A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Be the One (N' a) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: A Thousand Little Things (Mil (1.000) ti bagay)

Sometimes you don’t know what to do or what to say
Lyrics meaning: Pafwa ou pa konn sa pou yo fè, ni sa pou yo di
When someone tells you all their trouble, all their pain
Lyrics meaning: Lè yon moun di ou tout mizè yo, tout doulè yo
You don’t feel like you’ve got much to offer
Lyrics meaning: Ou pa santi ou genyen bagay pou l ofri
That’s when you come to Jesus and you lay it on the altar
Lyrics meaning: A ki lè ou jwenn Jezi ak ou kouche l' sou lotèl la

The burden’s not as heavy as you might think it is
Lyrics meaning: Fado la pa kòm lou menm jan ou te ka panse sa se
He’s right there with you beside you time as this
Lyrics meaning: Li bon gen avèk ou akote ou fwa tankou sa a

You be the one to answer his call
Lyrics meaning: Ou fè yon sèl pou reponn apèl li
You be the one to stand up tall
Lyrics meaning: Ou fè yon sèl wo leve kanpe / atè
Reaching out to lift them up
Lyrics meaning: Rive touche leve yo
With the arms of love when they’re feeling small
Lyrics meaning: Avèk zam ki renmen lè yo ap santi m piti
You be the one to shine the eyes of Jesus
Lyrics meaning: Ou fè yon sèl pou briye je Jezi
Even when you think that they don’t need you
Lyrics meaning: Menm lè nou kwè ke yo pa bezwen ou
Don’t give up until the race is run
Lyrics meaning: Pa bay configurer jiskaske kouri kous la
You be the one
Lyrics meaning: N' a

With a little grace he can heal the broken past
Lyrics meaning: Ak yon ti favè li ka geri tout tan lontan
Help you forgive someone who can’t forgive you back
Lyrics meaning: Fè pou ou padon pou yon moun ki pa kapab padone ou tounen
Speak a word of kindness, a little comfort for their soul
Lyrics meaning: Pale yon mo antiyès, yon ti ankourajman pou nanm yo
Sit awhile and cry with them and help them to let it go
Lyrics meaning: Yon ti moman chita ak kriye ak yo epi ede yo pou yo kite l' pou

Even when it feels like you can’t take one more step
Lyrics meaning: Menm lè li santi tankou ou pa kapab pran pa nan yon sèl plis
So run the road of Jesus and let him do the rest
Lyrics meaning: Se konsa kouri wout la Jezi, l' a fè ti rès ki rete

See them look down in the ground
Lyrics meaning: Wè yo gade atè / anba nan tè a
It grows and ends up
Lyrics meaning: Sa se li fini,
Coming back around
Lyrics meaning: Li tounen nan
He knew, He’d be the one for you
Lyrics meaning: Li te konnen ke, li ta ka yonn pou ou
You Be the One (N' a) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè