A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A Thousand Days-1 (Tūkstantis dienų-1) Dainų tekstai

Menininkai: Clay Aiken (Clay Aiken)

Albumas: A Thousand Different Ways/Measure of a Man (Tūkstančių skirtingų būdų/priemonė žmogus)

Through my eyes
Tai reiškia, dainų tekstai: Mano akimis
I have seen the world start spinning like a ball
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš nemačiau pasaulyje pradeda suktis kaip kamuolys
Stars light up and then fall for you
Tai reiškia, dainų tekstai: Žvaigždės įsižiebti ir tada patenka jums
So then what's a man like me supposed to do?
Tai reiškia, dainų tekstai: Taigi kas panašus į mane žmogus turėtų daryti?
If I gave you the moon, would you notice
Tai reiškia, dainų tekstai: Jei aš davė jums į Mėnulį, jūs pranešimas
That I'm right beside you?
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad aš dešinėje šalia jums?

Well, now a thousand days and thousand nights are not enough
Tai reiškia, dainų tekstai: Gerai, dabar tūkstantis dienų ir tūkstančių naktų nėra pakankamai
'Cause I can't hold back the way I feel about my love
Tai reiškia, dainų tekstai: 'Cause I negalima surengti atgal taip manau apie mano meilė
Won't let it go, won't let it go
Tai reiškia, dainų tekstai: Nebus let it go, won't let jį eiti

And if the angels came, I'd fight them back to win your soul
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir jei angelai atėjo, aš galėtų kovoti su jais atgal laimėti savo sielą
And when everything was said and done
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir kai viskas buvo pasakyta ir padaryta
They'd go back home
Tai reiškia, dainų tekstai: Jie galėtų grįžti namo
And they ought to know, they ought to know
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir jie turėtų žinoti, jie turėtų žinoti
That you're mine, all mine
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad jūs mano, visas mano

In my world
Tai reiškia, dainų tekstai: Mano pasaulyje
You're the sun that shines and lights up the evening skies
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūs esate saulės, kuri šviečia ir nušviečia vakaro dangus
Clearing up the horizon, hold on
Tai reiškia, dainų tekstai: Kliringo iki horizonto, laikykis
Come with me, and I will never let you down
Tai reiškia, dainų tekstai: Eime su manimi, ir aš niekada let you down
Oh, and in this love we'll drown, this I promise you
Tai reiškia, dainų tekstai: Oi, ir šis meilės mes bus skandinti, tai aš pažadu jums
'Cause they can't hold us down
Tai reiškia, dainų tekstai: 'Cause jie negali laikyti mus

Well, now a thousand days and thousand nights are not enough
Tai reiškia, dainų tekstai: Gerai, dabar tūkstantis dienų ir tūkstančių naktų nėra pakankamai
'Cause I can't hold back the way I feel about my love
Tai reiškia, dainų tekstai: 'Cause I negalima surengti atgal taip manau apie mano meilė
Won't let it go, won't let it go
Tai reiškia, dainų tekstai: Nebus let it go, won't let jį eiti

And if the angels came, I'd fight them back to win your soul
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir jei angelai atėjo, aš galėtų kovoti su jais atgal laimėti savo sielą
And when everything was said and done, they'd go back home
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir kai viskas buvo pasakyta ir padaryta, jie galėtų grįžti namo
And they ought to know, they ought to know
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir jie turėtų žinoti, jie turėtų žinoti
That you're mine all mine
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad jūs esate mano visi mano

I would do anything, just believe it
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš gi nieko, tik manau, kad
Your love means everything, and I need it
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūsų meilė – tai viskas, ir man reikia
Your heart won't lie
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūsų širdis ne melas
Reach out for me
Tai reiškia, dainų tekstai: Man pasiekti

Well, now a thousand days and thousand nights are not enough
Tai reiškia, dainų tekstai: Gerai, dabar tūkstantis dienų ir tūkstančių naktų nėra pakankamai
'Cause I can't hold back the way I feel about my love
Tai reiškia, dainų tekstai: 'Cause I negalima surengti atgal taip manau apie mano meilė
Won't let it go, won't let it go
Tai reiškia, dainų tekstai: Nebus let it go, won't let jį eiti
'Cause you're mine, all mine
Tai reiškia, dainų tekstai: 'Cause you're mine, visas mano

And if the angels came, I'd fight them back to win your soul
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir jei angelai atėjo, aš galėtų kovoti su jais atgal laimėti savo sielą
And when everything was said and done, they'd go back home
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir kai viskas buvo pasakyta ir padaryta, jie galėtų grįžti namo
They ought to know, they ought to know
Tai reiškia, dainų tekstai: Jie turėtų žinoti, jie turėtų žinoti
That you're mine, all mine
Tai reiškia, dainų tekstai: Kad jūs mano, visas mano
A Thousand Days-1 (Tūkstantis dienų-1) Dainų tekstai A Thousand Days-1 (Tūkstantis dienų-1) Dainų tekstai-2
Šis puslapis yra skirtas suteikti dainų tekstai Tūkstantis dienų-1, kuri yra surinkta albumas Tūkstančių skirtingų būdų/priemonė žmogus sukūrė atlikėjas Clay Aiken. Galite skaityti šią Tūkstantis dienų-1 tekstinę versiją. Jei jus domina kitos to paties albumo dainos, spustelėkite Tūkstantis dienų-1. Norėdami rasti išsamų tos pačios dainininkės albumų sąrašą, tiesiog spustelėkite Clay Aiken. Jei jums patinka tokių dainų tekstai, galite pridėti šį puslapį į savo mėgstamą. Dėl patogumo, taip pat galite atsisiųsti vaizdo versiją Tūkstantis dienų-1 spausdinti, arba galite pasidalinti ja su savo draugais elektroniniu paštu, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, ir tt. Šio puslapio pabaigoje, pamatysite dainų tekstai Tūkstantis dienų-1 kitų 42 kalbų, įskaitant arabų, čekų, danų, vokiečių, graikų, suomių, prancūzų, hebrajų, vengrų, italų, japonų, korėjiečių, olandų, norvegų, lenkų, portugalų, rumunų, rusų, tajų ir tt. Viena vertus, rašykite mums, jei jums reikia dainų tekstai PDF versija arba norite parsisiųsti MP3 Tūkstantis dienų-1 nemokamai. Kita vertus, jei žinote kitų dainų, kurios neįtrauktos į šį albumą, nedvejodami susisiekite su mumis. Mes įtrauksime jį per kitą atnaujinti mūsų duomenų bazę.