A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Worthless-6 (Sans-6) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace Gift Tin (Pwen favè kado eten)

I woke up today with a revelation
Lyrics meaning: Mwen leve jòdi a ak yon revelasyon
An introduction to the truth
Lyrics meaning: Yon ti rale yon pou verite a
I knew the world was round
Lyrics meaning: Mwen te konnen mond lan t' ap di
What goes up comes down
Lyrics meaning: Sa moute tonbe
And maybe I
Lyrics meaning: E petèt mwen
Finally got it figured out
Lyrics meaning: A la fen leve li sipoze
Chorus
Lyrics meaning: Koral
A moment is worthless
Lyrics meaning: Yon ti moman sans
No meaning, purpose
Lyrics meaning: Siyifikasyon pa vo anyen
Every breath is just wasted
Lyrics meaning: Souf chak ap cheche jis
If you are not the center of my world
Lyrics meaning: Si ou pa sant m' nan lemonn
I'm just drifting, barely existing
Lyrics meaning: Mwen menm sèlman dérive, mal ki ekziste
Every minute without you
Lyrics meaning: Chak minit san ou
Is worthless
Lyrics meaning: Sans
You know the state of my condition
Lyrics meaning: Ou konnen ki eta mwen
And yet you hold me anyway
Lyrics meaning: E ankò ou pa kenbe m' sa tout fason
So I won't take a step unless it's your direction
Lyrics meaning: Se konsa, mwen pa ka pran yon pa amwen ke li se direksyon ou
Where was I
Lyrics meaning: Kote m te
Before I finally realized
Lyrics meaning: Anvan sa, m' a la fen reyalize
Chorus
Lyrics meaning: Koral
There's a void in my heart
Lyrics meaning: Se yon elimine nan kè m
Where it's empty and dark
Lyrics meaning: Kote li vid ak nwa
Without You and Your love
Lyrics meaning: San nou yo ak renmen nan kè ou
Lord, I'm broken apart
Lyrics meaning: Seyè, m' ap kraze detache
I surrender my life
Lyrics meaning: Mwen rann tèt yo lavi m
To be right where You are
Lyrics meaning: Gen rezon kote ou ye
Worthless-6 (Sans-6) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè