A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blue Skies-77 (Kék ég-77) Szövegek, dalszövegek

Művészek: Point of Grace (Pont a kegyelem)

Album: Free to Fly-1 (Szabad-hoz slicc-1)

On days of gray
Vagyis dalszövegei: A szürke napokon
When doubt clouds my view
Vagyis dalszövegei: Mikor kétséges felhők véleményem
It's so hard to see past my fears
Vagyis dalszövegei: Olyan nehéz, hogy korábban a félelmeimet
My strength seems to fade
Vagyis dalszövegei: Erőm látszik-hoz fade
And it's all I can do
Vagyis dalszövegei: És ez minden amit tehetek
To hold on, 'til the light reappears
Vagyis dalszövegei: Hold, 'til a fény ismét megjelenik
Still, I believe though some rain's bound to fall
Vagyis dalszövegei: Mégis azt hiszem, bár néhány eső esik meg kötött
That you're here next to me
Vagyis dalszövegei: Hogy te vagy itt mellettem
And you're over it all
Vagyis dalszövegei: És te felette minden

[Chorus]
Vagyis dalszövegei: [Kórus]
Lord, the sky's still blue
Vagyis dalszövegei: Uram az ég meg mindig kék
For my hope is in you
Vagyis dalszövegei: Remélem van benned
You're my joy
Vagyis dalszövegei: Te vagy az én örömöm
You're the dream that's still alive
Vagyis dalszövegei: Te vagy az álmom, hogy még életben van
Like the wind at my back
Vagyis dalszövegei: Mint a szél a hátam
And the sun on my face
Vagyis dalszövegei: És a nap az arcomra
You are life
Vagyis dalszövegei: Az élet
You're grace
Vagyis dalszövegei: Te vagy a kegyelem
You are blue skies
Vagyis dalszövegei: Te vagy a kék ég
You're my blue skies
Vagyis dalszövegei: Te vagy az én-m kék ég

When nights are long
Vagyis dalszövegei: Amikor az éjszakák hosszúak
Seems the dark has no end
Vagyis dalszövegei: Úgy tűnik, a sötétségnek nincs vége
Still we walk on in light of the truth
Vagyis dalszövegei: Még mindig mi gyalog fényében az igazság
For waiting beyond
Vagyis dalszövegei: Vár túl
Where the morning begins
Vagyis dalszövegei: Hol kezdődik a reggel
Is the dawn, and you're mercy anew
Vagyis dalszövegei: A hajnal, és te vagy a kegyelem újra
Oh, to believe we're alive in you're love
Vagyis dalszövegei: Ó, azt hinni, mi vagyunk életben akkor-a ' szerelem
There is so much to see
Vagyis dalszövegei: Van annyi, hogy
If we keep looking up
Vagyis dalszövegei: Ha mi Keresd fel

[Chorus]
Vagyis dalszövegei: [Kórus]

You fill the heavens with hope and a higher love
Vagyis dalszövegei: Kitöltötte az ég, a remény és a nagyobb szeretet
A picture, a promise for life
Vagyis dalszövegei: Egy kép, az élet egy ígéret
Blue Skies-77 (Kék ég-77) Szövegek, dalszövegek Blue Skies-77 (Kék ég-77) Szövegek, dalszövegek-2

További albumok: Pont a kegyelem