A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

More Than Anything-3 (Több, mint bármi-3) Szövegek, dalszövegek

Művészek: Point of Grace (Pont a kegyelem)

Album: Rarities & Remixes-1 (Ritkaságok & remixek-1)

class="lyric-body">Yo, I never fucked Wayne, I never fucked Drake
Vagyis dalszövegei: Class = "lírai-testület" > Yo, én soha nem szar, Wayne, én soha nem szar Drake
All my life, man, fuck's sake
Vagyis dalszövegei: Az én-m élet, a man, a picsába kedvéért
If I did I did a menage with 'em
Vagyis dalszövegei: Ha én nem csináltam egy háztartás-val em
And let 'em eat my ass like a cupcake
Vagyis dalszövegei: És a let 'em eat a seggem, mint egy cupcake
My man full, he just ate, I don't duck nobody but tape
Vagyis dalszövegei: Az én-m ember teljes, csak evett, nem kacsa, senki sem szalag
Yeah, that was a set up for a punchline on duct tape
Vagyis dalszövegei: igen, ez volt egy sor fel a madzagot punchline
Worried bout if my butt's fake
Vagyis dalszövegei: Ha az én-m csikk hamis aggódik bout
Worried 'bout John's singing us Drake
Vagyis dalszövegei: Aggódik ' bout John énekelt nekünk Drake
These girls are my sons, John and Kate plus eight
Vagyis dalszövegei: Ezek a lányok a fiaim, John és Kate plusz 8
When I walk in, sit up straight, I don't give a fuck if I was late
Vagyis dalszövegei: Amikor sétálok, üljön egyenesen, én nem szarom ha elkéstem
Dealing with my man on a G5 is my idea of an update
Vagyis dalszövegei: Viselkedés-val az én-m ember egy G5 az én ötletem volt, frissítés
Hut one, hut two, big titties, big butt too
Vagyis dalszövegei: Kunyhóban egy kunyhóban, két, nagy ciciket, nagy butt túl
Fuck with them real niggas who don't tell niggas what they up to
Vagyis dalszövegei: Fasz velük valódi niggas, aki nem megmondja niggas mi ők fel a
Had to show bitches where the top is, ring finger where the rock is
Vagyis dalszövegei: Meg kellett mutatni a szukák, hol van a tetején, ahol a rock a gyűrűsujj
These hoes couldn't test me even if their name was pop quiz
Vagyis dalszövegei: Ezeket a kapák nem tudtuk tesztelni nekem, még akkor is, ha a neve volt a pop kvíz
Bad bitches who I fuck with, mad bitches we don't fuck with
Vagyis dalszövegei: Rossz szuka, aki én fasz, őrült szukák mi nem fasz
I don't fuck with them chickens unless they last name is cutlet
Vagyis dalszövegei: Ne szórakozz őket csirkék, kivéve, ha ők utolsó név szelet
Let it soak in, like seasonin'
Vagyis dalszövegei: Hagyja, hogy áztassa, mint seasonin'
And tell 'em, tell 'em blow me, Lance Stephenson
Vagyis dalszövegei: És mondd el õket, mondja 'em ütés én, Lance Stephenson

Raise your bottle and cup in the sky
Vagyis dalszövegei: A palack és a kupát az égen
Sparks in the air like the fourth of July
Vagyis dalszövegei: Szikra a levegőben, mint a negyedik július.
Nothing but bad bitches in here tonight
Vagyis dalszövegei: Semmit, de rossz bitches ma este itt
Oh, if you lame and you know it be quiet
Vagyis dalszövegei: Ó ha béna, és tudod lenni csendes
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Vagyis dalszövegei: Semmi, de igazi niggas csak rossz csak szukák
Rich niggas only, independent bitches only
Vagyis dalszövegei: Gazdag niggas csak független szukák csak
Boss niggas only, thick bitches only
Vagyis dalszövegei: Csak a főnök fösvény, vastag szukák csak
I got my real niggas here by my side, only
Vagyis dalszövegei: Én kapott az én-m igazi niggas itt mellettem, csak

