A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

All the World-1 (Visas pasaulis-1) Dainų tekstai

Menininkai: Point of Grace (Punktas dėl atidėjimo)

Albumas: How You Live (Kaip tu gyveni)

All the world is a story
Tai reiškia, dainų tekstai: Visas pasaulis yra istorija
All the world is a stage
Tai reiškia, dainų tekstai: Visas pasaulis yra etapas
All the world is a canvas
Tai reiškia, dainų tekstai: Visas pasaulis yra drobė
All the world is a page
Tai reiškia, dainų tekstai: Visas pasaulis yra puslapis

All the world is a horizon
Tai reiškia, dainų tekstai: Visas pasaulis yra horizonto
All the world is a field of dreams
Tai reiškia, dainų tekstai: Visas pasaulis yra svajonių lauką
All the world is an open doorway
Tai reiškia, dainų tekstai: Visas pasaulis yra atviras duris
All the world is a place for me
Tai reiškia, dainų tekstai: Visas pasaulis yra vieta man

To be your voice
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad jūsų balsas
To be your touch
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad jūsų touch
To give an answer
Tai reiškia, dainų tekstai: Pateikti atsakymą
To show your love
Tai reiškia, dainų tekstai: Parodyti savo meilę

To hold out hope
Tai reiškia, dainų tekstai: Laikykite out viltis
To offer peace
Tai reiškia, dainų tekstai: Pasiūlyti taikos
To shine your light
Tai reiškia, dainų tekstai: Blizgesį savo šviesos
For everyone to see in all the world
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad kiekvienas galėtų pamatyti visame pasaulyje

All the world is a someone
Tai reiškia, dainų tekstai: Visas pasaulis yra nors
All the world is a dance
Tai reiškia, dainų tekstai: Visas pasaulis – tai šokis
And all the world is a moment
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir visas pasaulis yra momentas
All the world is a chance
Tai reiškia, dainų tekstai: Visas pasaulis yra tikimybė

To be your voice
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad jūsų balsas
To be your touch
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad jūsų touch
To give an answer
Tai reiškia, dainų tekstai: Pateikti atsakymą
To show your love
Tai reiškia, dainų tekstai: Parodyti savo meilę

To hold out hope
Tai reiškia, dainų tekstai: Laikykite out viltis
To offer peace
Tai reiškia, dainų tekstai: Pasiūlyti taikos
To shine your light
Tai reiškia, dainų tekstai: Blizgesį savo šviesos
For everyone to see in all the world
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad kiekvienas galėtų pamatyti visame pasaulyje

You are amazing mercy
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūs esate nuostabi malonės
You are undying grace
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūs esate amžinas malonės
I want the world to see
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš noriu pamatyti pasaulį
How wonderful you are upon my face
Tai reiškia, dainų tekstai: Kaip puikus esate ant veido savo

To be your voice
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad jūsų balsas
To be your touch
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad jūsų touch
To give an answer
Tai reiškia, dainų tekstai: Pateikti atsakymą
To show your love
Tai reiškia, dainų tekstai: Parodyti savo meilę

To hold out hope
Tai reiškia, dainų tekstai: Laikykite out viltis
To offer peace
Tai reiškia, dainų tekstai: Pasiūlyti taikos
To shine your light
Tai reiškia, dainų tekstai: Blizgesį savo šviesos
For everyone to see in all the world
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad kiekvienas galėtų pamatyti visame pasaulyje

Be your voice
Tai reiškia, dainų tekstai: Būti jūsų balsas
Be your touch
Tai reiškia, dainų tekstai: Būti savo touch
Give an answer
Tai reiškia, dainų tekstai: Pateikti atsakymą
Show your love
Tai reiškia, dainų tekstai: Parodyti savo meilę

Hold out hope
Tai reiškia, dainų tekstai: Laikykite out tikiuosi
Offer peace
Tai reiškia, dainų tekstai: Pasiūlyti ramybė
Shine your light
Tai reiškia, dainų tekstai: Blizgesį savo šviesos
For all the world
Tai reiškia, dainų tekstai: Dėl viso pasaulio
All the World-1 (Visas pasaulis-1) Dainų tekstai All the World-1 (Visas pasaulis-1) Dainų tekstai-2

Daugiau albumai iš Punktas dėl atidėjimo