A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fearless Heart-3 (Bebaimis širdies-3) Dainų tekstai

Menininkai: Point of Grace (Punktas dėl atidėjimo)

Albumas: How You Live-1 (Kaip jums gyventi-1)

For even the most trusting soul
Tai reiškia, dainų tekstai: Net labiausiai tikėjo sielos
This world can be a scary place
Tai reiškia, dainų tekstai: Šiame pasaulyje gali būti baisi vieta
So much that we can't control
Tai reiškia, dainų tekstai: Tiek daug, kad mes negalime kontroliuoti
In every moment that we face
Tai reiškia, dainų tekstai: Į kiekvieną akimirką, kad mes susiduriame

When a thousand what ifs
Tai reiškia, dainų tekstai: Kai tūkstančio ką ifs
Whisper in our ears
Tai reiškia, dainų tekstai: Pakuždėti mūsų ausis
We remember who's we are
Tai reiškia, dainų tekstai: Mes prisiminti, kas yra mes yra
And watch them disappear
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir stebėti jų nebeliks

I wanna live with a fearless heart
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš noriu gyventi su bebaimis širdies
Courage that's coming from trust in God
Tai reiškia, dainų tekstai: Drąsos, kad ateina iš pasitikėjimas Dievu
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis nuolat pagrindinius man nors kelias gali atrodyti tamsus
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš noriu gyventi, noriu gyventi su bebaimis širdies

There are worries chasing everyone
Tai reiškia, dainų tekstai: Nerimaujama, vejasi visiems
It's evident in times like these
Tai reiškia, dainų tekstai: Tai Times like these
But I have found the confidence that comes
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet aš rasiu pasitikėjimą, kad ateina
From time I spend on my knees
Tai reiškia, dainų tekstai: Laikas nuo laiko aš išleisti mano kelio

There's a truth I'm holding onto
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad tai tiesa, aš nesu įsikibęs
As these days unfold
Tai reiškia, dainų tekstai: Kaip šių dienų atsiskleisti
Greater is He, God is in you
Tai reiškia, dainų tekstai: Didesnis yra jis, Dievas yra jums
And hear it in the world
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir girdėti pasaulyje

I wanna live with a fearless heart
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš noriu gyventi su bebaimis širdies
Courage that's coming from trust in God
Tai reiškia, dainų tekstai: Drąsos, kad ateina iš pasitikėjimas Dievu
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis nuolat pagrindinius man nors kelias gali atrodyti tamsus
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš noriu gyventi, noriu gyventi su bebaimis širdies

He's my strength, He's my shelter
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra mano jėga, jis yra mano prieglauda
He is with me all the way
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra su manimi visą kelią
He's my light and my salvation
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis yra mano šviesa ir mano išgelbėjimas
Of whom shall I be afraid, of whom shall I be afraid?
Tai reiškia, dainų tekstai: Jie turi aš bijoti, kuriam turi būti bijo?

I wanna live with a fearless heart
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš noriu gyventi su bebaimis širdies
Courage that's coming from trust in God
Tai reiškia, dainų tekstai: Drąsos, kad ateina iš pasitikėjimas Dievu
It's constantly guiding me though the road may seem dark, yeah
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis nuolat pagrindinius man nors kelias gali atrodyti tamsus, taip

I wanna live with a fearless heart
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš noriu gyventi su bebaimis širdies
Courage that's coming from trust in God
Tai reiškia, dainų tekstai: Drąsos, kad ateina iš pasitikėjimas Dievu
It's constantly guiding me though the road is dark
Tai reiškia, dainų tekstai: Jis nuolat pagrindinius man nors kelias yra tamsiai
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš noriu gyventi, noriu gyventi su bebaimis širdies

With a fearless heart, with a fearless heart
Tai reiškia, dainų tekstai: Su bebaimis širdies, su bebaimis širdies
With a fearless heart
Tai reiškia, dainų tekstai: Su bebaimis širdies


Fearless Heart-3 (Bebaimis širdies-3) Dainų tekstai Fearless Heart-3 (Bebaimis širdies-3) Dainų tekstai-2

Daugiau albumai iš Punktas dėl atidėjimo