A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fearless Heart-3 (Bátor szív-3) Szövegek, dalszövegek

Művészek: Point of Grace (Pont a kegyelem)

Album: How You Live-1 (Hogyan ön él-1)

For even the most trusting soul
Vagyis dalszövegei: Még a legtöbb megbízó lélek
This world can be a scary place
Vagyis dalszövegei: Ezen a világon lehet egy félelmetes hely
So much that we can't control
Vagyis dalszövegei: Nem annyira, hogy tudjuk ellenőrizni
In every moment that we face
Vagyis dalszövegei: Minden pillanatban, hogy szembe kell néznünk

When a thousand what ifs
Vagyis dalszövegei: Amikor ezer mi ifs
Whisper in our ears
Vagyis dalszövegei: A fülébe súg
We remember who's we are
Vagyis dalszövegei: Emlékszünk, hogy ki az, mi van
And watch them disappear
Vagyis dalszövegei: És láss csodát, eltűnnek

I wanna live with a fearless heart
Vagyis dalszövegei: Azt akarom élni egy bátor szív
Courage that's coming from trust in God
Vagyis dalszövegei: Bátorság, hogy jön az Istenbe vetett bizalmat
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Vagyis dalszövegei: Ez az állandóan irányadó engem abban az esetben, ha az úton úgy tűnik, sötét
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Vagyis dalszövegei: Azt akarom, hogy élni, akar élni egy bátor szív

There are worries chasing everyone
Vagyis dalszövegei: Vannak gondok mindenki üldöz
It's evident in times like these
Vagyis dalszövegei: Nyilvánvaló, ilyenkor
But I have found the confidence that comes
Vagyis dalszövegei: De nekem van alapít a bizalmat, hogy jön
From time I spend on my knees
Vagyis dalszövegei: A idő kiad-a térdem

There's a truth I'm holding onto
Vagyis dalszövegei: Van egy igazság, én vagyok holding-ra
As these days unfold
Vagyis dalszövegei: Mivel ezekben a napokban bontakozik ki
Greater is He, God is in you
Vagyis dalszövegei: Nagyobb van, Isten bennetek van,
And hear it in the world
Vagyis dalszövegei: És hallani, hogy a világ

I wanna live with a fearless heart
Vagyis dalszövegei: Azt akarom élni egy bátor szív
Courage that's coming from trust in God
Vagyis dalszövegei: Bátorság, hogy jön az Istenbe vetett bizalmat
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Vagyis dalszövegei: Ez az állandóan irányadó engem abban az esetben, ha az úton úgy tűnik, sötét
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Vagyis dalszövegei: Azt akarom, hogy élni, akar élni egy bátor szív

He's my strength, He's my shelter
Vagyis dalszövegei: Ő az én erőm, ő az én-m menedék
He is with me all the way
Vagyis dalszövegei: Ő van nekem az utat
He's my light and my salvation
Vagyis dalszövegei: Ő az én világosságom és üdvösségem
Of whom shall I be afraid, of whom shall I be afraid?
Vagyis dalszövegei: Akik azt kell félni, kinek kell-e félni?

I wanna live with a fearless heart
Vagyis dalszövegei: Azt akarom élni egy bátor szív
Courage that's coming from trust in God
Vagyis dalszövegei: Bátorság, hogy jön az Istenbe vetett bizalmat
It's constantly guiding me though the road may seem dark, yeah
Vagyis dalszövegei: Ez az állandóan irányadó engem abban az esetben, ha az úton úgy tűnik, sötét, igen

I wanna live with a fearless heart
Vagyis dalszövegei: Azt akarom élni egy bátor szív
Courage that's coming from trust in God
Vagyis dalszövegei: Bátorság, hogy jön az Istenbe vetett bizalmat
It's constantly guiding me though the road is dark
Vagyis dalszövegei: Ez az állandóan irányadó engem ellenére, az út sötét
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Vagyis dalszövegei: Azt akarom, hogy élni, akar élni egy bátor szív

With a fearless heart, with a fearless heart
Vagyis dalszövegei: Egy bátor szív, egy bátor szív
With a fearless heart
Vagyis dalszövegei: Egy bátor szív


Fearless Heart-3 (Bátor szív-3) Szövegek, dalszövegek Fearless Heart-3 (Bátor szív-3) Szövegek, dalszövegek-2

További albumok: Pont a kegyelem