who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wall to Wall (Miray lavil la bay panno) Lyrics

Atis: Raekwon (Raekwon)

Album: Fly International Luxurious Art-1 (Vole entènasyonal liks Art-1)

My nigga Raekwon talkin', uh-huh
Lyrics meaning: Mwen nigga Raekwon talkin', uh-huh
Everythin' you want you don't need
Lyrics meaning: Everythin' ou vle ou pa bezwen
And don't believe everythin' you read
Lyrics meaning: E pa kwè ke everythin' ou li
And only have what you see
Lyrics meaning: Men yo sèlman sa ou wè

I said I won't, I don't need it, yeah
Lyrics meaning: Mwen di: mwen pa vle, mwen pa bezwen sa a, wi
Don't believe everythin' you read, yeah
Lyrics meaning: Pa kwè ke everythin' ou li, wi
Only have what you see, yeah
Lyrics meaning: Sèlman fè sa ou wè, wi
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Lyrics meaning: Monchè, poupou sa a se jan li ye a, wi, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Lyrics meaning: Li se "Bonjou", o, mèt
When you're tryin' to bail out, who to call?
Lyrics meaning: Ki lè ou ap tryin' pou lage, ki pou rele?
Your bitch turned down, this shit is love
Lyrics meaning: Femèl chen ou ki te tounen anba, poupou sa a se renmen
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Lyrics meaning: M' ak niggas santi m' renmen, nou goin' mache
We're goin' to walk, wall to wall
Lyrics meaning: Nou ap goin' pou fè mache, miray lavil la, pou miray la
My money's stacked up, wall to wall
Lyrics meaning: Lajan m' chaje, miray lavil la, pou miray la
My shows' packed up, wall to wall
Lyrics meaning: Montre m' chaje, miray lavil la, pou miray la
Her ass stepped up, wall to wall
Lyrics meaning: Bourik li te monte, miray lavil la, pou miray la
Got my money up, we, we're goin' to walk
Lyrics meaning: Lajan m' leve, nou leve, nou ap goin' pou fè mache

Clear view, dark tints
Lyrics meaning: Wè klè, fènwa teintes
Hustle by the park bench
Lyrics meaning: Hustle pa ban pak la
White top, blue tops
Lyrics meaning: Blan sou tèt, k'ap mache sou tèt ble
Niggas I don't call friends
Lyrics meaning: Niggas mwen pa rele zanmi yo
('Til they called it love)
Lyrics meaning: (' Yo te rele li renmen)
Called my niggas, grabbed their hammers
Lyrics meaning: Yo rele m' niggas, te pwan mato yo
('Bout to go to war)
Lyrics meaning: (' Boulè flè pou ale nan lagè)
Prices on your head, I'm a spend it
Lyrics meaning: Pwi sou tèt ou, mwen menm ki yon passer li
Everythin' in that showroom, nigga, I was in it
Lyrics meaning: Everythin' nan nigga, D' sa mwen ki te ladan li
On my son, I was in it, I was in it
Lyrics meaning: Sou pitit gason m', mwen te genyen ladan l, mwen ki te ladan li
Dirty money, ten chains, I be shinin', I ain't meant it
Lyrics meaning: Souye kòb, dis nan prizon, m' a shinin', m m ' pat te vle di li
I'm shinin' every minute
Lyrics meaning: Mwen shinin' chak minit
Soft to the hard rock, Hard Rock Casino
Lyrics meaning: Mou pou gwo wòch di, wòch karyann bank jwèt
Me and shorty watchin' Nino in the hardtop
Lyrics meaning: M' yo ak shorty ap veye ' Nino nan hardtop a
I done counted ten mills whenever I drop
Lyrics meaning: Mwen fè compté dis mills, chak fwa mwen gout (n)
Me and Chinx poppin' bottles out on ?
Lyrics meaning: M' ak Chinx poppin' mak deyò sou?

I don't need it, yeah
Lyrics meaning: Mwen pa bezwen sa a, wi
Don't believe everythin' you read, yeah
Lyrics meaning: Pa kwè ke everythin' ou li, wi
Only have what you see, yeah
Lyrics meaning: Sèlman fè sa ou wè, wi
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Lyrics meaning: Monchè, poupou sa a se jan li ye a, wi, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Lyrics meaning: Li se "Bonjou", o, mèt
When you're tryin' to bail out, who to call?
Lyrics meaning: Ki lè ou ap tryin' pou lage, ki pou rele?
Your bitch turned down, this shit is love
Lyrics meaning: Femèl chen ou ki te tounen anba, poupou sa a se renmen
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Lyrics meaning: M' ak niggas santi m' renmen, nou goin' mache
We're goin' to walk, wall to wall
Lyrics meaning: Nou ap goin' pou fè mache, miray lavil la, pou miray la
My money's stacked up, wall to wall
Lyrics meaning: Lajan m' chaje, miray lavil la, pou miray la
My shows' packed up, wall to wall
Lyrics meaning: Montre m' chaje, miray lavil la, pou miray la
Her ass stepped up, wall to wall
Lyrics meaning: Bourik li te monte, miray lavil la, pou miray la
Got my money up, we, we're goin' to walk
Lyrics meaning: Lajan m' leve, nou leve, nou ap goin' pou fè mache

