A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Holds Everything (Ő tartja, minden) Szövegek, dalszövegek

Művészek: Point of Grace (Pont a kegyelem)

Album: No Changin' Us (No Changin' Us)

Waiting for that other shoe to drop
Vagyis dalszövegei: Várakozás, hogy más cipő csepp
And you swear this world's gonna come to a stop
Vagyis dalszövegei: Esküszöm ez a világ fog jönni, hogy megáll, és
Drowning on dry land a can't come up for air
Vagyis dalszövegei: Fulladás a szárazföldön egy nem jön fel a levegő
Your knees are so weak and you look at that mountain
Vagyis dalszövegei: Térdre olyan gyenge, és megnézzük, hogy a hegyvidéki
Say there's no way over and no way around it
Vagyis dalszövegei: Azt mondják, nincs út felett, és nincs mód körül
And it feels like you're so far from home
Vagyis dalszövegei: És úgy érzi, mint te messze otthon
Even God's not there
Vagyis dalszövegei: Még Isten nem létezik
But
Vagyis dalszövegei: de

Oh but every single sparrow flying
Vagyis dalszövegei: Ó de minden repül egy veréb
And every broken soul that's crying
Vagyis dalszövegei: És minden törött lélek, hogy sír
He can see yeah you're in His reach
Vagyis dalszövegei: Azt látja, hogy igen, te vagy a táskájából nyúl után
If He can hold an ocean back with one little shore
Vagyis dalszövegei: Ha tudja tartani az óceán, hát-val egy kis parti
Then what's all this worry and doubting for
Vagyis dalszövegei: Akkor mi, ez az aggodalom és a kételkedő
Oh I believe He holds everything
Vagyis dalszövegei: Ja azt hiszem, ő tartja, minden

When it's late at night and you're staring at the stack of bills
Vagyis dalszövegei: Mikor késő éjjel, és te bámult a számlák halom
It don't add up and you don't know how it will
Vagyis dalszövegei: Hogy ne add fel, és nem tudod, hogyan lesz
Clinging to your mother's faith with a half-hearted prayer
Vagyis dalszövegei: Az anya egy bátortalan imát hittel kapaszkodva
But you still don't know
Vagyis dalszövegei: De még mindig nem tudja
When the anchor man breaks in on your TV
Vagyis dalszövegei: Mikor a horgony ember szünetek a TV
And says these times they won't be easy
Vagyis dalszövegei: És azt mondja, hogy ilyenkor nem lesz könnyű
And fear sets in and you wanna give in
Vagyis dalszövegei: És azt szeretné, hogy a félelem határozza meg a
Just let it go
Vagyis dalszövegei: Csak hadd menjen
Oh let it go
Vagyis dalszövegei: Oh, engedd el

Every single sparrow flying
Vagyis dalszövegei: Minden repül egy veréb
And every broken soul that's crying
Vagyis dalszövegei: És minden törött lélek, hogy sír
He can see yeah you're in His reach
Vagyis dalszövegei: Azt látja, hogy igen, te vagy a táskájából nyúl után
If he can hold an ocean back with one little shore
Vagyis dalszövegei: Ha tudja tartani az óceán, hát-val egy kis parti
Then what's all this worry and doubting for
Vagyis dalszövegei: Akkor mi, ez az aggodalom és a kételkedő
Oh I believe, yeah I believe He holds everything, he holds everything
Vagyis dalszövegei: Ja azt hiszem, igen azt hiszem ő tart mindent, ő tartja, minden
He Holds Everything (Ő tartja, minden) Szövegek, dalszövegek

További albumok: Pont a kegyelem