I never fucked Nicki cause she got a man
Vagyis dalszövegei: Én soha nem szar Nicki okoz, ő kapott egy férfi
But when that's over then I'm the first in line
Vagyis dalszövegei: De ha, akkor én vagyok az első sorban
And the other day in her Maybach
Vagyis dalszövegei: És a másik nap az ő Maybach
I thought god damn, this is the perfect time
Vagyis dalszövegei: Azt hittem a Isten átok, ez a tökéletes idő
We had just come from that video
Vagyis dalszövegei: Mi csak az jön, hogy a videó a
You know LA traffic, how the city slow
Vagyis dalszövegei: Tudod, a LA forgalom, hogy a város lassú
She was sitting down on that big butt
Vagyis dalszövegei: Ő ült a nagy butt
But I was still staring at the titties though
Vagyis dalszövegei: De én még mindig bámulta a ciciket mégis
Yeah, low key it may be high key
Vagyis dalszövegei: igen, alacsony kulcs lehet magas kulcs
I been peeped that you like me you know
Vagyis dalszövegei: Már benézett, hogy, mint én, tudod
Who the fuck you really wanna be with besides me?
Vagyis dalszövegei: Ki a fasz igazán akarsz lenni rajtam kívül?
I mean it doesn’t take much for us to do this shit quietly, I mean
Vagyis dalszövegei: Úgy értem, nem kell sok, számunkra, hogy tegye ezt a szart csendesen, úgy értem
She say I’m obsessed with thick women and I agree
Vagyis dalszövegei: Azt mondani, hogy én vagyok a vastag nők megszállottja, és egyetértek
That’s right I like my girls BBW, yeah
Vagyis dalszövegei: Ez igaz, én, mint az én-m lányok BBW, igen
Type to wanna suck you dry and then eat some lunch with you
Vagyis dalszövegei: Típus szeretne szopni száraz, és majd enni néhány ebéd veled
So thick that everyone else in the room is so uncomfortable
Vagyis dalszövegei: Olyan vastag, hogy mindenki más a szobában annyira kényelmetlen
Ass on Houston Texas, but the face look just like Claire Huxtable
Vagyis dalszövegei: Szamár a Houston Texas, de az arc megjelenés csak mint Claire Huxtable
Oh, yeah, you the man in the city when the mayor fuck with you
Vagyis dalszövegei: Ó, igen, akkor az ember a városban, amikor a polgármester fasz veled
The NBA players fuck with you
Vagyis dalszövegei: Az NBA-játékosok fasz veled
The bad ass bitches doing makeup and hair fuck with you
Vagyis dalszövegei: A rossz szamár szukák, smink és haj fasz veled
Oh, that’s cause I believe in something, and I stand for it
Vagyis dalszövegei: Igen, ez az oka azt hinni valamiben, és állni,
And Nicki if you ever tryna fuck
Vagyis dalszövegei: És Nicki ha Ön valaha tryna fasz
Just give me the heads up so I can plan for it
Vagyis dalszövegei: Csak adj a fejek ezért azt tervezem, hogy

Raise your bottle and cup in the sky
Vagyis dalszövegei: A palack és a kupát az égen
Sparks in the air like the fourth of July
Vagyis dalszövegei: Szikra a levegőben, mint a negyedik július.
Nothing but bad bitches in here tonight
Vagyis dalszövegei: Semmit, de rossz bitches ma este itt
Oh, if you lame and you know it be quiet
Vagyis dalszövegei: Ó ha béna, és tudod lenni csendes
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Vagyis dalszövegei: Semmi, de igazi niggas csak rossz csak szukák
Rich niggas only, independent bitches only
Vagyis dalszövegei: Gazdag niggas csak független szukák csak
Boss niggas only, thick bitches only
Vagyis dalszövegei: Csak a főnök fösvény, vastag szukák csak
I got my real niggas here by my side, only
Vagyis dalszövegei: Én kapott az én-m igazi niggas itt mellettem, csak