Frozen fish scale, you better go to Ishmael
Lyrics meaning: Jele depi kal pwason, ou pi bon pase Izmayèl
Tiger-skin hammers sittin' by the Benz grill
Lyrics meaning: Tig-po mato sittin' Benz lan pa gri
Not's a hundreds, it's lunch, kid, play fair
Lyrics meaning: Se pa yon divizyon san sòlda, se manje midi, timoun, jwe bèl
Stay here, feed your brother, be's a one, shit
Lyrics meaning: Rete isit la, bay frè ou la, y' a yon merde
Enough money to slum kids, kings will pillows
Lyrics meaning: Ase lajan pou katye pòv timoun, wa a va zòrye
Leave your body, yo, under the dumpsters
Lyrics meaning: Kite kò ou, nouvel, anba dumpsters yo
Take money suitcases, bracelets and cake mix
Lyrics meaning: Pran lajan valiz, bracelets ak pen melanj
Come out the hole, this is weight flakes
Lyrics meaning: Vini soti nan twou a, sa se pwa flakon
So much bread, we build lead houses
Lyrics meaning: Anpil pen nou bati kay plon
Run in the shed, seen dead thousands
Lyrics meaning: Kouri nan lumière, wè lanmò dè milye
Faces, we call 'em big noses
Lyrics meaning: Bese tèt yo jouk nou rele 'em gwo nen
Flashin' in the farmer shit, grubbed up niggas is wasted
Lyrics meaning: Flashin' nan kaka kontribisyon an, arrachées leve pye niggas

I don't need it, yeah
Lyrics meaning: Mwen pa bezwen sa a, wi
Don't believe everythin' you read, yeah
Lyrics meaning: Pa kwè ke everythin' ou li, wi
Only have what you see, yeah
Lyrics meaning: Sèlman fè sa ou wè, wi
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Lyrics meaning: Monchè, poupou sa a se jan li ye a, wi, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Lyrics meaning: Li se "Bonjou", o, mèt
When you're tryin' to bail out, who to call?
Lyrics meaning: Ki lè ou ap tryin' pou lage, ki pou rele?
Your bitch turned down, this shit is love
Lyrics meaning: Femèl chen ou ki te tounen anba, poupou sa a se renmen
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Lyrics meaning: M' ak niggas santi m' renmen, nou goin' mache
We're goin' to walk, goin' to walk
Lyrics meaning: Nou ap goin' pou fè mache, goin' pou mache
My money's stacked up, wall to wall
Lyrics meaning: Lajan m' chaje, miray lavil la, pou miray la
My shows' packed up, wall to wall
Lyrics meaning: Montre m' chaje, miray lavil la, pou miray la
Her ass stepped up, wall to wall
Lyrics meaning: Bourik li te monte, miray lavil la, pou miray la
Got my money up
Lyrics meaning: Leve lajan m

Yo, whip my feet up
Lyrics meaning: Nouvel, fwèt pye m'
Gettin' manicures in a zap and spectacular visuals
Lyrics meaning: Gettin' manicures nan yon zap ak gwo visuels
Niggas be camera phonin' up my movement
Lyrics meaning: Niggas gen kamera phonin' leve m' mouvman
Everythin' we do to sit and take precedents
Lyrics meaning: Everythin' nou fè pou chita pou pran précédents
While we go stackin' procedurals
Lyrics meaning: Pandan tout tan nou ale stackin' procedurals
Niggas starvin' to know just how we do it
Lyrics meaning: Niggas starvin' pou konnen sèlman ki jan nou fè li
Absolutely be stayin' the money every night (Dracula)
Lyrics meaning: Absoliman pou stayin' lajan chak swa (Dracula)
Niggas, stay up in it like Jamaicans and stay in the maximum
Lyrics meaning: Niggas, rete kanpe ladan l' tankou Jamaicans epi rete nan yon maksimòm
Difficult to predict, I'm calculated like algebra
Lyrics meaning: Difisil pou predi, mwen premedite tankou Aljèb
'Cause the money traced back to them diamond mines out in Africa
Lyrics meaning: Paske lajan an Suivi tounen pou yo dyaman min yo deyò an Afwik
We in the future with it though, closin' my eyes for pictures
Lyrics meaning: Nou nan tan kap vini avè l' devan je m' pou foto nan closin', men
Phone'd have me speak with holograms when I'm buildin' with bitches
Lyrics meaning: Telefòn vle m' pale ak holograms lè mwen buildin' ak bitches
And then I bang 'em like body slammin', one-handin' 'em ishes
Lyrics meaning: Epi lè sa a mwen frape 'em tankou kò slammin', en handin' 'em ishes
Like I was sellin' warheads and I'm baggage handlin' missiles
Lyrics meaning: Tankou m te sellin' kèk zam mwen se efè handlin' misil yo
Fuck it, decided to blow and Em just bein' silly
Lyrics meaning: Fuck sa a, te deside pou kou yo ak bein jis e ' enbesil
With a bob and a step and a charisma like I sit on a billi
Lyrics meaning: Ak yon Bòb ak yon pa ak yon charisme tankou mwen chita sou yon billi
And for the five percent with the signs and 'em ones that really get me
Lyrics meaning: Pou senk pousan ak mirak ak 'em ceux sa vrèman fè m
I got a lot to do with civilizin' account and I'm busy
Lyrics meaning: Mwen te gen yon lòt pou li wè ak civilizin' kont ak mwen menm ki trè chaje

