A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Who Am I-17 (Ki se I-17) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Who Am I?-19 (Moun ki vle mwen?-19)

I've tried to wrap my mind around the thought of you
Lyrics meaning: Mwen te eseye pou vlope m' chonje nan lide ou
I stretched myself so far I nearly come unglued
Lyrics meaning: Mwen kouche m' lwen mwen pwèske tounen unglued
You hold the universe inside your hands
Lyrics meaning: Ou kenbe Linivè anndan men ou
Still you thought of me
Lyrics meaning: Toujou ou panse m '

I can't believe
Lyrics meaning: Mwen pa ka kwè
Is there no limit to your love for me
Lyrics meaning: Èske gen anyen ki ka anpeche nou renmen m
As shallow as this selfish heart can be
Lyrics meaning: Plat tankou sa a kè akrèk kapab
You are the maker of reality
Lyrics meaning: N' a. Se la tout reyalite

And I stand in awe
Lyrics meaning: Epi mwen kanpe nan eskente
You are God
Lyrics meaning: Se ou ki Bondye

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
Who am I
Lyrics meaning: Ki se
To understand your ways
Lyrics meaning: Pou w konprann chemen ou mete devan
Who am I
Lyrics meaning: Ki se
To give you anything but praise
Lyrics meaning: Pou yo fè ou fè lwanj anything but
Who am I
Lyrics meaning: Ki se
To try and solve the mystery
Lyrics meaning: Pou eseye rezoud mistè a
Behind the heart and soul of all that I believe
Lyrics meaning: Dèyè a kè ak nanm tout sa mwen kwè ke
Who am I
Lyrics meaning: Ki se

You're every reason for my heart to hope
Lyrics meaning: Ou gen rezon chak pou kè m' espere
Creator of the things I've yet to know
Lyrics meaning: Kreyatè sa mwen poko konnen
You are the river for my thirsty soul
Lyrics meaning: Ou menm bò larivyè Lefrat la pou m' swaf
You are my desire
Lyrics meaning: Ou menm mwen ta renmen
You are God
Lyrics meaning: Se ou ki Bondye

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]

I am your child
Lyrics meaning: Mwen se pitit ou
I will follow, who am I?
Lyrics meaning: Mwen pwal vini apwè, ki pou m?
You gave your life
Lyrics meaning: Ou te ba ou lavi
For my tomorrow
Lyrics meaning: Pou m' demen

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
Who Am I-17 (Ki se I-17) Lyrics Who Am I-17 (Ki se I-17) Lyrics-2 Who Am I-17 (Ki se I-17) Lyrics-3 Who Am I-17 (Ki se I-17) Lyrics-4

Albòm plis nan Pwen favè