A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

What's He Gonna Say About Me-2 (Sa li pwal pou di osijè de m-2) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: The Whole Truth-5 (A tout verite a 5)

Now and then I must admit
Lyrics meaning: Yon lè konsa moun mwen dwe aksepte
I hide behind my shallowness
Lyrics meaning: Mwen sere dèyè m' shallowness
I must confess I don't begin to say enough
Lyrics meaning: Mwen dwe admèt mwen pa te chita pale kont
I'll tell you of my lessons learned
Lyrics meaning: M ap di ou la leson m' te apwann
But I may never quite express
Lyrics meaning: Men, mwen p'ap janm express jan sa dwe fèt

That God blessed me far beyond
Lyrics meaning: Bondye sa twou m' byen lwen au-delà
What I deserve
Lyrics meaning: Sa m' merite
I often miss the chance to show my
Lyrics meaning: Mwen konn pèdi chans pou montre mwen
Faith in Him
Lyrics meaning: Mete konfyans nan li
By failing to convey what I have seen
Lyrics meaning: Pa ke li pat tansmèt sa mwen wè
And then I wonder while I face eternity
Lyrics meaning: Epi lè sa a mwen sezi anpil lè m ap fè fas a éternité
How Jesus ever finds a way to intercede
Lyrics meaning: Ki jan Jezi tout tan tout tan twouve yon fason pou negosye
For me
Lyrics meaning: Pou mwen

[Chorus:]
Lyrics meaning: [Koral:]
What's He gonna say about me
Lyrics meaning: Sa li pwal sa yo di sou mwen
When He weighs the works that
Lyrics meaning: Ki lè li peze sa fè sa
I have done
Lyrics meaning: Mwen te fè
Against the words that I have
Lyrics meaning: Sa ke mwen gen kont
Failed to speak
Lyrics meaning: Te tonbe pou pale
What's He gonna say about me
Lyrics meaning: Sa li pwal sa yo di sou mwen
When the chaff is sifted from the wheat
Lyrics meaning: Lè a pake pay caffer sifted de ble a
Will there be evidence that I believed
Lyrics meaning: P'ap gen pesonn pou okenn pwèv ke mwen te kwè ki te
What's He gonna say about me
Lyrics meaning: Sa li pwal sa yo di sou mwen

After this lifetime will come
Lyrics meaning: Apre sa a pou lavi
The thankfulness that I forget
Lyrics meaning: Gratitid sa mwen pase nan lide
I will regret when I see clearly who He is
Lyrics meaning: Mwen pral regrèt lè m' a, wè klè ki moun li ye
Then I'll know all I should have said
Lyrics meaning: Lè sa a, m' ap konnen tou sa mwen ta dwe di
So I must choose to not neglect
Lyrics meaning: Se konsa mwen dwe chwazi pou pa négligence
But resurrect the praise for all He is to me
Lyrics meaning: Men, reziste a fè lwanj pou tout moun se pou m
I often miss the chance to show my faith in Him
Lyrics meaning: Mwen konn pèdi chans pou montre m' gen konfyans nan li
By failing to convey what I have seen
Lyrics meaning: Pa ke li pat tansmèt sa mwen wè
And then I wonder while I face eternity
Lyrics meaning: Epi lè sa a mwen sezi anpil lè m ap fè fas a éternité
How Jesus ever finds a way to intercede
Lyrics meaning: Ki jan Jezi tout tan tout tan twouve yon fason pou negosye
For me, oh
Lyrics meaning: Pou mwen, o

[Chorus:]
Lyrics meaning: [Koral:]

If I confess Him before men
Lyrics meaning: Si mwen admèt l' devan lèzòm
He will confess me before the
Lyrics meaning: Li pral konfese m' devan an
Father in heaven
Lyrics meaning: Papa nan syèl la

[Chorus:]
Lyrics meaning: [Koral:]
What's He Gonna Say About Me-2 (Sa li pwal pou di osijè de m-2) Lyrics What's He Gonna Say About Me-2 (Sa li pwal pou di osijè de m-2) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè