A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Goodbye Song-1 (Sudie dainos-1) Dainų tekstai

Menininkai: The Moldy Peaches (Išėjęs iš mados persikai)

Albumas: The Moldy Peaches-1 (Išėjęs iš mados persikų-1)

Packing my bags
Tai reiškia, dainų tekstai: Pakavimo mano krepšiai
Time is a drag
Tai reiškia, dainų tekstai: Laikas yra drag
Smell myself
Tai reiškia, dainų tekstai: Kvapas save
To make sure I'm still there
Tai reiškia, dainų tekstai: Įsitikinkite, kad aš vis dar ten

I'm alone in the park
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš vienišas parke
(Say goodbye)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Atsisveikinti)
With the Saber Tooth Shark
Tai reiškia, dainų tekstai: Su Saber dantis ryklys
(I won't cry)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Aš ne verkti)
And every pretty girl that broke my heart
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir kiekviena gana mergaitė, kad sugedo mano širdį
(Old friend, see you again)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Senas draugas, matyti jus vėl)

Receding lines
Tai reiškia, dainų tekstai: Atsitraukia linijos
(I know)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Žinau)
Broken dimes
Tai reiškia, dainų tekstai: Skaldytų dimes
(Must go)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Turi eiti)
Who's gonna meet their match this time
Tai reiškia, dainų tekstai: Kas vyksta atitinka jų rungtynes, šį kartą
(See red, sore head)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Žr. raudona, skauda galva)

The maker's at home
Tai reiškia, dainų tekstai: Kūrėjus namuose
(Alone here)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Vien čia)
Smoking a bone
Tai reiškia, dainų tekstai: Rūkymas kaulų
(Alone there)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Tik ten)
I'm on my own, I'm on my own
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš dėl savo, aš dėl savo
(I'm alone everywhere)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Aš tik visur)

These nightmares
Tai reiškia, dainų tekstai: Šie košmarai
(Say goodbye)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Atsisveikinti)
Nightmares
Tai reiškia, dainų tekstai: Košmarai
(I won't cry)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Aš ne verkti)
With the repeating cast of characters
Tai reiškia, dainų tekstai: Su pasikartojančiu dauguma simbolių
(Old friend, see you again)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Senas draugas, matyti jus vėl)

I don't wanna talk
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš nenoriu kalbėti
(So afraid)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Taip bijo)
When my thoughts are true
Tai reiškia, dainų tekstai: Kai mano mintys yra tiesa
(Back in the day)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Atgal į dieną)
I hate myself when I think like you
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš nekenčiu save kai manau, kad kaip jūs
(Tag along, same song)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Pažymėti kartu, pačios dainos)

'Cause it's over
Tai reiškia, dainų tekstai: 'Cause it's over
(Bazooka Joe)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Bazooka Joe)
It's over
Tai reiškia, dainų tekstai: Tai daugiau nei
(Punk show)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Punk Rodyti)
It's ancient, it's so old
Tai reiškia, dainų tekstai: Tai senovės, tai toks senas
(Front row, demo)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Pirmoje eilėje, demo)

It's ancient
Tai reiškia, dainų tekstai: Tai senovės
(3000 miles)
Tai reiškia, dainų tekstai: (3000 mylių)
It's ancient
Tai reiškia, dainų tekstai: Tai senovės
(New styles)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Naujas stilius)

It's so old, let's call the whole thing
Tai reiškia, dainų tekstai: Ji yra sena, Pavadinkime visa tai
(When in Rome, go home)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Kai Romoje, eiti namo)
Off
Tai reiškia, dainų tekstai: Išjungti
(Say goodbye, I won't cry, old friend)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Pasakyti sudie, nebus verkti, senas draugas)

Let's call the whole thing
Tai reiškia, dainų tekstai: Tegul vadina visa tai
(See you again)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Matyti jus vėl)
Off
Tai reiškia, dainų tekstai: Išjungti
(Say goodbye, I won't cry, old friend)
Tai reiškia, dainų tekstai: (Pasakyti sudie, nebus verkti, senas draugas)

See you again, say goodbye
Tai reiškia, dainų tekstai: Vėl jus matyti, atsisveikinti
I won't cry, old friend
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš ne verkti, senas draugas
I'll see you again
Tai reiškia, dainų tekstai: Pamatysite jums dar kartą

Goodbye Song-1 (Sudie dainos-1) Dainų tekstai Goodbye Song-1 (Sudie dainos-1) Dainų tekstai-2