A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes, I Believe-1 (Wi, mwen kwè ke-1) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Free to Fly-1 (Lib pou vole-1)

Words & music by joel lindsay & tony wood
Lyrics meaning: Pawòl & mizik pa joel lindsay & tony bwa

When I said that I would follow
Lyrics meaning: Lè mwen di ke mwen ta swiv
It was with an honest heart
Lyrics meaning: Li te genyen ak yon kè onèt
But I didn't fully understand the cost
Lyrics meaning: Men, mwen pa totalman konprann pri a
'cause there are saints throughout the ages
Lyrics meaning: paske se pèp Bondye a tout laj
And there are those today
Lyrics meaning: E gen moun jodi a
Who show us what it really means to carry the cross
Lyrics meaning: Kilès ki montre nou sa sa vrèman vle di pou pote kwa a
That only fuels my devotion
Lyrics meaning: Sa sèlman combustibles devouman m
No matter what comes I will say
Lyrics meaning: Pa gen pwoblèm tou sa m' a di

(chorus)
Lyrics meaning: (koral)
Yes, I believe
Lyrics meaning: Wi, mwen kwè
I believe with all that is in me
Lyrics meaning: Mwen kwè ak tout sa ki nan mwen
Yes, I believe
Lyrics meaning: Wi, mwen kwè
Though the world rises up against me
Lyrics meaning: Menm si mond lan leve dèyè m
I will be faithful
Lyrics meaning: M' ap Fidèl
To the choice I have made
Lyrics meaning: Pou yo chwazi a mwen te fè
I am determined
Lyrics meaning: Mwen menm ki te detèmine
I will not be ashamed
Lyrics meaning: Mwen p'ap janm wont
To live so the whole world can see
Lyrics meaning: Pou viv se konsa tout mond lan kapab wè
That yes, I believe
Lyrics meaning: Sa wi, mwen kwè

There will never be a reason
Lyrics meaning: Pral pa janm gen yon rezon
To lose this confidence
Lyrics meaning: Pèdi konfyans sa a
For I have found where my assurance lies
Lyrics meaning: Paske, mwen jwenn kote m' asirans k ap tann
It is not in my own power
Lyrics meaning: Se pa kouraj mwen pou kont li
But in who my savior is
Lyrics meaning: Men nan ki lesovè m' se
And the truth of this conviction
Lyrics meaning: A ansanm ak verite a konviksyon sa a
Makes me shout to the sky
Lyrics meaning: Fè m' pale fò pou syèl la

(repeat chorus)
Lyrics meaning: (repete koral)

Yes, I believe he is risen
Lyrics meaning: Wi, mwen kwè li vin ogmante ozanviwon
Yes, I believe we are forgiven
Lyrics meaning: Wi, mwen kwè ke nou pardonner
Yes, I believe and one day we'll see him
Lyrics meaning: Wi, mwen kwè ak yon sèl jou nou ap wè l
And together we'll say
Lyrics meaning: Ansanm nou ap di

(repeat chorus)
Lyrics meaning: (repete koral)

Yes, I Believe-1 (Wi, mwen kwè ke-1) Lyrics Yes, I Believe-1 (Wi, mwen kwè ke-1) Lyrics-2 Yes, I Believe-1 (Wi, mwen kwè ke-1) Lyrics-3 Yes, I Believe-1 (Wi, mwen kwè ke-1) Lyrics-4

Albòm plis nan Pwen favè