forgave me
Tai reiškia, dainų tekstai: Visos mano nuodėmės jis atleido mane
He's the best thing (best thing), best thing to happen to me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra geriausias dalykas (geriausia), geriausia, ką reikia atsitikti man

I gotta tell somebody
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš turiu pasakyti ką nors

He's the best thing to happen to me (oh, my Jesus)
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra geriausia, ką reikia atsitikti man (o, mano Dieve)
The best thing to happen to me (the best thing to happen to me)
Tai reiškia, dainų tekstai: Geriausia, ką reikia atsitikti man (geriausias dalykas atsitikti man)
He saved me and He raised me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis išgelbėjo mane ir jis pakėlė mane
All my sins, He forgave me
Tai reiškia, dainų tekstai: Visos mano nuodėmės, jis tiesiog man
He's the best thing to happen to me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra geriausia, ką reikia atsitikti man

I tried the rest, I had to come on back to the best
Tai reiškia, dainų tekstai: Bandžiau poilsio, aš turėjo ateiti atgal, kiek
He's the best thing to happen to...me
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra geriausias dalykas atsitikti man...
You know that's right!
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūs žinote, kad yra teisinga!
He's the Best Thing-1 (Jis yra geriausias dalykas-1) Dainų tekstai He's the Best Thing-1 (Jis yra geriausias dalykas-1) Dainų tekstai-2

Daugiau albumai iš Punktas dėl atidėjimo