I don't need it, yeah
Lyrics meaning: Mwen pa bezwen sa a, wi
Don't believe everythin' you read, yeah
Lyrics meaning: Pa kwè ke everythin' ou li, wi
Only have what you see, yeah
Lyrics meaning: Sèlman fè sa ou wè, wi
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Lyrics meaning: Monchè, poupou sa a se jan li ye a, wi, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Lyrics meaning: Li se "Bonjou", o, mèt
When you're tryin' to bail out, who to call?
Lyrics meaning: Ki lè ou ap tryin' pou lage, ki pou rele?
Your bitch turned down, this shit is love
Lyrics meaning: Femèl chen ou ki te tounen anba, poupou sa a se renmen
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Lyrics meaning: M' ak niggas santi m' renmen, nou goin' mache
We're goin' to walk, wall to wall
Lyrics meaning: Nou ap goin' pou fè mache, miray lavil la, pou miray la
My money's stacked up, wall to wall
Lyrics meaning: Lajan m' chaje, miray lavil la, pou miray la
My shows' packed up, wall to wall
Lyrics meaning: Montre m' chaje, miray lavil la, pou miray la
Her ass stepped up, wall to wall
Lyrics meaning: Bourik li te monte, miray lavil la, pou miray la
Got my money up, we, we're goin' to walk
Lyrics meaning: Lajan m' leve, nou leve, nou ap goin' pou fè mache

Salute, salute
Lyrics meaning: Voye yon kout chapo, voye yon kout chapo
Yeah
Lyrics meaning: Wi

Montana, what up, baby?
Lyrics meaning: Montana, e leve, timoun piti?
Word up, you know what it is, my nigga
Lyrics meaning: Konnen leve, ou konnen jan li ye a, m' nigga
Louis Rich right here, baby
Lyrics meaning: Louis Rich isit, bebe
Yeah, get it
Lyrics meaning: Wi, ka pwan li
You know what this is, nigga
Lyrics meaning: Ou konnen sa sa se, nigga
Wall to Wall (Miray lavil la bay panno) Lyrics Wall to Wall (Miray lavil la bay panno) Lyrics-2 Wall to Wall (Miray lavil la bay panno) Lyrics-3 Wall to Wall (Miray lavil la bay panno) Lyrics-4
Paj sa a fèt pou bay lyrics chante nan Miray lavil la bay panno ki kolekte nan album nan Vole entènasyonal liks Art-1 ki te kreye pa chantè Raekwon. Ou ka li tèks vèsyon sa yo nan Miray lavil la bay panno. Si ou enterese nan lòt chante nan menm album lan, tanpri klike sou Miray lavil la bay panno. Pou jwenn lis konplè nan albòm ki soti nan chantè a menm, jis klike sou Raekwon. Si ou renmen lyrics lyrics, ou ka ajoute paj sa a pi renmen ou. Pou konvenyans, ou ka tou download imaj vèsyon nan Miray lavil la bay panno enprime, oswa ou ka pataje li avèk zanmi ou atravè Imèl, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, elatriye Nan fen paj sa a, ou pral wè. lyrics chante nan Miray lavil la bay panno nan lòt 42 lang ki gen ladan arab, Tchekoslovaki, Danwa, Alman, grèk, Finnish, franse, ebre, Ongwa, Italyen, Japonè, Koreyen, Olandè, Nòvejyen, Polonè, Pòtigè, Romanian, Ris, Thai, elatriye. Sou yon sèl men, tanpri ekri nou si ou bezwen lyrics chante pou yo chante nan vèsyon PDF oswa vle download MP3 nan Miray lavil la bay panno pou gratis. Nan lòt men an, si ou konnen nan lòt chante ki pa enkli nan album sa a, tanpri, ezite kontakte nou. Nou pral enkli li pandan pwochen aktyalizasyon nan baz done nou an.