I never fucked Nicki and that's fucked up
Vagyis dalszövegei: Én soha nem szar Nicki, és hogy van baszva
If I did fuck she'd be fucked up
Vagyis dalszövegei: Ha én tettem fasz ő lenne elbasztam
Whoever is hittin' ain't hittin' it right
Vagyis dalszövegei: Aki az hittin ' nem hittin' ez jobb
Cause she actin' like she need dick in her life
Vagyis dalszövegei: Mert ő actin', mint ő kell dick életében
That's another story, I'm no story teller
Vagyis dalszövegei: Ez egy másik történet, én nem elbeszélő
I piss greatness like gold is yellow
Vagyis dalszövegei: Én pisi a nagyság, mint arany, sárga
All my goons so overzealous
Vagyis dalszövegei: Én még olyan túlbuzgó
I'm from Holly Groove, the holy Mecca
Vagyis dalszövegei: Én vagyok a Holly Groove, a Szent Mecca
Accountant say I got money for days
Vagyis dalszövegei: Könyvelő azt mondják, van pénz, a nap
I squirm and I shake, but I'm stuck in my ways
Vagyis dalszövegei: Én fészkelődik, és én rázza, de én megragadt-ban az én-m ways
My girl from a Bida if she wave
Vagyis dalszövegei: Az én-m lány egy Bida, ha ő hullám
Baby and I fucked with her surfboard, surfboard
Vagyis dalszövegei: Baba, és szar neki szörf, szörf
My eyes are so bright, I take cover for shade
Vagyis dalszövegei: A szemem annyira fényes, veszek terjed árnyékában
Don't have my money? I take mothers instead
Vagyis dalszövegei: Nincs pénzem? Én fog az anyák helyett
You got the hickups, you swallowed the truth
Vagyis dalszövegei: Megvan a hickups, lenyelte az igazság
Then I make you burp boy, treat me like sirloin
Vagyis dalszövegei: Majd hogy böfög fiú, bánnak velem, mint hátszín
I'm talkin' bout runnin' in houses with arm and guns
Vagyis dalszövegei: Én vagyok talkin' bout runnin' a házak, a kar és a fegyverek
So think about your son and daughter rooms
Vagyis dalszövegei: Így gondolni a fiam és a lányom szobák
Got two goons and they got smaller guns
Vagyis dalszövegei: Van két goonok, és ők kapott kisebb ágyú
Ain't thinkin' bout your son and daughter rooms
Vagyis dalszövegei: Nem gondolkodó ' bout a fiam és a lányom szobák
This is just crazy my nigga, I mean brazy my nigga
Vagyis dalszövegei: Ez õrület, csak az én-m Nigger, úgy értem brazy a Nigger
That money talk, I just rephrase it my nigga
Vagyis dalszövegei: Hogy pénzt beszélgetni, csak ismételje meg a Nigger
Blood gang take the B, I'll behave ya
Vagyis dalszövegei: Vér banda veszi a B, majd viselkednek, ya
I'm niggas is for reals
Vagyis dalszövegei: Én vagyok a niggas a valós számok
If you mouth off, I blow your face off
Vagyis dalszövegei: Ha a szája, én kifújja az arcod
I mean pop-pop-pop, then I take off
Vagyis dalszövegei: Úgy értem a pop-pop-pop, aztán, hogy
Now you see me, now you don't
Vagyis dalszövegei: Most már láthatja, nekem most nem
Like Jamie Foxx, acting like Ray Charles
Vagyis dalszövegei: Mint a Jamie Foxx, úgy viselkedik, mint Ray Charles
16 in a clip, one in the chamber
Vagyis dalszövegei: 16 a klip, a kamrában
17 Ward bully with 17 bullets
Vagyis dalszövegei: 17 Ward bully 17 golyókkal
My story is how I went from poor me
Vagyis dalszövegei: Az én történetem, hogyan ment a szegény nekem
To police pour me a drink and celebrate with me
Vagyis dalszövegei: A rendőrség pour nekem egy italt, és ünnepelni velem

Raise your bottle and cup in the sky
Vagyis dalszövegei: A palack és a kupát az égen
Sparks in the air like the fourth of July
Vagyis dalszövegei: Szikra a levegőben, mint a negyedik július.
Nothing but bad bitches in here tonight
Vagyis dalszövegei: Semmit, de rossz bitches ma este itt
Oh, if you lame and you know it be quiet
Vagyis dalszövegei: Ó ha béna, és tudod lenni csendes
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Vagyis dalszövegei: Semmi, de igazi niggas csak rossz csak szukák
Rich niggas only, independent bitches only
Vagyis dalszövegei: Gazdag niggas csak független szukák csak
Boss niggas only, thick bitches only
Vagyis dalszövegei: Csak a főnök fösvény, vastag szukák csak
I got my real niggas here by my side, only
Vagyis dalszövegei: Én kapott az én-m igazi niggas itt mellettem, csak
More Than Anything-3 (Több, mint bármi-3) Szövegek, dalszövegek More Than Anything-3 (Több, mint bármi-3) Szövegek, dalszövegek-2 More Than Anything-3 (Több, mint bármi-3) Szövegek, dalszövegek-3
A lap célja, hogy a (z) Több, mint bármi-3 énekesnő által készített, Ritkaságok & remixek-1 című albumból származó, a (z) Pont a kegyelem énekes-dalszövegeket is megadja. A következő szöveges verziójú Több, mint bármi-3-verzió olvasható. Ha szeretne más zeneszámokat is ugyanabban az albumban, akkor kattintson a Több, mint bármi-3 gombra. Ahhoz, hogy megtalálja az albumok teljes listáját ugyanabból az énekesből, csak kattints Pont a kegyelem. Ha szereted az ilyen dalszövegeket lyrics, felveheti ezt az oldalt a kedvenc. Részére kényelem, tudod is letölt kép változat-ból Több, mint bármi-3 betű-hoz nyomtatvány, vagy tudod osztozik ez-val barátságotok keresztül elektronikus levél, Csicsergés, Instagram, Pérdeklődés, Google, vöröses, VK, stb. Végén ezen az oldalon, akkor megjelenik a dalszövegek a Több, mint bármi-3 más 42 nyelven, beleértve az arab, Cseh, dán, német, görög, finn, francia, héber, magyar, olasz, Japán, Koreai, holland, norvég, lengyel, portugál, román, Orosz, thai, stb. Egyfelől, kérjük írjon nekünk, ha szüksége van dalszöveget a PDF-verziót, vagy szeretné letölteni MP3-ból Több, mint bármi-3 ingyen. Ha viszont tudod, hogy más dalok, amelyek nem szerepelnek ebben az albumban, nyugodtan lépjen kapcsolatba velünk. Mi tartalmazza azt a következő frissítés az adatbázisunkban.

További albumok: Pont a kegyelem