A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jesus Is-1 (A Jézus-1) Szövegek, dalszövegek

Művészek: Point of Grace (Pont a kegyelem)

Album: Point of Grace Gift Tin-1 (A kegyelem ajándék ón-1 pont)

Words and music by connie harrington
Vagyis dalszövegei: Szavak és a zene: connie harrington

Speak a little softer so I can hear you
Vagyis dalszövegei: Beszélni egy kicsit lágyabb, így lehet hallani, akkor
Above the noise, the noise, the noise in this world, yeah
Vagyis dalszövegei: Fent a zaj, a zaj, a zaj, ebben a világban igen
You don't have to shout it for hearts to listen
Vagyis dalszövegei: Nem kell kiabálni, ez a hearts hallgatni
Just be a still, small voice, and let the truth be heard
Vagyis dalszövegei: Csak egy halk, csendes hangját, és legyen az igazság meghallgatásra

(chorus)
Vagyis dalszövegei: (refrén)
That jesus is
Vagyis dalszövegei: Hogy Jézus
The way, the truth he is the light
Vagyis dalszövegei: Az út, az igazság, ő a fény
For me, for you, for the world tonight
Vagyis dalszövegei: Nekem, neked, a világ ma este
Our hope, the meaning of this life
Vagyis dalszövegei: Reméljük, ez az élet értelmét
Jesus is, jesus is
Vagyis dalszövegei: Jézus, Jézus
Jesus is, jesus is
Vagyis dalszövegei: Jézus, Jézus
Everybody's looking, but how will they find it
Vagyis dalszövegei: Mindenki keresi, de hogyan talál ez
The road to happiness unless they're told
Vagyis dalszövegei: Az út a boldogsághoz hacsak ők mondták
That love is the answer to the ultimate question
Vagyis dalszövegei: Hogy a szerelem a válasz a végső kérdésre
But how will they understand unless they know
Vagyis dalszövegei: De hogyan is értik, kivéve, ha tudják, hogy

(chorus)
Vagyis dalszövegei: (refrén)

The way, the truth, he is the light
Vagyis dalszövegei: Az út, az igazság, hogy az a fény
For me, for you, for the world tonight
Vagyis dalszövegei: Nekem, neked, a világ ma este
Our hope, the meaning of this life
Vagyis dalszövegei: Reméljük, ez az élet értelmét
Jesus is, jesus is
Vagyis dalszövegei: Jézus, Jézus
Jesus is, jesus is
Vagyis dalszövegei: Jézus, Jézus
Jesus is
Vagyis dalszövegei: Jézus

Jesus Is-1 (A Jézus-1) Szövegek, dalszövegek

További albumok: Pont a kegyelem