A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

When Love Comes Down-1 (Lè renmen vini anba-1) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: A Christmas Story (Yon istwa nwèl)

Close your eyes and share the dream
Lyrics meaning: Fèmen je ou epi pataje rèv la
Let everyone on earth believed
Lyrics meaning: Se pou tout moun sou latè te kwè ki te
The child was born, the star shone bright
Lyrics meaning: Timoun lan te fèt, zetwal la a lumineux
And love came down at Christmas time
Lyrics meaning: Renmen desann nan tan nwèl
And love came down at Christmas time
Lyrics meaning: Renmen desann nan tan nwèl

Christmas Eve, 2 a.m.
Lyrics meaning: Nwèl Ev, 2 a.m.
Heavy snow is falling down
Lyrics meaning: Lou lanèj tonbe fas atè
And the streets clothed in white
Lyrics meaning: Ak tout lari yo abiye ak bèl rad blan
Echo songs that were sung by candlelight
Lyrics meaning: Echo chante ki te sung balèn

We're alive, we can breathe
Lyrics meaning: Nou ap an vi, si nou pa ka respire
But do we really care for this world in need?
Lyrics meaning: Men, èske nou vrèman swen pou mond sa a nan bezwen?
There's a choice we must make each and every day
Lyrics meaning: Se yon chwa nou dwe fè chak e chak jou

So close your eyes and share the dream
Lyrics meaning: Se konsa fèmen je ou, pataje rèv la
Let everyone on earth believe
Lyrics meaning: Se pou tout moun sou latè kwè ke
The child was born, the stars shone bright
Lyrics meaning: Timoun lan te fèt, zetwal yo a lumineux
And love came down at Christmas time
Lyrics meaning: Renmen desann nan tan nwèl
And love came down at Christmas time
Lyrics meaning: Renmen desann nan tan nwèl

Ahh, oh yeah yeah
Lyrics meaning: Ahh, o wi wi
Ahh, oh yeah yeah
Lyrics meaning: Ahh, o wi wi

So Merry Christmas everyone and peace throughout the year
Lyrics meaning: Jwaye Nwèl se konsa chak moun benediksyon ak kè poze atravè ane an
The time has come to celebrate, so let your voices fill, the air
Lyrics meaning: Lè a rive pou yo fè fèt, se pou ou pran kont li, lè
Everyone, watch and pray that the sun will shine on a brighter day
Lyrics meaning: Tout moun, yo gade ak priye solèy la pral briye sou yon jou pi klere
Join your hands, lift them high for this gift of life
Lyrics meaning: Jwenn ak men ou, leve anwo nan syèl la pou sa a kado lavi yo

When love came down, at Christmas time
Lyrics meaning: Lè renmen a te tonbe, nan tan nwèl
When love came down, at Christmas time
Lyrics meaning: Lè renmen a te tonbe, nan tan nwèl
When love came down, at Christmas time
Lyrics meaning: Lè renmen a te tonbe, nan tan nwèl
When love came down, at Christmas time
Lyrics meaning: Lè renmen a te tonbe, nan tan nwèl

So close your eyes and share the dream
Lyrics meaning: Se konsa fèmen je ou, pataje rèv la
Let everyone on earth believe
Lyrics meaning: Se pou tout moun sou latè kwè ke
The child was born, the stars shone bright
Lyrics meaning: Timoun lan te fèt, zetwal yo a lumineux
And love came down at Christmas time
Lyrics meaning: Renmen desann nan tan nwèl

Close your eyes and share the dream
Lyrics meaning: Fèmen je ou epi pataje rèv la
Let everyone on earth believe
Lyrics meaning: Se pou tout moun sou latè kwè ke
The child was born, the stars shone bright
Lyrics meaning: Timoun lan te fèt, zetwal yo a lumineux
And love came down at Christmas time
Lyrics meaning: Renmen desann nan tan nwèl
And love came down at Christmas time
Lyrics meaning: Renmen desann nan tan nwèl


When Love Comes Down-1 (Lè renmen vini anba-1) Lyrics When Love Comes Down-1 (Lè renmen vini anba-1) Lyrics-2 When Love Comes Down-1 (Lè renmen vini anba-1) Lyrics-3 When Love Comes Down-1 (Lè renmen vini anba-1) Lyrics-4

Albòm plis nan Pwen favè