A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Any Way-3 (Bet taip-3) Dainų tekstai

Menininkai: Point of Grace (Punktas dėl atidėjimo)

Albumas: How You Live-1 (Kaip jums gyventi-1)

Setting out, what a child, my steps ahead of my mind
Tai reiškia, dainų tekstai: Kuriame, ką vaikas, mano veiksmus prieš mano protas
Not a doubt, 'til You knocked me off my paradigm
Tai reiškia, dainų tekstai: Nėra abejonės, 'til You išjudinti mane nuo mano paradigma
Simple me, only trying to see You in the stained glass
Tai reiškia, dainų tekstai: Paprastas man, tik bando pamatyti jus tamsintas stiklas
I walked right past the unexpected
Tai reiškia, dainų tekstai: Ėjau tiesiai anksčiau netikėta

Anyway You wanna show me
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet kokiu atveju norite parodyti man
All Your glory
Tai reiškia, dainų tekstai: Visus savo šlovės
Anywhere You choose to speak
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet kur jūs nuspręsite kalbėti
Tell Your story
Tai reiškia, dainų tekstai: Papasakok savo istoriją

In the low or lofty places
Tai reiškia, dainų tekstai: Žemas ar aukštas vietose
Strangers faces
Tai reiškia, dainų tekstai: Svetimi veidai
Anywhere
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet kur
Any way
Tai reiškia, dainų tekstai: bet kuriuo atveju

Doubt that I would have found You there in Bethlehem
Tai reiškia, dainų tekstai: Abejonių, kad aš surado jus ten Betliejus
No surprise, You changed the world through fishermen
Tai reiškia, dainų tekstai: Nenuostabu, jūs pakeitėte į pasaulį per žvejams
Good to know, You would go so far to finally get through
Tai reiškia, dainų tekstai: Gera žinoti, jūs eiti taip toli, pagaliau gauti per
That's just like You and so unlike me
Tai reiškia, dainų tekstai: Tai kaip tu ir taip skirtingai nuo manęs

Anyway You wanna show me
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet kokiu atveju norite parodyti man
All Your glory
Tai reiškia, dainų tekstai: Visus savo šlovės
Anywhere You choose to speak
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet kur jūs nuspręsite kalbėti
Tell Your story
Tai reiškia, dainų tekstai: Papasakok savo istoriją

In the low or lofty places
Tai reiškia, dainų tekstai: Žemas ar aukštas vietose
Strangers faces
Tai reiškia, dainų tekstai: Svetimi veidai
Anywhere
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet kur
Any way
Tai reiškia, dainų tekstai: bet kuriuo atveju

In the alley, on the rooftop
Tai reiškia, dainų tekstai: Alėja, ant stogo
At the end of a rocky road, You don't stop
Tai reiškia, dainų tekstai: Pabaigoje rocky road, jūs neturite nustoti
On a mountain, in a rainstorm
Tai reiškia, dainų tekstai: Ant kalno, lietus
In the eyes of a mother with her newborn
Tai reiškia, dainų tekstai: Motina su savo naujagimio akis

In the back pew, at the altar
Tai reiškia, dainų tekstai: Į nugaros Pew, prie altoriaus
At the well where You gave the woman water
Tai reiškia, dainų tekstai: Ne gerai kur davei moteris vandens
In the chaos, in the holy
Tai reiškia, dainų tekstai: – Chaosas, Šventojo
In the darkness, anywhere a heart beats
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir tamsoje, bet kur yra širdis plaka
Anywhere a heart beats
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet kur yra širdis plaka

Anyway You wanna show me
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet kokiu atveju norite parodyti man
All Your glory
Tai reiškia, dainų tekstai: Visus savo šlovės
Anywhere You choose to speak
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet kur jūs nuspręsite kalbėti
Tell Your story
Tai reiškia, dainų tekstai: Papasakok savo istoriją

In the low or lofty places
Tai reiškia, dainų tekstai: Žemas ar aukštas vietose
Strangers faces
Tai reiškia, dainų tekstai: Svetimi veidai
Anywhere
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet kur
Any way
Tai reiškia, dainų tekstai: bet kuriuo atveju

Anyway You wanna show me
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet kokiu atveju norite parodyti man
All Your glory
Tai reiškia, dainų tekstai: Visus savo šlovės
Anywhere You choose to speak
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet kur jūs nuspręsite kalbėti
Tell Your story
Tai reiškia, dainų tekstai: Papasakok savo istoriją

In the low or lofty places
Tai reiškia, dainų tekstai: Žemas ar aukštas vietose
Strangers faces
Tai reiškia, dainų tekstai: Svetimi veidai
Anywhere
Tai reiškia, dainų tekstai: Bet kur
Any way
Tai reiškia, dainų tekstai: bet kuriuo atveju


Any Way-3 (Bet taip-3) Dainų tekstai Any Way-3 (Bet taip-3) Dainų tekstai-2

Daugiau albumai iš Punktas dėl atidėjimo