A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

What About Jesus-1 (Sa sou Jezi-1) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: No Changin' Us-1 (Pa gen Changin' nou-1)

Last night I hit rock bottom, finally saw right through myself
Lyrics meaning: Yè swa mwen frape wòch bounda bough @ branch, finalman te wè byen nan tèt mwen
Wasn't long 'till I called mamma, I wouldn't wanna call no one else
Lyrics meaning: Pa t tan 'till mwen te rele mamma, mwen pa vle pou rele pa yon lòt moun
And I knew exactly what she'd say
Lyrics meaning: E mwen te konnen egzakteman kisa li ta di
But I wanted to hear it anyway she said
Lyrics meaning: Men, mwen te vle tande li de tout fason li te di

What about Jesus? What about Jesus?
Lyrics meaning: Sa sou Jezi? Sa sou Jezi?
He's the answer you've been searching for
Lyrics meaning: Li se repons ou te gen ki chache pou
'Cause it's a long road, if you're walking it alone
Lyrics meaning: Paske, sa se yon bon wout, si w ap mache li pou kont-
Without Jesus, Jesus
Lyrics meaning: San Jezi, Jezi

We said goodbye and I went out driving
Lyrics meaning: Nou te di goodbye yo ak mwen al dèyè
Running like I always do
Lyrics meaning: Kouri tankou mwen toujou fè
Until I found that lonely back road
Lyrics meaning: Jiskaske mwen jwenn wout sa chagren dèyè a
That wooden cross where I lost you
Lyrics meaning: Kwa bwa sa kote mwen pèdi ou
And I swore I'd never pray again
Lyrics meaning: E mwen te pote mwen ta janm lapriyè ankò
But mama's words were running through my head
Lyrics meaning: Men di manman an te ap pase nan tèt mwen

I've asked so many questions
Lyrics meaning: Mwen te gen te mande anpil kesyon
Since my world came crashing down
Lyrics meaning: Depi lè m' te kreye tout bagay plante desann
But the one that really matters
Lyrics meaning: Sèl sa vrèman pwoblèm yo
Just keeps on ringing out, over every doubt
Lyrics meaning: Sèlman si w'ap mache repete èske li kònen soti deyò, sou tout dout

What about Jesus? What about Jesus?
Lyrics meaning: Sa sou Jezi? Sa sou Jezi?
He's the answer you've been searching for
Lyrics meaning: Li se repons ou te gen ki chache pou
Oh, what about Jesus? What about Jesus?
Lyrics meaning: O, kisa sou Jezi? Sa sou Jezi?
He's the answer you've been searching for
Lyrics meaning: Li se repons ou te gen ki chache pou
'Cause it's a long road, when you're walking it alone
Lyrics meaning: Paske, sa se yon bon wout, lè w ap mache li pou kont-
Without Jesus, Jesus
Lyrics meaning: San Jezi, Jezi

Opened up my grandma's Bible that she gave to me when I turned 16
Lyrics meaning: Te louvwi moute Bib anman manman m' sa li l ' pou m' lè mwen te tounen 16
What About Jesus-1 (Sa sou Jezi-1) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè