A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Worst Enemy (Pi mal pase tout lènmi) Lyrics

Atis: Raekwon (Raekwon)

Album: Fly International Luxurious Art-1 (Vole entènasyonal liks Art-1)

I'm all wrapped up in shackles
Lyrics meaning: Mwen menm tou ki te anvlope nan passant
I'm trying to break free
Lyrics meaning: M ap eseye kase gratis
I'm my own worst enemy, me
Lyrics meaning: Mwen menm, m' kont li pi mal pase tout lènmi m'
They'll never let me by though, I'm always tryna beat
Lyrics meaning: Yo ap pa janm kite m' pa menm lè mwen menm toujou kap tryna
Beat my worst enemy, me
Lyrics meaning: Li te bat mwen pi mal pase tout lènmi m'

Ayo, a better platform for all to listen to me
Lyrics meaning: Ayo, yon platfòm pi bon pou tout moun tande m '
We out in DC deep, ain't got no sleep
Lyrics meaning: Nou soti nan gwo basen byen fon, DC m ' pat pran pa dòmi
The ride bumpy, who jetted out the country to buy D
Lyrics meaning: Cheval cahoteuse, ki jetted peyi a pou achte D
Came back, large par, ain't nothin' sweet
Lyrics meaning: Al do, gwo egalite, m ' pat nothin' dous
My dome is yellin', "Go home!" but I ain't through
Lyrics meaning: Laj twati mwen yellin', "Ale kay!" men m m ' pat nan
So many years in my career, it's a long route
Lyrics meaning: Anpil ane pase yo nan karyè m, se yon bon wout
Thinkin' when Cap skinned his face on the plaster
Lyrics meaning: panse ke lè kap kòche kò l' fas sou en la
We was dusted back then, I smoked the last of it
Lyrics meaning: Nou te définitivement tounen lè sa a, se te dènye sa mwen fimen
And jumped into the Acura, sleepin' in Sibble's, what it do?
Lyrics meaning: Ak vole nan Acura a, sleepin' nan Sibble a, kisa li fè?
Stew, beef, chicken, where my boo?
Lyrics meaning: Ragou, vyann bèf, poul, kote pouvwa mwen?
Had a quarrel with a hood rockstar, I broke his arm off
Lyrics meaning: Te gen yon batay ak yon rockstar Hood, Texas, m te Kasé bra l'
'Cause he was pointin' his fingers at Ivanne's daughter
Lyrics meaning: Paske li te pointin' dwèt li nan pitit fi Ivanne la
What's next? Dreads want a piece of my spot
Lyrics meaning: Ki sa ki kap vini? Dreads vle yon moso pyès kote m
This my crib, I pay here to live, fuck you, pop
Lyrics meaning: Sa a m' sibit nouvone/tibebe m peye isit la pou yo rete, fuck ou, pop

I'm all wrapped up in shackles
Lyrics meaning: Mwen menm tou ki te anvlope nan passant
I'm trying to break free
Lyrics meaning: M ap eseye kase gratis
I'm my own worst enemy, me
Lyrics meaning: Mwen menm, m' kont li pi mal pase tout lènmi m'
They'll never let me by though, I'm always tryna beat
Lyrics meaning: Yo ap pa janm kite m' pa menm lè mwen menm toujou kap tryna
Beat my worst enemy, me
Lyrics meaning: Li te bat mwen pi mal pase tout lènmi m'

Ridin' with the gun cocked, sweatin', musty tee on
Lyrics meaning: Ridin' ak tout zam cocked, sweatin', kanni tee sou
Black Timb b's, 10 degrees, GG bum
Lyrics meaning: Black Timb b's, 10 degre GG ventre
Couple Ks, some had charms
Lyrics meaning: Koup Ks, gen kèk te gen aux
I'm strictly Eagles, few suede's on
Lyrics meaning: Mwen menm itilizasyon malfini, kèk Syèd a sou
Next Friday I'm Faizon
Lyrics meaning: Vandredi kap vini mwen se Faizon
I gotta kill this nigga's head
Lyrics meaning: Mwen dwe tiye tèt nigga sa a
He probably do mine, when nobody's there
Lyrics meaning: Li pwobableman min, lè pa gen moun la se
'Cause the only way to score, leave no witness
Lyrics meaning: Paske sèl fason pou ta fè nòt Asebyen, kite pa sèvi temwen
A thug on my shit list, pay him with slugs back
Lyrics meaning: Yon thug nan lis kaka m, peye l' avèk limaces tounen
The slickness and remember that I built two graves
Lyrics meaning: Slickness a ak sonje ke mwen te konstwi fòs de
I wasn't stupid, I was ruthless
Lyrics meaning: M pa t sòt, mwen pa t ' san pitye
Check the bazooka crew, they bookoos
Lyrics meaning: Tcheke ekip bazouka a, yo bookoos
Broke the glass slammin' my rings down
Lyrics meaning: Brizurye ve slammin' bag m' desann
That's doofus, don't mess up, you got the longest clip, use it
Lyrics meaning: Sa se afè doofus, pa ezòd, ou leve a pi long taye, sèvi ak li
Yo you see 'em in the lobby, they right there
Lyrics meaning: Nouvel ou wè 'em nan kò a, yo gen dwa
Head shots only, kill him, he right there
Lyrics meaning: Kout fe tèt sèlman, touye l, li dwat la

I'm all wrapped up in shackles
Lyrics meaning: Mwen menm tou ki te anvlope nan passant
I'm trying to break free
Lyrics meaning: M ap eseye kase gratis
I'm my own worst enemy, me
Lyrics meaning: Mwen menm, m' kont li pi mal pase tout lènmi m'
They'll never let me by though, I'm always tryna beat
Lyrics meaning: Yo ap pa janm kite m' pa menm lè mwen menm toujou kap tryna
Beat my worst enemy, me
Lyrics meaning: Li te bat mwen pi mal pase tout lènmi m'
Worst Enemy (Pi mal pase tout lènmi) Lyrics Worst Enemy (Pi mal pase tout lènmi) Lyrics-2