A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Holds Everything-2 (Jis turi viską-2) Dainų tekstai

Menininkai: Point of Grace (Punktas dėl atidėjimo)

Albumas: No Changin' Us-2 (Changin' mus-Nr.2)

Waiting for that other shoe to drop
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad laukia kitų batų kritimas
And you swear this world's gonna come to a stop
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir jums prisiekiu šiame pasaulyje gonna come sustoja
Drowning on dry land a can't come up for air
Tai reiškia, dainų tekstai: Skendimas sausumoje, negali sugalvoti oro
Your knees are so weak and you look at that mountain
Tai reiškia, dainų tekstai: Savo kelio yra toks silpnas ir pažvelgti kad mountain
Say there's no way over and no way around it
Tai reiškia, dainų tekstai: Sako, kad yra jokiu būdu per ir jokiu būdu aplink jį
And it feels like you're so far from home
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir jaučiasi esate taip toli nuo namų
Even God's not there
Tai reiškia, dainų tekstai: Net Dievo ne ten
But
Tai reiškia, dainų tekstai: bet

Oh but every single sparrow flying
Tai reiškia, dainų tekstai: O bet kas vieną žvirblis plaukioja
And every broken soul that's crying
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir kas atsilaiko siela verkia
He can see yeah you're in His reach
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis gali matyti taip esate jo pasiekti
If He can hold an ocean back with one little shore
Tai reiškia, dainų tekstai: Jei jis gali turėti vandenyno atgal su viena mažai kranto
Then what's all this worry and doubting for
Tai reiškia, dainų tekstai: Tai kas yra visų šio nerimauti ir abejoti dėl
Oh I believe He holds everything
Tai reiškia, dainų tekstai: O aš manau, jis turi viską

When it's late at night and you're staring at the stack of bills
Tai reiškia, dainų tekstai: Kada tai vėlai naktį ir jūs spoksoti į sąskaitas kamino
It don't add up and you don't know how it will
Tai reiškia, dainų tekstai: Ji nėra įtraukti į viršų ir jūs nežinote, kaip tai bus
Clinging to your mother's faith with a half-hearted prayer
Tai reiškia, dainų tekstai: Prigludęs prie savo motinos tikėjimą su neryžtingas malda
But you still don't know
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet jūs vis dar nežinote
When the anchor man breaks in on your TV
Tai reiškia, dainų tekstai: Kai inkaro žmogus pertraukos jūsų televizoriuje
And says these times they won't be easy
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir sako, kad šias kartų jie nebus lengva
And fear sets in and you wanna give in
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir baimė rinkinius ir norite suteikti
Just let it go
Tai reiškia, dainų tekstai: Tiesiog leiskite jam eiti
Oh let it go
Tai reiškia, dainų tekstai: O leiskite jam eiti

Every single sparrow flying
Tai reiškia, dainų tekstai: Kas vieną žvirblis plaukioja
And every broken soul that's crying
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir kas atsilaiko siela verkia
He can see yeah you're in His reach
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis gali matyti taip esate jo pasiekti
If he can hold an ocean back with one little shore
Tai reiškia, dainų tekstai: Jei jis gali turėti vandenyno atgal su viena mažai kranto
Then what's all this worry and doubting for
Tai reiškia, dainų tekstai: Tai kas yra visų šio nerimauti ir abejoti dėl
Oh I believe, yeah I believe He holds everything, he holds everything
Tai reiškia, dainų tekstai: O aš manau, taip, manau jis turi viską, jis turi viską
He Holds Everything-2 (Jis turi viską-2) Dainų tekstai

Daugiau albumai iš Punktas dėl atidėjimo